Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1968, Tom 13, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład polskiej filologii klasycznej w badania kopernikańskie i dalsze postulaty : część druga referatu Mikołaj Kopernik Aleksander Birkenmajer s. 543-551
Miejsce Wawrzyńca z Raciborza w najwcześniejszym okresie krakowskiej astronomii XV wieku Jerzy Rebeta s. 553-565
Mikołaja Kopernika stanowisko w sporze o naturę ognia Ignacy Zenon Siemion s. 567-576
Kopernikowska wizja postępu w medycynie Stanisław Szpilczyński s. 577-593
Otto von Guericke obrońcą układu Mikołaja Kopernika Alfons Kauffeldt s. 595-607
Piotr Curie i dzisiejsze drogi rozwoju nauki Fryderyk Joliot-Curie Irena Joliot-Curie Semen J. Płotkin s. 609-617
Leopold Infeld a historia nauki Boris Kuzniecow s. 619-622
Jedenaście roczników "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Kazimierz Opałek s. 623-636
Poszukiwania pierwszego obserwatorium astronomicznego Mikołaja Kopernika we Fromborku metodą elektrycznooporową Wojciech Stopiński s. 637-649
Zofia Ameisenowa 1897-1967 Ignacy Zarębski s. 651-656
Mieczysław Radwan 1889-1968 Wacław Różański s. 657-664
Aleksander Rylke 1887-1968 Wiesław Kozyra s. 665-666
"Études d'histoire de la pensée scientifique", Alexandre Koyré, Paris 1966 : [recenzja] Anna Bukowska-Jóźwicka Alexandre Koyré (aut. dzieła rec.) s. 667-671
"Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej", Andrzej Machalski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Glass Andrzej Machalski (aut. dzieła rec.) s. 671-678
"Historia Biblioteki Jagiellońskiej", T. 1: "1364-1776", Jerzy Zathey, Anna Lewicka-Kamińska, Leszek Hajdukiewicz, Ignacy Zarębski, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław J. Gruczyński Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Lewicka-Kamińska (aut. dzieła rec.) Ignacy Zarębski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zathey (aut. dzieła rec.) s. 679-682
"Astronomy and Cosmology in the Achivement of Nicolaus Copernicus", Jerome R. Ravetz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965; "Astronomia i kosmologia w dziele Kopernika", Jerome R. Ravetz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Jerome R. Ravetz (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii", Janusz Pagaczewski, Olsztyn 1967 : [recenzja] Andrzej Kempfi Janusz Pagaczewski (aut. dzieła rec.) s. 686-688
"Galilée. Aspects de sa vie et de son oeuvre", Paris 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 688-689
"Złudzenia perspektywiczne w architekturze zabytkowej", Jerzy Gomoliszewski, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Szczepański Jerzy Gomoliszewski (aut. dzieła rec.) s. 689-690
"Tiermodinamika i istorija jejo razwitija", A. S. Jastrżembskij, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel A. S. Jastrżembskij (aut. dzieła rec.) s. 690-693
"Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossii", T. 6: "Elektrochimiczeskaja promyszlennost", P. M. Łukjanow, Moskwa 1965 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 693-697
"August Mosbach (1817-1884)", Ryszard Ergetowski, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Wpływ rewolucji październikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową 1918-1939", Łukasz Kurdybacha, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 701-704
"Bibliografia 1947-1964", "Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej", nr 71, seria: "Technika", zesz. 5, Szczecin 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 704-706
"Razwitije nauk o Ziemle w SSSR", Moskwa 1967 : [recenzja] s. 707
"Poznanie Czarnego Lądu", Józef Szaflarski, Warszawa 1968 : [recenzja] s. 707-708
"Joseph Paxton and the Crystal Palace", Josephine Kamm, London 1967 : [recenzja]. Josephine Kamm (aut. dzieła rec.) s. 708-709
"Britain's Inland Waterways", Roger Wickson, London 1967 : [recenzja]. Roger Wickson (aut. dzieła rec.) s. 708
"Schiff und Seuche 1795-1799", Øivind Larsen, Oslo 1968 : [recenzja] Øivind Larsen (aut. dzieła rec.) s. 708
"Okręty wojenne, 1900-1966", Witold Supiński, Ludwik Błaszczyk, Warszawa 1967 : [recenzja] Ludwik Błaszczyk (aut. dzieła rec.) Witold Supiński (aut. dzieła rec.) s. 709
"Battersea Works, 1856-1956", London 1956 : [recenzja] s. 709
Rys historii demografii w Polsce Zygmunt Brocki s. 710-711
Murmeliusz nigdy nie był w Krakowie Zygmunt Brocki s. 711
"Poznaj Świat" w aspekcie historii geografii s. 712-713
Dzieje poglądów na "importy" skandynawskie na Słowiańszczyźnie Zachodniej Zygmunt Brocki s. 712
Technika w przeszłości na łamach "Przeglądu Mechanicznego" Jerzy Komorowski s. 713
O muzeach morskich: belgijskim, holenderskich i gdańskim Zygmunt Brocki s. 713-714
Z historii warszawskiego Mostu Poniatowskiego s. 714-715
Nie znana studnia z pompą drewnianą w Warszawie Zygmunt Brocki s. 714
Język wypowiedzi naukowych Janusz Thor s. 715-716
Leibniz i historia nauki o Ziemi Waldemar Voisé s. 716
Laureatki nagrody Nobla w dziedzinie przyrodoznawstwa s. 717
Amfibijne pojazdy Kanady Zygmunt Brocki s. 717
Obchody setnej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie s. 719-724
Ukonstytuowanie się komitetu przygotowawczego obchodów kopernikowskich. s. 725
Posiedzenie Komitetu Małgorzata Malewicz Barbara Olszewska s. 726-731
Posiedzenie Komisji Kopernikańskiej Komitetu s. 731
Sesja Komitetu Kopernikowskiego Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii nauki s. 732
Posiedzenie Rady Naukowej s. 733
Posiedzenie naukowe Zespołów: Historii Metodologii i Odrodzenia Małgorzata Frankowska s. 733-735
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Anna Chełkowska Teresa Ostrowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 735-739
Kolokwium poświęcone dziełom kartograficznym Fryderyka Getkanta Eugeniusz Berezowski s. 739-742
Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej prof. Henryka Barycza Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 742-743
Problematyka historii nauki i techniki w Gdańskim Towarzystwie Naukowym Zygmunt Brocki s. 743-744
Problemy historii nauk lekarskich na sympozjum historyków prasy Teresa Ostrowska s. 744-745
W piętnastolecie śmierci prof. Edwarda Warchałowskiego Eugeniusz Berezowski s. 745-746
Tablice pamiątkowe hutnictwa tatrzańskiego Henryk Jost s. 746-747
Kwerenda w kopernikanach szwedzkich Marian Biskup s. 747-750
Z pobytu we Francji Józef Babicz s. 750-751