Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1983, Tom 28, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Skarb Wiślan"-źródło do historii małopolskiej techniki hutniczej IX w. ne. Emil Zaitz
Georges Cuvier (1769-1832) : mechanistyczna teoria organizmu kreacjonistyczna teoria przyrody Andrzej Bednarczyk s. 3-60
Teoria katastrof G. Cuviera na tle koncepcji geologicznych końca XVIII i początku XIX wieku Jadwiga Grabowska s. 61-78
Źródła teorii doboru w darwinizmie : miejsce i rola wiedzy rolniczej w teorii Darwina Wanda Grębecka s. 79-104
Z badań nad doświadczalnym potwierdzeniem idei fal materii Bogdan Lange s. 105-120
Konstrukcja unikalnych polskich schronów bojowych, zbudowanych w 1939 r. w Jastarni na Półwyspie Helskim Janusz Miniewicz s. 121-144
Wpływ niektórych dzieł Theophrasta Paracelsusa na rozwój farmaceutycznej techniki recepturowej Beata Ciećko s. 159-168
O uznanie polskiej narodowości Mikołaja Kopernika Walerian Piotrowski s. 169-176
Andrzej Stanisław Załuski a reforma Uniwersytetu Krakowskiego i innych wyższych uczelni w Polsce Wettinów Eugenia Brańska s. 177-200
Na marginesie książki Słowiew J. I.; Kurinnoj, W. I. Jakob Berzelius. Żizn i diejatielnost. Moskwa 1980 Stefan Zamecki W. I. Kurinnoj (aut. dzieła rec.) J. I. Słowiew (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"The Young Darwin and his cultural circle. A study of influences which helped the shape the language and logic of the first drafts of the theory of natural selection", Edward Manier, Dordrecht-Boston 1978 : [recenzja] Wanda Grębecka Edward Manier (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Rocznica darwinowska w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Publikacje popularnonaukowe wydawnictwa "Urania" w Lipsku Andrzej Bednarczyk Charles Darwin (aut. dzieła rec.) Francis Darwin (aut. dzieła rec.) Ilse Jahn (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformation in early-modern Europe", T. 1-2, Elisabeth L. Eisenstein, Cambridge-London-New York-Melbourne 1979 : [recenzja] Henryk Hollender Elisabeth L. Eisenstein (aut. dzieła rec.) s. 220-224
"Pierwootkrywatieli Nowoj Ziemli", W. M. Pasieckij, Moskwa 1980 : [recenzja] Roman Kaczmarczuk W. M. Pasieckij (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Listy Stanisława Lencewicza do Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej", Aniela Chałubińska, Wrocław 1981 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Aniela Chałubińska (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Inżynierskie wspomnienia. Wspomnienia ludzi morza i wybrzeża", Stanisław Hückel, Gdańsk 1981 : [recenzja] Władysław A. Drapella Stanisław Hückel (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i tiechniki" - rocznik 1981 Stefan Zamecki s. 233-238
Czechosłowackie czasopismo "Dějiny věd a techniky" (DVT) Luboš Nový s. 238-242
Przewodnik po wystawie: Origin of species British Museum (Natural History) 1982 Jadwiga Garbowska Krzysztof Plasota s. 242-244
"Bernard Bolzano 1781-1848. Studien und Quellen", Berlin 1981 : [recenzja] Ludwik Nowak s. 244-245
"Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce", Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Wrońska-Twardecka s. 246
"The World Inventions in Dates", František Jílek, Josef Kuba, Jaroslava Jílikova, Praha 1979 : [recenzja] Jolanta Wrońska-Twardecka František Jílek (aut. dzieła rec.) Jaroslava Jílikova (aut. dzieła rec.) Josef Kuba (aut. dzieła rec.) s. 246
"Polskie badania obcych kultur ludowych. Materiały z konferencji we Wrocławeiu w dniach 25-26 listopada 1978 r.", Wrocław 1981 : [recenzja] Jolanta Wrońska-Twardecka s. 247
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 249-250
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 250-251
O historii socjologii polskiej Henryka Hołda-Róziewicz s. 251-252
Sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy śmierci Karola Darwina Wanda Grębecka s. 251
Romańskie drzwi płockie : Wystawa w Muzeum Techniki w Warszawie Jan Talik s. 252-254
Pokaz maszyn do liczenia z kolekcji Muzeum Techniki Dariusz Burzyński s. 254-257
Historia koksownictwa i zabytki przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku Marian Sadłowski s. 257-258
Zjazd historyków medycyny i farmacji w Katowicach Jadwiga Brzezińska s. 258-259
Historia chemii na ziemiach czeskich Roman Mierzecki s. 259-261