Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1959, Tom 4, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Hilary z Wiślicy był szermierzem systemu heliocentrycznego w Krakowie? Aleksander Birkenmajer s. 419-464
Francuska wyprawa geodezyjna z r. 1735 Robert F. Erickson s. 465-481
Florian Sawiczewski - chemik i farmaceuta krakowski Leszek Krówczyński s. 483-493
Zarys rozwoju techniki dźwiękowej do początków powstania kinematografii Roman Wajdowicz s. 495-520
Julian Konopka. Zapomniany technik polski Henryk Jost s. 521-527
Andrzej Christlieb Dittmann o Toruńskim Towarzystwie Uczonym Irena Mackiewicz s. 529-547
"Historia psychologii w zarysie", Józef Pieter, Katowice 1958 : [recenzja] Maria Uklejska Józef Pieter (aut. dzieła rec.) s. 548-553
"Grabstock, Hacke und Pflug-Versuch einer Enstehungsgeschichte des Landbaues", Emil Werth, Ludwigsburg 1954 : [recenzja] M. Wachowski Emil Werth (aut. dzieła rec.) s. 553-554
O roli braci polskich w dziejach nauki Waldemar Voisé Ludwik Chmaj (aut. dzieła rec.) s. 554-557
"Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas", Band I: "Die deutsch-russische Begegnung und Leonhard Euler. Beiträge zu den Beziehungen zwischen der deutschen und der russischen Wissenschaft und Kultur im 18. Jahrhundert", P. N. Berkov, N. A. Figurovskij, V. P. Zubow, E. Winter, Berlin 1958 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki P. N. Berkov (aut. dzieła rec.) N. A. Figurovskij (aut. dzieła rec.) E. Winter (aut. dzieła rec.) V. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 557-562
Na marginesie rozprawy A. Gelli "Wawrzyniec Surowiecki" Witold Sierpiński Aleksander Gella (aut. dzieła rec.) s. 562-572
"Pod kopułą lwowskiego Ossolineum. Pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905-1910", St. Wasylewski, Wrocław 1958 : [recenzja] Stefan Zabłocki St. Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Wspomnienia i dokumenty (1877-1920)", Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Jewsiewicki Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 574-577
"Istoria biołogiczeskich nauk (cz. V). Trudy Instituta Jestiestwoznania i Tiechniki", pod red. P. P. Pierfyliewa, B E. Rajkowa, Moskwa-Leningrad 1958 : [recenzja] P. P. Pierfyliew (aut. dzieła rec.) B. E. Rajkow (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Modern Science and Human Values. A study in the History of Ideas", Evert W. Hall, Toronto-London-New York 1956 : [recenzja] Evert W. Hall (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"The appreciation of ancient and medieval science during the Renaissance 1450-1600", George Sarton, Philadelphia 1955 : [recenzja] George Sarton (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Six Wings: Men of Science in the Rennaissance illustrated with contemporary portraits", George Sarton, Bloomington 1957 : [recenzja] George Sarton (aut. dzieła rec.) s. 580
"Johnson's Dictionary, Essays in the Biography of a Book", J. H. Sleed, J. Gwin, Kolb, Chicago 1955 : [recenzja] J. Gwin (aut. dzieła rec.) J. H. Sleed (aut. dzieła rec.) s. 581
"Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939 r. Zarys ekonomiczno-historyczny", Karol Bajer, Łódź 1958 : [recenzja] Karol Bajer (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"The Life of Arthus Stanley Eddington", Douglas A. Vibert, London-Edinburgh-Paris-Melbourne-Toronto-New York 1956 : [recenzja] Douglas A. Vibert (aut. dzieła rec.) s. 582
Najsławniejsze fabryki świata s. 582
Dzieje papierni w Jeziornie s. 583-584
Badania w zakresie gospodarki wodnej z okazji millenium s. 583
Budownictwo greckie i rzymskie na terenie Bułgarii s. 583
Życiorys Karola Adamieckiego s. 583
Początki kolejnictwa na ziemiach polskich s. 584-585
Proces technologiczny w papierniach XV wieku s. 584
Z historii techniki wojskowej s. 585
Zniszczone kieraty z XVIII wieku s. 585-586
Prace archeologiczne w Olbii s. 585
Eksplozje kotłów parowych w fabrykach warszawskich s. 586
Inicjatywa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie prowadzenia kronik zakładowych s. 587