Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1999, Tom 44, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780-1910 Piotr Köhler s. 7-60
Renesansowy poemat o soli kamiennej : Adam Schröter "Salinarium Vieliciensium descripto" Roman Bugaj s. 61-94
Z historii zielarstwa w okresie międzywojennym : relacje z ochroną przyrody Anita Magowska s. 95-106
Historia rozwoju sprężyn Bogdan Branowski Michał Śledziński s. 107-122
Archiwalia fizyków polskich XX w. Alicja Kulecka s. 123-144
Nabytki Archiwum PAN w latach 1997-1998 Alicja Kulecka s. 145-150
"Historians of science must again master scientific substace" Alan E. Shapiro, "The Chronicle of Higher Education" February 20, 1998 : [recenzja] Roman Mierzecki Alan E. Shapiro (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Boże Igrzysko. Historia Polski", Norman Davies, Kraków 1996 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"Carl Julius von Bach (1847-1931). Pionier - Gestalter - Forscher - Lehrer - Visionär", F. Naumann, Stuttgart 1998 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski F. Naumann (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Der göttliche Ingenieur. Die Evolution der Technik. 3", J. Neirynck, Renningen-Malmsheim 1998 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski J. Neirynck (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Od alchemii do chemii kwantowej. Zarys historii rozwoju chemii", Wróścisława Bergandy, Poznań 1997 : [recenzja] Stefan Zamecki Wróśćisława Bergandy (aut. dzieła rec.) s. 164-174
"Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego", Część I: "1881-1945", Magdalena Mularczyk, Wrocław 1998 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Magdalena Mularczyk (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Materiały do historii aptek wielkopolskich", T. I: "Apteki Poznańskie", T. II: "Apteki prowincjonalne", Leonard Kostrzeński, Poznań 1996 : [recenzja] Adam Kasperowicz Leonard Kostrzeński (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Agraryzm - "Filozofia miłości do ziemi" Maria Beata Patlewicz Tadeusz Chrobek (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"La enseñanza de las matematicas en las academias militares en España en el siglo XIX", M. Angeles Velamazán, Zaragoza 1994 : [recenzja] Tadeusz Marian Nowak M. Angeles Velamazán (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"The order of Books: Readers, Authors and Libraries in Europe between Fourteenth and Eighteenth Centuries", Roger Chartier, Cambridge 1994 : [recenzja] Krzysztof Surowiec Roger Chartier (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Ewolucja chemii w Europie. Raport końcowy Stefan Zamecki s. 189-195
Dziesięciolecie Ostsee-Akademie Ryszard Ergetowski s. 195-196
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 196-197
Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN wybrana na kadencję 1999-2002. s. 197-198
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Kadencja 1999-2002. s. 199-200