Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2005, Tom 50, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca Alberta Einsteina z Maria Skłodowską-Curie w Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów (1922-1932) Jan Piskurewicz s. 7-24
Uniwersytet Warszawski czy uniwersytet i czy w Warszawie? Joanna Schiller s. 25-58
Caspar Friedrich Wolff (1734-1794) : koncepcja epigenezy a problem samorództwa Andrzej Bednarczyk s. 59-86
Początki ekologii w czasach Renesansu : kolekcja akwarel Libri picturati (A 18-30) Andrea Ubrizsy Savoia Bogdan Zemanek Alicja Zemanek s. 87-122
Sałata Lacuta sp. Jako roślina lecznicza w badaniach polskich XIX farmaceutów i lekarzy Anna Trojanowska s. 123-134
Pochodzenie bursztynu w opiniach polskich przyrodników do połowy XIX wieku Joanna Popiołek s. 135-148
Nieznane mowy Jana Śniadeckiego z lat 1784-1785 Witold Więsław s. 149-182
Próba identyfikacji roślin zarodnikowych (z wyjątkiem paprotników) wymienionych w dziele Syreniusza Zielnik 1613 Tomasz Majewski s. 183-196
Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983) Piotr Köhler Tomasz Skrzyński s. 197-218
Czasopismo "Wierchy" jako źródło do historii badań przyrodniczych Bieszczadów Zachodnich (lata 1923-1928) Beata Wysokińska s. 219-230
Obserwacje plam słonecznych w wieku XVII Radosław Rek s. 231-238
Dzieje stałej kosmologicznej Krzysztof Maślanka s. 239-252
Na marginesie książki Ożóg, Krzysztof. Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434). Kraków 2004 Ewa Śnieżyńska-Stolot s. 253-262
"Tradycje i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2005", Toruń 2005 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 263-266
"Bogdan Suchodolski - w stulecie urodzin. Trwałość inspiracji", I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 2004 : [recenzja] Natalia Lietz J. Kubin (aut. dzieła rec.) I. Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 266-271
"Z iskrą filarecką w oku. Świat i dzieło Bogdana Nawroczyńskiego", T. Jaroszuk, Olsztyn 2004 : [recenzja] Zdzisław Mikulski T. Jaroszuk (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Philosophy in Science", Teresa Grabińska, Wrocław 2003 : [recenzja] Stefan Zamecki Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Miodowe miesiące... Początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951-1956)", Dorota Degen, Toruń 2004 : [recenzja] Grażyna Gzella Dorota Degen (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889", Zenobiusz Michał Bednarski, Olsztyn 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zenobiusz Michał Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów", Joanna Nieznanowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Joanna Nieznanowska (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Compass: A story of Exploration and Innovation", A. Gurney, New York 2004 : [recenzja] Artur Magnuszewski A. Gurney (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Kazimierz (Józef Herman) Osiński (1738-1802) i jego praca Sposób ubezpieczający życie i majątek od piorunów", Warszawa 1784 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 291-294
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2004 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 295-313
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2004 Janina Owczarek s. 314-322
Promocja książki Marii Skłodowskiej-Curie "Autobiografia. Wspomnienia o Piotrze Curie" Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 322-324
Sesja naukowa Polska prasa naukowa czasu zaborów jako źródło do historii nauk o przyrodzie Anna Trojanowska Beata Wysakowska s. 324-328
Zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków, 11 IV 2005) Kamil Kulpiński s. 328-330
Kongres Historii Farmacji w Edynburgu Jadwiga Brzezińska s. 330-339
XIV Sympozjum Historii Farmacji - Słowacja 2005 Jadwiga Brzezińska s. 339-345
Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu "Polscy badacze Syberii" Antoni Kuczyński s. 345-348
Sesja naukowa "Przyroda - Nauka - Kultura II (W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki)" (Kraków, 23-24 września 2005) Alicja Zemanek s. 349-354
Jerzy Burchardt : odkrycie tęczy w krysztale przez Witelona. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" R. 50: 2005, nr 1. Errata. s. 355-359
Witold Więsław, Nieznany rękopis Jana Śniadeckiego, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" R. 49: 2004, nr 3-4. Errata. s. 360