Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1978, Tom 23, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienia autobiograficzne Tadeusz Bilikiewicz s. 3-51
Leszczyński contra Rousseau Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 54-67
Na marginesie dyskusji wokół "Rozprawy o naukach i sztukach" Jana Jakuba Rousseau Ewa Rzadkowska s. 69-74
Historiografia francuska o Polsce w dobie Stanisława Leszczyńskiego Zofia Libiszowska s. 75-81
Wojciech Tylkowski - polihistor ośmieszony Janusz Tazbir s. 83-100
Pozycja Jana Tońskiego w anatomii polskiej XVII wieku Dionizy Giżewski s. 101-118
Zapomniane dzieło o pieniądzu Józefa Aleksandra Jabłonowskiego Aleksandra Popioł-Szymańska s. 119-133
Stan i potrzeby badań nad historią techniki przemysłu spożywczego w Polsce Julian Bartyś s. 135-156
O wykładach i seminariach z historii fizyki Zbigniew Strugalski s. 157-163
Historia nauki w uniwesryteckim programie fizyki Andrzej Wróblewski s. 165-172
O nauczaniu historii chemii w szkołach wyższych Roman Mierzecki s. 173-177
Nowe źródło do niedoszłego procesu kanonicznego przeciwko Mikołajowi Kopernikowi Jerzy Drewnowski s. 179-186
Historia techniki fotograficznej i filmowej w zbiorach Narodowego Muzeum Technicznego w Pradze Jiří Čip Jadwiga Russocka (tłum.) s. 187-197
Encyklopedie trzynastowieczne : refleksje i propozycje Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 199-209
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 211-215
Walory humanistyczne i metodologiczne historii fizyki Irena Szumilewicz Armin Teske (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Nayiaśnieyszemu y Naypotężniejszemu Panu", Arkadiusz Piekara, Warszawa 1976 : [recenzja] Krzysztof Szymborski Arkadiusz Piekara (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Z czym do nieśmiertelności", Stefan Bratkowski, Katowice 1977 : [recenzja] Wiesław Majewski Andrzej Woltanowski Stefan Bratkowski (aut. dzieła rec.) s. 222-231
"Uczeń Amosa", Stanisław Helsztyński, Warszawa 1976 : [recenzja] Henryk Hollender Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia", Anna Żbikowska-Migoń, Wrocław 1977 : [recenzja] Irena Jarosz Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Vývoj mapového zobrazovania Slovenska", L'ubomir Viliam Prikryl, Bratislava 1977 : [recenzja] Zbigniew Rzepa L'ubomir Viliam Prikryl (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Sesja naukowa poświęcona Jerzemu Konorskiemu s. 239
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Społecznych Mieczysław Bąk s. 240
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 240-241
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 241-242
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 242-243
Wspólne zebranie Zakładu Socjologii Nauki IFiS i Pracowni Historii Organizacji Nauki IHNOiT Teresa Czechowska-Świtaj s. 243-244
Polsko-czechosłowackie spotkanie na temat nauczania historii nauki i techniki Zbigniew Wójcik s. 244-246
Sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Leszczyńskiemu Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 246-251
Pamięci Armina Teskego Wanda Grębecka Krzysztof Szymborski s. 251-254
Zebranie poświęcone pamięci Antoniego Jurasza Helena Ostromęcka s. 254-256
Muzeum Kultury Lasu w Szczecinku Antoni Żabko-Potopowicz s. 256-257
III Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 257-261
Pierwszy doktorat z historii botaniki w Polsce Henryk Bukowiecki s. 257
Wystawa Muzeum Ziemi poświęcona Bolesławowi Krupińskiemu Zbigniew Wójcik s. 261-262
Wystawa Muzeum Tatrzańskiego pn. Józef Fedorowicz a badania meteorologiczne w Tatrach i Zakopanem Zbigniew Wójcik s. 262-263
Czechosłowacko-polskie seminarium komeniologiczne Tadeusz Bieńkowski s. 263-264
Konkurs na pracę magisterską poświęconą staropolskiemu okręgowi przemysłowemu s. 263