Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2005, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia Zofia Kielan-Jaworowska s. 7-50
Zjazdy międzyzaborowe polskich środowisk naukowych i społeczno-zawodowych w latach 1869-1914. Cz. 2 Jarosław Cabaj s. 51-78
Starania Wincentego Lutosławskiego o krakowską Katedrę Filozofii Tomasz Mróz s. 79-94
Feliks Karol Koneczny : dzieje katedry akademickiej Piotr Biliński s. 95-116
Rola Wacława Moszyńskiego w rozwoju polskiej szkoły teorii maszyn i mechanizmów Janusz Kisiel Konrad Pylak Krystyna Schabowska s. 117-138
Rufina Stella Ludwiczak (1906-2001) - chemik organik Anita Magowska s. 139-154
Odkrycie tęczy w krysztale przez Witelona Jerzy Burchardt s. 155-166
Żubry czy Żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu Piotr Daszkiewicz Tomasz Samojlik s. 167-176
Maciej Głoskowski - wybitny matematyk, kartograf i poeta polsko-łaciński Adam Matuszewski s. 177-182
Józef Sędzimir - wynalazca Sławomir Łotysz s. 183-188
Zielnik Bronisława Jaronia z wyprawy do Skandynawii, 1938 r. Kamil Kulpiński s. 189-202
Na marginesie książki Rolewski, Jarosław. Nowa metafizyka Kanta. Toruń 2002 Stefan Zamecki Stefan Rolewski (aut. dzieła rec.) s. 203-214
"Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946", Maciej Matwijów, Wrocław 2003 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Maciej Matwijów (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792 / Janina Kamińska, Pułtusk-Warszawa 2004 : [recenzja] Ewelina Tylińska Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Sprawa Sokratesa", I. F. Stone, Poznań 2003 : [recenzja] Jerzy Pabian I. F. Stone (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne", Tom I, pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Dybiec Ewa Fryś-Pietraszkowa (aut. dzieła rec.) Anna Kowalska-Lewicka (aut. dzieła rec.) Anna Spiss (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota", pod red. Anny Liscar, Magdaleny Sarkowicz, Zakopane 2003 : [recenzja] Antoni Kuczyński Anna Liscar (aut. dzieła rec.) Magdalena Sarkowicz (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Poznańskie studia farmaceutyczne 1919-2002. Grono nauczające. Absolwenci", A. Magowska, Poznań 2003 : [recenzja] Anna Trojanowska A. Magowska (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Nowotwory w świetle prac badawczych lekarzy polskich od schyłku wieku XIX do 1939 r.", Jerzy Supady, Łódź 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"O chirurgii polskiej końca XIX wieku", pod red. Wojciecha Noszczyka, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Wojciech Noszczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII-XX wiek). Studium historiograficzne", Leszek Bartkowiak, Poznań 2004 : [recenzja] Anita Magowska Leszek Bartkowiak (aut. dzieła rec.) s. 243-246
Ekslibrisy farmaceutów Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie", Stanisław Szafran, Krzysztof Kmieć, Iwona Dymarczyk, Andrzej Znamirowski, Kraków 2004 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Iwona Dymarczyk (aut. dzieła rec.) Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Stanisław Szafran (aut. dzieła rec.) Andrzej Znamirowski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Marie Curie - messager d'une nouvelle époque. Konferencja w Plateau d'Assy w 70 rocznicę śmierci Marii Skłodowskiej-Curie Jan Piskurewicz Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 255-257
Drugi tydzień Marii Skłodowskiej-Curie, 3-10 listopada w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 257-262
27 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Papiernictwa - Duszniki Zdrój 2004 Maciej Szymczyk s. 263-266
Sesja naukowa pt. "Roślinne środki odurzające w XIX-wiecznej nauce polskiej" (Warszawa, 20 października 2004) Marcin Dolecki s. 266-269
O tradycjach farmaceutycznych na XIX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 269-271
Jubileusz 90-lecia doc. dr hab. n. farm. Bazylego Leszczyłowskiego Jadwiga Brzezińska s. 271-274
Dwie monety polskie z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, zesłańca i badacza Syberii Antoni Kuczyński s. 274-276