Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 74
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1967, Tom 12, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy średniowiecznej techniki górniczej Bertrand Gille s. 513-529
Wyniki i zadania historyków średniowiecznego górnictwa w Polsce Jan Pazdur s. 531-540
Zadawniona mistyfikacja naukowa czyli kpina racjonalisty Andrzej Biernacki s. 541-544
Podstawowe idee mechaniki Heinricha Hertza Aszot Grigorjan s. 545-555
Metodologiczne aspekty dzieła Teilharda de Chardin Józef Bańka s. 557-570
Praktyczne znaczenie badań nad zapomnianymi wynalazkami Julian Bartyś s. 571-583
Wspomnienie o życiu i pracach Edmunda Nekandy Trepki (1880-1964) Eugeniusz Kwiatkowski s. 585-593
Czy odpowiednik jednostki dunajeckiej? Ole Crumlin-Pedersen s. 595-597
Na marginesie recenzji doc. Mieczysława Radwana o pracy dra Radomira Pleinera Jerzy Piaskowski Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 599-601
"Logiczna teoria nauki. Wybór artykułów", Tadeusz Pawłowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Jan Sulowski Tadeusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 603-607
"W kręgu Mikołaja Kopernika", Henryk Zins, Lublin 1967 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Bibliographie néerlandaise historique-scientifique. Des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications", David Bierens de Haan, Nieuwkoop 1965 : [recenzja] Jerzy Róziewicz David Bierens de Haan (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"Antologia pamiętników polskich XVI wieku", pod red. Romana Pollaka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Józef Babicz Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 611-612
"Wśród literatów staropolskich", Roman Pollak, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Radwan Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 612-615
"Die Bergexpedition des Freiherrn von Nordenflycht und die deutschen Bergleute in Peru", Renée Gicklhorn, Berlin 1963 : [recenzja] Włodzimierz Hubicki Renée Gicklhorn (aut. dzieła rec.) s. 615-617
"Stanisław Staszic", Barbara Szacka, Warszawa 1966 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Szacka (aut. dzieła rec.) s. 617-620
"Odkrycie elektronu", Dawid L. Anderson, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Szpikowski Dawid L. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 620-621
"Rukopisnyje matieriały K. E. Ciołkowskogo w Archiwie Akadiemii nauk SSSR. Naucznoje opisanije", M. J. Rżeznikowa, I. P. Starowierowa, Ł. G. Samochwałowa, B. N. Worobiew, B. W. Lewszyn, Moskwa 1966 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski B. W. Lewszyn (aut. dzieła rec.) M. J. Rżeznikowa (aut. dzieła rec.) Ł. G. Samochwałowa (aut. dzieła rec.) I. P. Starowierowa (aut. dzieła rec.) B. N. Worobiew (aut. dzieła rec.) s. 621-624
"Wospominanija", L. A. Orbeli, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Leon Szyfman L. A. Orbeli (aut. dzieła rec.) s. 624-628
"Z frontu tajnego nauczania", Wojciech Sulewski, Warszawa 1966 : [recenzja] Rafał Łąkowski Wojciech Sulewski (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Z dziejów szkutnictwa i okrętownictwa w Polsce (od czasów najdawniejszych do wybuchu drugiej wojny światowej)", Władysław Drapella, "V sesja naukowa okrętowców, Gdańsk 7-9 V 1964", Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Władysław Drapella (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"A Bibliography of Sanskrit Works on Astronomy and Mathematics", Cz. 1: "Manuscripts, Texts, Translations and Studies", S. N. Sen, New Delhi 1966 : [recenzja] Franciszek Tokarz S. N. Sen (aut. dzieła rec.) s. 630-631
"Gutenberg and the Master of the Playing Cards", Hellmut Lehmann-Haupt, Connecticut 1966 : [recenzja]. Hellmut Lehmann-Haupt (aut. dzieła rec.) s. 631-632
"Tiermodinamika i istorija jejo razwitija", A. S. Jastrżemsbkij, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] A. S. Jastrżembskij (aut. dzieła rec.) s. 631
"Konkwistadorzy", Jacques Lafaye, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Jacques Lafaye (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Carta Marina. Karta och beskrivning över de nordiska länderna samt de underbara ting som där finnas. Karte und Beschreibung der nordischen Länder mit ihren wunderlichen Dingen. Facsimile", Olaus Magnus, Uppsala 1964 : [recenzja] Olaus Magnus (aut. dzieła rec.) s. 632
"John Dalton and the Atom", Frank Greenaway, New York 1967 : [recenzja]. Frank Greenaway (aut. dzieła rec.) s. 633-634
"The Early Rousseau", Mario Einaudi, New York 1967 : [recenzja]. Mario Einaudi (aut. dzieła rec.) s. 633
"Podmorski tunel", Wiktor Pepliński, Gdynia 1966 : [recenzja] s. 634
"Alexander von Humboldt und Mexiko. Beiträge zu einem geographischen Erlebnis", Hanno Beck, Bad Godesberg 1966 : [recenzja] Hanno Beck (aut. dzieła rec.) s. 634
"Stanisław Lencewicz. W dwudziestą rocznicę tragicznej śmierci i siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin (1889-1944)", pod red. Jerzego Kondrackiego : [recenzja] Jerzy Kondracki (aut. dzieła rec.) s. 635
"The Use of Biological Literature", pod red. R. T. Bottle'a, London 1966 : [recenzja] Teresa Ostrowska R. T. Bottle (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Iz istorii biołogiczeskich nauk", Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] s. 636-637
"Prace Muzeum Ziemi", nr 8: "Prace z zakresu historii nauk geologicznych", Warszawa 1966 : [recenzja] s. 637-638
Wybory do "Akademii Tysiąclecia" Eugeniusz Olszewski s. 638-640
Lektury Długosza, bibliotekarstwo, bibliologia s. 640-641
Warszewicki - Makiawel zapomniany Zygmunt Brocki s. 641
Niedobrze o Lindem pisali... s. 641
Z historii polskiej nauki prawa pod zaborami s. 641-642
"Złote lata" przemysłu polskiego s. 642
Historia nauki w naukowych czasopismach lekarskich i biologicznych Teresa Ostrowska s. 642-644
W rocznicę Fryderyka Skarbka s. 642
"Wszechświat" o Janie Czerskim s. 644-645
Sto lat równań Maxwella s. 644
Z historii terminologii techincznej Zygmunt Brocki s. 645-646
Wokół terminu "okręt" Zygmunt Brocki s. 646-647
Zasłużona szkoła s. 647
Pierwsze polskie czasopismo odlewnicze s. 647
Górnictwo i hutnictwo a początki dróg żelaznych s. 648
Prace hydrotechniczne w ujściu Wisły w wiekach XVI-XVIII s. 648-649
Muzeum Okrętu "Vasa" Zygmunt Brocki s. 648
Sytuacja prawna papierników w dawnej Polsce s. 648
Z historii urządzeń wodociągowych w polskich miastach s. 649
Planimetr Żelińskiego s. 649
Historia techniki w roczniku 1966 "Młodego Technika" Marek Barański s. 650-651
Łodzie melanezyjskie podobne do dunajeckich? s. 651
Problemy historii nauki w "Raison Présente" s. 652
"Physis" : lata 1964, 1965 i pierwsze półrocze 1966 Zofia Sidorowicz s. 652-658
Posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Jerzy Drewnowski Zofia Skubała-Tokarska s. 659-662
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 662-663
Posiedzenie naukowe Zespołu Oświecenia Stanisław Grzybowski s. 663-664
Posiedzenia naukowe zespołu Historii Nauki Polskiej XIX w. Janusz Skarbek s. 664-665
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Obróbki Plastycznej Feliks Tychowski s. 665-666
Obchody rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki Jerzy Drewnowski s. 666-667
Konkurs na pracę o Mikołaju Koperniku. s. 667-668
60 rocznica I Zjazdu Polskich Inżynierów Górniczych s. 668-669
Wystawa na temat ochrony zabytków techniki w Czechosłowacji Jerzy Jasiuk s. 668
Historia techniki i moda s. 669
Doktorat z zakresu historii transportu i jego techniki s. 669
Wystawa na temat tysiącletniego dorobku polskiej nauki i techniki. s. 670-671
Mieczysław Boczar członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego. s. 671
[W związku z wypowiedzią] Jerzy Piaskowski s. 672
[W nawiązaniu do] Mieczysław Boczar s. 673
[Bardzo dziękuję za] Władysław Waradzyn s. 673