Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 66
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1969, Tom 14, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyfikacja pierwiastków chemicznych a prawo okresowości Dymitra Mendelejewa : w setną rocznicę odkrycia prawa okresowości w chemii Stefan Zamecki s. 233-258
Antoni Karbowniak - człowiek i dzieło : w pięćdziesięciolecie zgonu Henryk Barycz s. 259-286
Witold Chodźko jako lubelski neurolog i psychiatra w latach 1901-1907 Jerzy Strojnowski s. 287-308
Historycy medycyny i nauczanie historii medycyny w Jugosławii Bronisław Seyda s. 309-315
Kierunki badawcze historii farmacji w Stanach Zjednoczonych Barbara Kuźnicka s. 317-321
Konrad Millak 1886-1969 Wanda Osińska s. 323-330
Ile lat liczy w Polsce proces dymarski? Jerzy Piaskowski s. 331-332
"Podstawy nauk przyrodniczych", Carl G. Hempel, Warszawa 1968 : [recenzja] Irena Szumilewicz Carl G. Hempel (aut. dzieła rec.) s. 333-341
"Étapes de la prospective", Jean Darcet, Paris 1967 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Jean Darcet (aut. dzieła rec.) s. 341-347
"Gedanken über unsere Zukunft. Drei Reden", Carl Freidrich von Weizsäcker, Göttingen 1967 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Carl Friedrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Spragniona ziemia", Aleksander Tuszko, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Friemann Aleksander Tuszko (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Lob des Eisens. Ein Mozaik der Weltliteratur", Franz Friedrich Heller, Düsseldorf 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Franz Friedrich Heller (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Wpływ techniki na architekturę (Z przykładowym uwzględnieniem okuć budowlanych)", Jarosław Ulatowski, Gdańsk 1967 : [recenzja] Bolesław Orłowski Jarosław Ulatowski (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego", Aleksander Bocheński, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806", Wojciech Zaleski, Madryt 1967 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Wojciech Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 356-357
"Polska książka odlewnicza na przestrzeni wieków", Jerzy Piaskowski, Kraków 1968 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"W blaskach epoki odrodzenia", Henryk Barycz, Warszawa 1968 : [recenzja] Leszek Hajdukiewicz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 358-365
"Atti del Symposium Internazionale di Storia, Metodologia, Logica e Filosofia della Scienza << Galileo nella storia e nella filosofia della scienza >>", Firenze 1967 : [recenzja] Jan Sulowski s. 365-374
"Sir Isaac Newton", E. N. da Costa Andrade, Glasgow 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski E. N. da Costa Andrade (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Gründliche Anleitung zu nützlichen Wissenschaften", Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, Stuttgart-Bad Cannstatt 1967 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (aut. dzieła rec.) s. 377-383
"Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku", Stanisław Brzozowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Nauki rolnicze w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk", Zdzisław Kosiek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Antoni Żabko-Potopowicz Zdzisław Kosiek (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Film telewizyjny o Marii Skłodowskiej-Curie Józef Hurwic s. 388-389
"Bibliografija russkoj astronomiczeskoj litieratury, 1800-1900 gg.", Natalia Borisowna Ławrowa, Moskwa 1968 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Natalia Borisowna Ławrowa (aut. dzieła rec.) s. 389-391
"An Attempt at a Bibliography of Bibliographies in Science of Science", Ann Kerstin Tuneld, Carin Dedijer, Maj-Britt Johansson, Lund 1966 : [recenzja] Maria Dembowska Carin Dedijer (aut. dzieła rec.) Maj-Britt Johansson (aut. dzieła rec.) Ann Kerstin Tuneld (aut. dzieła rec.) s. 391-393
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"The Correspondence of Isaac Newton", T. 1: "1661-1675", T. 2: "1676-1687", T. 3: "1688-1694", pod red. H. W. Turnbulla, J. F. Scotta, Cambridge 1959,1960, 1961; "The Mathematical Papers of Isaac Newton", T. 1: "1664-1666", T. 2: "1667-1670", pod red. D. T. Whiteside'a, M. A. Hoskina, Cambridge 1967, 1968 : [recenzja] M. A. Hoskin (aut. dzieła rec.) J. F. Scott (aut. dzieła rec.) H. W. Turnbull (aut. dzieła rec.) D. T. Whiteside (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Bitwa pod Oliwą", Eugeniusz Koczorowski, Gdynia 1968 : [recenzja] Eugeniusz Koczorowski (aut. dzieła rec.) s. 394
"James Hutton - the Founder of Modern Geology", Edward Battersby Bailey, Amsterdam-London-New York 1967 : [recenzja] Edward Battersby Bailey (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Dydaktyka geografii. Wybór pism", Wacław Nałkowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Wacław Nałkowski (aut. dzieła rec.) s. 396-397
Nowe zeszyty "Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej". s. 397-398
Nauki historyczne w ZSRR w latach dwudziestych s. 398
Retrospekcja rozwoju leksykologii s. 399-400
Jan Messenius - luminarz nauki szwedzkiej XVII w. s. 399
Z problematyki skandynawskiej s. 399
Na temat historii leksykografii polskiej - niedokładnie Zygmunt Brocki s. 400-401
Sebastian Petrycy jako ekonomista s. 401
Pięćdziesięciolecie ichtiobiologii w Polsce s. 402
Ekonomiczne poglądy Radiszczewa i Staszica s. 402
Romuald Traugutt - elektryk wojskowy s. 402-403
Uwagi o słownictwie pierwszych polskich zielników s. 402
O konstrukcji polskiego galeonu z 1572 r. Zygmunt Brocki s. 403-404
Źródło dla historyków geodezji s. 403
Józef Bożek - pionier maszyn parowych s. 404
Historia medycyny w fachowej prasie lekarskiej i biologicznej Teresa Ostrowska s. 405-415
Dwusetna rocznica pierwszego wydania Encylopaedia Britannica s. 415-416
Materiały konferencji poświęconej Newtonowi s. 415
Sesja naukowa Komitetu i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu Stanisław Brzozowski s. 417-421
Zebranie organizacyjne Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 421
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii i Zespołu Oświecenia s. 422-424
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 424-426
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 426-427
Odczyt dra A. Rahmana o dziejach nauki indyjskiej Zdzisław Kowalewski s. 427-429
Wizyta prof. V. Paschkisa w Polsce Bolesław Orłowski s. 429
Informator o polskich towarzystwach naukowych Julian Wójcik s. 430-431
Jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Leszek Kuźnicki s. 431-434
Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego s. 434-435
Ekspozycje geodezyjne w Muzeum Techniki w Warszawie Kazimierz Sawicki s. 435-436
Czterdziestolecie "Przeglądu Geodezyjnego" Kazimierz Sawicki s. 436-437
Historia techniki w uroczystościach VI Dnia Odlewnika s. 437-438
Sesja z okazji czterechsetlecia powołania Komisji Morskiej Zygmunt Brocki s. 437
Interesujący cykl telewizyjny Jerzy Róziewicz s. 439
Współpraca archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych s. 440-441
Doroczny zjazd amerykańskiego Towarzystwa Historii Techniki s. 441
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1968 Zofia Skubała-Tokarska s. 443-444
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1968. s. 444-450