Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1992, Tom 37, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
100 lat badań nad astronomią babilońską Izabela Żbikowska s. 3-12
Treści alegorycznych ilustracji alchemicznych XVII w. Michalina Dąbkowska Roman Mierzecki s. 13-32
Znajomość ważniejszych kopalin na ziemiach polskich w epoce Oświecenia Zbigniew Wójcik s. 33-66
Jak powstała w Polsce historia nauki? Jan Kozłowski s. 67-82
Rada Ogólna Budownictwa, Miernictwa, Dróg i Spławów - najwyższe kolegium techniczne Królestwa Polskiego 1817-1867 Tomasz Demidowicz s. 83-122
Statystyka kwantów jako podstawa dla interpretacji teoriopoznawczej mechaniki kwantowej Bogdan Lange s. 123-132
Zawieszenie sterów statków rzymskich : (z dziejów technicznej myśli rzymskiej) Juliusz Jundziłł s. 133-144
Kto był inicjatorem powołania Szpitala Generalnego? Jan Kozłowski s. 145-150
O najstarszych polskich mapach archeologicznych Maria Magdalena Blombergowa s. 151-172
O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie działalności stowarzyszenia "Les Amis de la Pologne" w latach 1919-1940 Maria Pasztor s. 173-192
Prace nad Słownikiem polskich towarzystw naukowych Barbara Krajewska-Tatarkowska s. 193-220
Kazimierz Kardaszewicz (1855-1945) : lekarz, żołnierz, bibliotekarz Włodzimierz Witczak s. 221-230
"Kurzbiographien Hydraulik und Wasserbau. Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum", P.-G. Franke, A. Kleinschroth, München 1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski P.-G. Franke (aut. dzieła rec.) A. Kleinschroth (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850-1895)", Władysław Matlakowski, Wrocław 1991 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Władysław Matlakowski (aut. dzieła rec.) s. 232-235
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Biogramy uczonych polskich", Część VI: "Nauki medyczne", Zeszyt 1: "A-Ł"; Zeszyt 2: "M-Z", oprac. Andrzej Śródka, Wrocław 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Geschichten, die die Forschung schreibt. Ein Lesebuch des Deutschen Forschungdienstes", Band 1-10, Karl-Heinz Preuss, Rolf H. Simen, Bonn 1982-1991 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Karl-Heinz Preuss (aut. dzieła rec.) Rolf H. Simen (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Wielkie eksperymenty naukowe", Rom Harré, Warszawa 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Rom Harré (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Joseph Black, a bibliography", J. G. Fyffe, R. G. W. Anderson, London 1992 : [recenzja] Halina Lichocka R. G. W. Anderson (aut. dzieła rec.) J. G. Fyffe (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Rechtsgeschichte im Nationalsozalismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin, Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20-Jahrhunderts", Michael Stolleis, Dieter Simon, Tübingen 1989 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Dieter Simon (aut. dzieła rec.) Michael Stolleis (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu", Claude Quétel, Wrocław 1991 : [recenzja] Wacław Urban Claude Quétel (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Rękodzieło papiernicze", Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Warszawa 1991 : [recenzja] Jacek Soszyński Józef Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Siniarska-Czaplicka (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych", Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
In memoriam Bohdan Jaczewski (1938-1992) Juliusz Bardach s. 263-268
Sprawozdanie Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za lata 1990-1991 Jerzy Dobrzycki s. 269-276
Astronomia i kosmowizja w okresie Wielkich Odkryć Geograficznych Stanisław Iwaniszewski s. 276-279
Drugie europejskie sympozjum archeoastronomiczne Current Problems and Future of Archaeoastronomy Stanisław Iwaniszewski s. 279-282
Międzynarodowa Konferencja Komeniologiczna w Bratysławie (30-31 marca 1992 r.) Adam Matuszewski s. 282-284
Wyjazdowe posiedzenia naukowe Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji i współpraca z muzeami Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka s. 284-286
Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Warszawa, 8 II 1992 r.) Zdzisław Mikulski s. 287-288