Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1984, Tom 29, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii. Moja droga życiowa do wiedzy i zawodu Wiktor Dega s. 258-322
Z zagadnień stosunków polsko-niemieckich w zakresie historiografii drugiej połowy XX w. Andrzej Feliks Grabski s. 323-344
Nieznane rękopisy XIX-wiecznych słowników nagrodzonych przez Akademię Umiejętności na konkursie im. S. B. Lindego Halina Horodyska s. 345-360
Główne kierunki rozwoju archeologii w Warszawie od przełomu XIX/XX wieku do roku 1918 Jolanta Wrońska-Twardecka s. 361-376
Nauka in statu nascendi a filozofia nauki : analiza przypadku prawa stałości składu Elżbieta Pietruska-Madej s. 377-398
O ludwisarstwie i konwisarstwie krakowskim XIV-XVI w. Kazimierz Sękowski s. 399-430
Statuty krakowskiego cechu konwisarzy i ludwisarzy z roku 1412 i 1512 jako źródło do historii techniki Kazimierz Sękowski s. 399-430
Joachim Lelewel, członek Towarzystwa Historii i Starożytności Rosyjskich przy Uniwersytecie Moskiewskim Wadim Walerianowicz Iszutin s. 431-434
Listy Augusta Bielowskiego do Afanasija Byczkowa Jerzy Róziewicz s. 435-444
Ksawery Rowiński (1904-1983) i jego działalność w zakresie historii medycyny Teresa Ostrowska s. 445-466
"Dzieje nauczania historii nauki i historii techniki w Polsce", pod red. Ireny Jasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1982 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Irena Jasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Aptekarstwo gdańskie 1399-1939", Aleksander Drygas, Wrocław 1983 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 470-473
"Sylwetki chirurgów polskich", pod red. Józefa Bogusza, Witolda Rudowskiego, Wrocław 1982 : [recenzja] Teresa Ostrowska Józef Bogusz (aut. dzieła rec.) Witold Rudowski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Mortimer Wheeler - Adventurer in Archaeology", Jacquetta Hawkes, London 1982 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jacquetta Hawkes (aut. dzieła rec.) s. 474-478
"Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki", Stanisława Sochacka, Opole 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Stanisława Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Gesammelte Abhandlungen zur Phonetik, Phonologie und Morphologie der slavischen Sprachen", Erwin Koschmieder, München 1979 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Erwin Koschmieder (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji", Roman Dzierżanowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Roman Dzierżanowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633). Mecenas i bibiofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji", Mieczysław Gębarowicz, Kraków 1980 : [recenzja] Stanisław Rybandt Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Prirodonaucznite znanija i kniżnina prez byłgarskoto wyzrażdane", Neli Baczwarowa, Sofija 1982 : [recenzja] Paweł Komorowski Neli Baczwarowa (aut. dzieła rec.) s. 486-487
Planetarne posiedzenie KHNiT PAN Bohdan Jaczewski Paweł Komorowski s. 489-496
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. nauczania historii medycyny Paweł Komorowski s. 496-497
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Anna Nawarecka s. 497-498
Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Bogdana Suchodolskiego Henryk Depta s. 498-504
Ogólnopolska sesja naukowa na temat: Wkład Pomorza Gdańskiego do rozwoju nauki i oświaty Kazimierz Puchowski s. 504-507
W stulecie urodzin Tadeusza Banachiewicza Jan Mietelski s. 507-511
O Kanale Augustowskim. Sesja popularnonaukowa w Augustowie Wojciech Batura s. 511-513
Sesja naukowa poświęcona Stefanowi Zwolińskiemu Zbigniew Wójcik s. 513-515
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - dedykowanej profesorowi Ksaweremu Rowińskiemu Jan Kozłowski s. 515
Międzynarodowa konferencja naukowa w Liblicach oraz spotkanie dyrektorów instytutów i redaktorów naczelnych czasopism z zakresu historii nauki i techniki. s. 516-521
Referaty. s. 521-522
Międzynarodowe Sympozjum Komisji Starożytnej Metalurgii Żelaza Jerzy Piaskowski s. 522-523
Komunikaty Jerzy Róziewicz s. 522
Międzynarodowa konferencja na temat rozwoju nauki i techniki w krajach islamskich Jerzy Piaskowski s. 523-524
[W związku z listem] Eugeniusz Olszewski s. 525-526
List do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki". Odpowiedź profesorowi Eugeniuszowi Olszewskiemu Waldemar Voisé s. 525
[Na prośbę prof. Jean-Claude Margolina] s. 526