Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1998, Tom 43, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 350 rocznicę wydania Selenografii Jana Heweliusza Małgorzata Czerniakowska s. 7-26
The euclidean spatium in fifteenth-century mathematics Grażyna Rosińska s. 27-42
Building regular patterns with side diagonal and polygonal numbers Seweryn Blandzi Stanisław Wałcerz s. 43-49
Teorie, doktryny i szkoły medyczne : zarys zagadnienia Bożena Płonka-Syroka s. 51-76
Źródła do historii nauk ścisłych XIX/XX w. w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Alicja Kulecka s. 77-114
Koncepcja pogranicza w historiografii amerykańskiej Frederick Jackson Turner, jego komentatorzy i krytycy Henryk Litwin s. 115-130
Problem ustrojów społeczno-gospodarczych i efektywności gospodarki centralnie planowanej Danuta Drabińska s. 131-142
Kazimierz Opałek (1918-1995) jako historyk nauki Jerzy Róziewicz Andrzej Śródka s. 143-152
"Geschichte der Biologie", Band 3: "17. und 18. Jahrhundert", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1996 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 153-163
"Le monde des sphères", Tome I: "Genèse et triomphe d'une représentation cosmique", Michel-Pierre Lerner, Paris 1996-1997 : [recenzja] Krzysztof Miękus Michel-Pierre Lerner (aut. dzieła rec.) s. 164-171
"Życie Marii Curie", Susan Quinn, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Piskurewicz Susan Quinn (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Julian Dybiec Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 1997 Andrzej Śródka s. 179-190
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1997 r. Halina Lichocka s. 190-197
Fizyka na Kongresie Historii Nauki w Liège w 1997 r. Bronisław Średniawa s. 197-201
Refleksje nad historią biologii w czasie XX Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (Liège, 20-26 lipca 1997) Alicja Zemanek s. 202-204
Etnofarmakologia - reminiscencje pokongresowe z Genui Barbara Kuźnicka s. 204-208
Spotkanie Staszicowskie w Pile Józef Olejniczak s. 208-211
Zdrowie i choroba w zmieniającym się społeczeństwie Włodzimierz Piątkowski s. 211-214
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 214