Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 68
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1963, Tom 8, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenie naukowe i doświadczenie techniczne w dobie Odrodzenia Wasilij Zubow s. 339-354
Gospodarka wodna a rozwój historyczny Robert Brittain s. 355-359
Mit rewolucji technicznej Maurice Daumas s. 361-366
O pewnym rękopisie matematycznym z końca XVIII wieku Jadwiga Dianni s. 367-382
Na drodze do pierwszego polskiego towarzystwa rolniczego Zdzisław Kosiek s. 383-392
Technika gromadzenia materiałów naukowych do historii techniki drogą wywiadów personalnych Władyslaw Jewsiewicki s. 393-408
Wasilij Zubow 1899-1963 Aszot Grigorian Adolf Juszkiewicz Boris Kuzniecow s. 409-411
Odpowiedź na uwagi mgra K. Bielenia i doc. M. Radwana w sprawie metody prac wykopaliskowych nad hutnictwem świętokrzyskim Jerzy Piaskowski s. 413-418
W odpowiedzi prof. E. Olszewskiemu Jerzy Piaskowski s. 419-420
W dyskusji o metodzie badań nad dawna techniką głos ostatni Eugeniusz Olszewski s. 421-422
"Science since Babilon", Derek J. de Solla Price, New Haven 1962 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Voyages to the Moon", Marjorie Nicolson, New York 1960 : [recenzja] Janusz Thor Marjorie Nicolson (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Introduction à la lecture de Platon suivi de Entretiens sur Descartes", Alexandre Koyré, Paris 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Alexandre Koyré (aut. dzieła rec.) s. 426-428
"Da I libri delle malattie acute e da I libri delle malattie croniche", Aureliano Siccense Celio, Milano 1962 : [recenzja] Bronisław Seyda Aureliano Siccense Celio (aut. dzieła rec.) s. 428-432
"O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich", Henryk Jost, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Pazdur Henryk Jost (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"Istorija litiejnogo proizwodstwa w SSSR", t. I, N. N. Rubcow, Moskwa 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski N. N. Rubcow (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Technika uprawy roli w Polsce średniowiecznej", Zofia Podwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Rafał Łąkowski Zofia Podwińska (aut. dzieła rec.) s. 437-439
"Kuligiem przez trzy stulecia", Magdalena Witwińska, Warszawa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Magdalena Witwińska (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, 1582-1584", Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (aut. dzieła rec.) s. 440
"Pisma", Feliks Jasiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Henryk Jost Feliks Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 441-443
"Pieriepiska Aleksandra Humboldta z uczonymi i gosudarstwiennymi diejatielami Rossiji", Moskwa 1962 : [recenzja] Józef Babicz s. 441
"Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", Barbara Bieńkowska, Zofia Sidorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Czesław Gutry Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Zofia Sidorowicz (aut. dzieła rec.) s. 443-445
"Ziemia w malignie", Bruno Winawer, Warszawa 1962 : [recenzja] Janusz Thor Bruno Winawer (aut. dzieła rec.) s. 445-446
"Bibliografie dějin československého hutnictvi a slévarenstvi", Svatava Šteinerová, Praha 1962 : [recenzja] Svatova Šteinerová (aut. dzieła rec.) s. 446-447
"Chimiczeskaja łaboratorija M. W. Łomonosowa. Chimija w Pietierburgskoj akadiemii nauk wo 2-j połowinie XVIII w.", N. M. Raskin, Moskwa-Leningrad 1962 : [recenzja] N. M. Raskin (aut. dzieła rec.) s. 447
"Otrażenije jestiestwiennonaucznych trudow M. W. Łomonosowa w russkoj litieraturie XVIII i XIX ww.", J. I. Sołowiew, N. N. Uszakowa, Moskwa 1962 : [recenzja] J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) N. N. Uszakowa (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Małe porty Pomorza Zachodniego w okresie do drugiej wojny światowej", Zbigniew Szopowski, Warszawa-Poznań 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Szopowski (aut. dzieła rec.) s. 447
"Justus Liebig, 1803-1873", J. S. Musabiekow, Moskwa 1962 : [recenzja] J. S. Musabiekow (aut. dzieła rec.) s. 448
"Dějiny průmyslových závodů, podniků a přisluśných' průmyslových odvětvi. Přehled knižni produkce z let 1945-1961", Viktor Palivec, Praha 1962 : [recenzja] Viktor Palivec (aut. dzieła rec.) s. 448
W "Nauce Polskiej" o historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 449-450
"B. I. Dybowski. Osnownyje etapy żiźni i diejatelnosti", G. A. Winkiewicz, Irkutsk 1961 : [recenzja] G. A. Winkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 449
Turniej błędów s. 450-451
O Heweliuszu badaczu magnetyzmu ziemskiego s. 451
Z historii badania łososia s. 451
25-lecie Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku s. 451
Publikacje prof. Kazimierza Gierdziejewskiego s. 452-453
Z dawnego piśmiennictwa hutniczego s. 452
Z fabrycznych kronik Jerzy Jasiuk s. 452
Z historii włókiennictwa s. 453-454
Z historii przemysłu naftowego s. 453
Z historii hydrotechniki morskiej s. 454
Z historii budownictwa okrętowego w Polsce i słownictwa morskiego w "Budownictwie Okrętowym" Zygmunt Brocki s. 454
O radzieckiej archeologii podwodnej s. 455
Pierwszy rocznik "History of Science" Henryk Skolimowski s. 455-457
Z historii techniki wojennomorskiej s. 455
Wczesnośredniowieczne szkutnictwo Rusi s. 455
Badania nad lunetami Galileusza s. 457
"Nauka i Żyźń" o przyszłości nauki s. 457
Życie i praca Roberta Bakewella s. 457
"Technicky Magazin" o historii techniki s. 458
"Z historii techniki hutniczej Europy Środkowej s. 458-459
Początki badań nad górnictwem i hutnictwem w Stanach Zjednoczonych s. 459-460
Doświadczalne wytopy żelaza s. 459
Trzechsetlecie wodociągów Wersalu s. 460
Badania gwoździ i ćwieków używanych przez legiony rzymskie s. 460
Posiedzenia Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 461-465
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 465-468
Wystawa "Budownictwo okrętowe w Polsce w latach 1945-1962" w Muzeum Morskim w Gdańsku Józef Kuszewski s. 468-470
Medal Tysiąclecia Górnictwa Polskiego s. 470
Z działalności Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki s. 470-471
Badania naukowe w Szwajcarii (16 czerwca do 18 grudnia 1962) Leszek Hajdukiewicz s. 471-473
Z pobytu w Związku Radzieckim Eugeniusz Olszewski s. 473-474
Narada w sprawie czechosłowacko-polskich badań nad starożytnym hutnictwem s. 474-475
Dziesięciolecie Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej s. 474
150-lecie urodzin Kazimierza Gzowskiego s. 475
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1962. s. 477-484
[W końcu roku 1962] Mieczysław Radwan s. 485
[W związku z udostępnioną] Henryk Jost s. 485