Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1969, Tom 14, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem święceń kapłańskich Mikołaja Kopernika : stan badań Zofia Wardęska s. 455-473
Nieznany mechanik z XVI wieku prekursorem nowoczesnej rakiety : rękopis "Varia II 374" z Rumuńskiego Archiwum Państwowego w Sibiu, ważny dokument historii nauki Doru Todericiu s. 475-486
Siła prawdy i społeczeństwo prawdy w filozofii Vica Nicola Petruzzellis s. 487-499
Zamierzona habilitacja i niedoszły lektorat Adama Mahrburga Ryszard Ergetowski s. 501-512
Sylwetka Władysława Zaleskiego (1852-1925) na tle jego zainteresowań botanicznych Ludmiła Karpowiczowa s. 513-518
W sprawie recenzji pierwszego tomu "Historii Biblioteki Jagiellońskiej" Anna Lewicka-Kamińska Jerzy Zathey s. 519-521
"Technika", Eugeniusz Olszewski, [w:] "Wielka encyklopedia powszechna PWN", T. 11, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Szefler Eugeniusz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 523-527
"Zagadnienie historii filozofii", Stefan Świeżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Karol Górski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 527-533
"Biografia fizyki", George Gamow, Warszawa 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski George Gamow (aut. dzieła rec.) s. 533-535
"Geschichte der Medizin. Einführung in ihre Grundzüge", Alexander Mette, Irena Winter, Berlin 1968 : [recenzja] Bronisław Seyda Alexander Mette (aut. dzieła rec.) Irena Winter (aut. dzieła rec.) s. 535-541
"Poczet wielkich medyków", Grzegorz Fedorowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Grzegorz Fedorowski (aut. dzieła rec.) s. 541-543
"Poczet wielkich podróżników", Jan Miller, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Babicz Jan Miller (aut. dzieła rec.) s. 543-544
"Studies in the Development of Agricultural Economics in Europe", Joosep Nou, Uppsala 1967 : [recenzja] Zuzanna Kosiek Joosep Nou (aut. dzieła rec.) s. 544-546
"Rechenpfennige. Aufsätze zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Kurt Vogel", München 1968 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Waldemar Voisé s. 546-548
"Frühe Anatomie. Eine Anthologie", Stuttgart 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski s. 548-553
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV-XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 553-554
"The Measure of the Universe. A History of Modern Cosmology", J. D. North, Oxford 1965 : [recenzja] Jan Mietelski J. D. North (aut. dzieła rec.) s. 554-558
"Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego", Józef Bańka, Warszawa 1967 : [recenzja] Julian Dybiec Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 558-562
"Durkheim - sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie", Jean Duvignaud, Paris 1965 : [recenzja] Maria Władyka Jean Duvignaud (aut. dzieła rec.) s. 562-563
"Oktiabr i naucznyj progriess", T. 1-2, Moskwa 1967 : [recenzja] Semen J. Płotkin s. 564-567
"Powstanie radaru", R. M. Page, Warszawa 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski R. M. Page (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"1000 słów o morzu i okręcie", Zygmunt Grabowski, Józef Wójcicki, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Grabowski (aut. dzieła rec.) Józef Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"Foundations of Iron and Steel Metallurgy", W. H. Dennis, Amsterdam [etc.] 1967 : [recenzja] W. H. Dennis (aut. dzieła rec.) s. 572
"Polskie nazwy na mapie świata", Bolesław Kuźmiński, Warszawa 1967 : [recenzja] Bolesław Kuźmiński (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Ludomir Sawicki. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin (1884-1964)", pod red. Marii Dobrowolskiej, Rodiona Mochnackiego, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Maria Dobrowolska (aut. dzieła rec.) Rodion Mochnacki (aut. dzieła rec.) s. 573-574
"Wspomnienia numizmatyka", Marian Gumowski, Kraków 1965 : [recenzja] Marian Gumowski (aut. dzieła rec.) s. 574
"Geophysikalische Bibliographie von Nord- und Ostsee", T. 1-2, F. Model, Hamburg 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki F. Model (aut. dzieła rec.) s. 574-575
Problemy kultury umysłowej Odrodzenia mieszczaństwa Prus Królewskich s. 575
Nieznany polski leksykograf z XVII w. s. 575-576
Ignacy Baranowski - bibliotekarz i historyk s. 576
Źródła Słownika polskiego dawnego Ignacego Włodka s. 576
Z historii egiptologii s. 577
O biografię Heweliusza Zygmunt Brocki s. 577-578
Rys działalności wybitnego polskiego przedstawiciela merkantylizmu s. 577
Dokładność dawnych map polskiego wybrzeża Bałtyku s. 578-579
Korespondencja Heweliusza w zbiorach paryskich s. 578
Nowe szczegóły historii i fortyfikacji Kłodzka, Gdańska i Visby s. 579-580
Kartografia pruska końca XVIII w. s. 579
Adrian Baraniecki - prekursor muzealnictwa technicznego i sztuki użytkowej Jerzy Komorowski s. 580
50 lat działalności Centralnej Komisji Słownictwa Elektrycznego SEP s. 580-581
Popularyzacja nauki a jej historia s. 581-582
Dwa odczyty prof. P. Arnauda Andrzej Biernacki s. 583
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX i XX wieku Hanna Dylągowa s. 584
Słownik biologów polskich Krystyna Kowalska s. 584-587
Sesja na temat historii górnictwa solnego w Wieliczce Kazimierz Maślankiewicz s. 587-591
Przygotowania do XIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 591-592
Zakład Historii Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles Barbara Kuźnicka s. 592-594
Muzeum Kolejowe w Belgradzie Miodrag Hadżi Ristić s. 594-595