Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1972, Tom 17, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Droga geniusza - drogą myśli ludzkiej : w stulecie urodzin Ernesta Rutherforda Bonifatij M. Kiedrow s. 219-226
Nieznany traktat astronomiczny Marcina Króla z Żurawicy : z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku Grażyna Rosińska s. 227-233
Kopernik jako relatywista Michaił Heller s. 235-242
Aleksander Przezdziecki (1814-1871) : życiorys uczonego mecenasa Andrzej Biernacki s. 243-264
Józef Łęgowski - geograf i popularyzator geografii (1852-1930) Marian Paluszkiewicz s. 265-275
Ogólnopolskie zjazdy przeciwgruźliczne (1925-1939) Ryszard Zabłotniak s. 277-289
Wczesnośredniowieczne noże dziwerowane z Wrocławia Adam Mazur Elżbieta Nosek s. 291-304
Z historii Kolegium węgiersko-iliryjskiego w Bolonii Balázs Bugyi s. 305-310
Wspomnienie o doc. Ludmile z Wrzosków Krakowieckiej (1900-1971) Bożena Bujałowska s. 311-320
Stanisław Rachwał (1887-1971) Jan Cząstka s. 321-323
Bolesław Olszewicz (1983-1970) Józef Babicz s. 325-329
"Zarys historii medycyny dla studentów Oddziału Stomatologicznego", Zbigniew Pankiewicz, Łódź 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zbigniew Pankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Starożytne drogi i mosty", Adriana Rosset, Warszawa 1970 : [recenzja] Bolesław Orłowski Adriana Rosset (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Rennverfahren und Anfänge der Roheisenerzeugung. Zur Metallurgie und Wärmetechnik der alten Eisengewinnung. Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Fachausschusbericht 9.001", Bernard Ossan, Düsseuldorf 1971 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bernard Ossan (aut. dzieła rec.) s. 335-338
Trzy książki o renesansie Waldemar Voisé Claude-Gilbert Dubois (aut. dzieła rec.) Antoinette Mann Paterson (aut. dzieła rec.) Héléne Védrine (aut. dzieła rec.) s. 338-340
"Komentarz Pawła z Worczyna do << Etyki Nikomachejskiej >> Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej", Jerzy Rebeta, Wrocław 1970 : [recenzja] Jerzy B. Korolec Jerzy Rebeta (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Elementa ad fontium editiones XX. Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae II pars", Romae 1969 : [recenzja] Bogusław Ratusiński s. 344-347
"Kazimir Siemienowicz i jego kniga << Wieikoje iskustwo artillerii >>. Czast pierwaja", A. Iwaszkiawiczus, Wilnius 1971 : [recenzja] Janusz Thor A. Iwaszkiawiczus (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Polsko-ruskije litieraturnyje swjazi", Moskwa 1970 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 349-352
"Aleksander Sapieha i warszawskie środowisko przyrodnicze końca XVIII i początku XIX w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1970 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Gimnazjum chełmińskie w okresie zaboru 1837-1920", Paweł Chmielecki, Poznań 1970 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Paweł Chmielecki (aut. dzieła rec.) s. 354-357
"Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1945/1946 - 1955/1956", pod red. L. Hajdukiewicza, J. Zielińskiego, M. Stępnia, Kraków 1971 : [recenzja] Piotr Hübner L. Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) M. Stępień (aut. dzieła rec.) J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój", Florian Znaniecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Henryka Hołda-Róziewicz Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Dzieje folklorystyki w Europie", Giuseppe Cocchiara, Warszawa 1971 : [recenzja] Giuseppe Cocchiara (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne", Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] s. 361
"Szerienga wielikich inżenierow", Bolesław Orłowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Proniknennja inozemnoho kapitału w ekonomiku Zachidnoji Ukrajiny w epochu imperializmu (do 1918)", Jakub Chonigsman, Lwiw 1971 : [recenzja] Jerzy Jaros Jakub Chonigsman (aut. dzieła rec.) s. 363
"Wspomnienia. 1895-1939", Stanisław Tołwiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Stanisław Tołwiński (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Isis Cumulative Bibliography. A Bibliography of the History of Science Formed from Isis Critical Biographies, 1-90, 1913-65", Magda Whitrow, London 1971 : [recenzja] Magda Whitrow (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Problems of the Science of Science" s. 365-366
Nowo odkryte copernicanum z epoki polskiego Oświecenia s. 366
"Życie Warszawy" o historii warszawskich instytucji naukowych Jerzy Róziewicz s. 366-367
O pierwszym polskim inżynierze wykształconym w Australii s. 368-369
Polonica w "Orvostörténeti Közlemények" s. 368
Zebranie polskiej grupy narodowej Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki. s. 371
Posiedzenia Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 371-372
Konferencja naukowa poświęcona Stanisławowi Brzozowskiemu Joanna Kowalska s. 372-373
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 373-378
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 378-379
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia. s. 379-380
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Jerzy Róziewicz s. 380-381
Zebranie Pracowni Teorii i Organizacji Nauki oraz Pracowni Badań nad Społeczną Funkcją Nauki s. 382-383
Zebranie Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 383-387
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Botaniki Ludmiła Karpowiczowa s. 388-389
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Fizyki Stanisław Brzozowski s. 389
Zebranie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 390-391
Zebranie Zespołu Historii Geodezji Józef Babicz s. 390
Zebranie Zespołu Teorii Polityki Naukowej Lech Zacher s. 391-393
Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika Jerzy Róziewicz s. 394-397
Wizyta profesora Bolesława Szczesniaka w Polsce s. 397-398
W stulecie urodzin Bolesława Miklaszewskiego s. 397
Praca doktorska o problemach metodologicznych odkryć Lavoisiera Stefan Zamecki s. 398-399
Programy uniwersyteckie historii geografii w ZSRR s. 399-402
Nowe czasopismo historycznomatematyczne s. 399
XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Moskwa 18-24 sierpnia 1971 r. Bogdan Suchodolski s. 403-406
Ogólne problemy historii nauki i techniki Eugeniusz Geblewicz s. 406-408
Historia i perspektywy rozwoju badań systemowych i ogólnej teorii systemów Wojciech Gasparski s. 408-412
Historia matematyki i mechaniki Władysław Krajewski s. 412-413
Kolokwium poświęcone nauce średniowiecznej Małgorzata Terlecka s. 412
Historia fizyki i astronomii Jerzy Dobrzycki s. 413-414
Historia chemii (wraz z farmacją) Włodzimierz Hubicki s. 414-415
Historia geografii i oceanografii Józef Babicz s. 415-417
Historia geologii Kazimierz Maślankiewicz Zbigniew Wójcik s. 417-419
Historia biologii (wraz z podstawami medycyny) Leszek Kuźnicki Teresa Ostrowska s. 419-422
Historia nauk o człowieku Małgorzata Terlecka s. 422-424
Historia techniki i nauk technicznych Irena Pietrzak-Pawłowska Wacław Różański s. 424-430
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 430-433
Zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Akademii Historii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 433-434
Zgromadzenie ogólne Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 434-435
Posiedzenie Komitetu Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 435
Sympozjum Keplerowskie Eugeniusz Rybka s. 436
Spotkanie redaktorów periodycznych wydawnictw naukowych z zakresu historii nauki i techniki Andrzej Biernacki s. 436-437
Posiedzenie poświęcone dydaktyce historii nauki Zbigniew Wójcik s. 437-442