Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004, Tom 49, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwadzieścia osiem księżycowych stacji w stosunku do magicznych operacji" Joanna Hołda
Riemann, Mertens i komputery Krzysztof Maślanka s. 33-52
Inżynier Edmund Libański-popularyzator nauki i techniki we Lwowie w początkach XX wieku Barbara Gierszewska s. 53-68
Żaglowce frachtowe z Czerwińska nad Wisłą Adam W. Reszka s. 69-112
Spory wokół biologii sporyszu (secale cornutum) w publikacjach polskich XIX wiecznych przyrodników Anna Trojanowska s. 113-126
Warszawski Gabinet Zoologiczny w mało znanej dziewiętnastowiecznej relacji francuskiego przyrodnika Piotr Daszkiewicz s. 127-132
Nabytki Archiwum PAN w roku 2003 Dorota Zamojska s. 133-138
Na marginesie książki Lose, John. Wprowadzenie do filozofii nauki. Warszawa 2001 Stefan Zamecki John Lose (aut. dzieła rec.) s. 139-158
"Autobiografia. W kręgu nauki", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2002 : [recenzja] Ewelina Tylińska Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Toruń 16-17 maja 2002", pod red. Bogusławy Wawrzykowskiej, Toruń 2002; "Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 140-lecia toruńskich archeologicznych zbiorów muzealnych dedykowanej tym wszystkim, którzy je tworzyli, pomnażali i chronili", Romuald Uziębło, Bogusława Wawrzykowska, Toruń 2002 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Romuald Uziębło (aut. dzieła rec.) Bogusława Wawrzykowska (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 166-172
"Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)", Magdalena Gawin, Warszawa 2003 : [recenzja] Bożena Urbanek Magdalena Gawin (aut. dzieła rec.) s. 172-177
"O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego", Zdzisław Gajda, Kraków 2003 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zdzisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Maria Skłodowska-Curie", Laurent Lemire, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Piskurewicz Laurent Lemire (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Łucja Charewiczowa (1897-1943). Życie i dzieło", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2001 : [recenzja] Ewelina Tylińska Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych", Dobrochna Kałwa, Kraków 2001 : [recenzja] Katarzyna Dormus Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) s. 184-191
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 193-206
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 Halina Lichocka s. 206-213
Informacja o pracach Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych Instytutu Historii Nauki PAN (lata 2001-2003 w Warszawie) Kalina Bartnicka Barbara Kuźnicka Józef Miąso Stefan Zamecki s. 213-215
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Informacje o działalności w 2003 r. Halina Lichocka s. 215-224
Obchody setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Marii Skłodowskiej-Curie, P. Curie i A. H. Becquerelowi Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 224-227
Konferencja naukowa "Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia", Czartoria 17-18 października 2003 r. Elżbieta Żegalska s. 228-232
Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Wody Zdzisław Mikulski s. 233-235
Z wyjazdu naukowego do Kowna (1-13 września 2003 r.) Bożena Urbanek s. 236-238
Jubileusz Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska s. 238-243