Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 71
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1963, Tom 8, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy filozofia nauki jest pokrewna historii nauki? : dzieło Meyersona i Needhama Robert Cohen s. 163-178
Z historii upowszechnienia wiedzy : od starożytności do Oświecenia Henryk Moese s. 179-213
Początkowy okres rozwoju broni palnej krajach słowiańskich Wadim Wilinbachow s. 215-235
Kilka glos o znajomości Macieja z Miechowa w XVI i XVII wieku Henryk Barycz s. 237-243
Ewolucja zakresów terminów "geodezja" i "geodeta" w świetle polskich podręczników geodezyjnych wieków XVI-XVIII Henryk Skolimowski s. 245-255
Bolesław Skarżyński 1901-1963 Maria Sarnecka-Keller s. 257-264
Jerzy Pilecki 1908-1962 Jan Cząstka s. 265-267
"Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk", Stanisław Kamiński, Lublin 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 269-272
"Science in Writing", T. R. Henn, London-Toronto-Wellington-Sydney 1960 : [recenzja] Janusz Thor T. R. Henn (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"Po drodze w kosmos", Tadeusz Przypkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Zofia Skubała-Tokarska Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"The Coming of the Age of Steel", Theodore W. Wertime, Leiden 1961 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Theodore A. Wertime (aut. dzieła rec.) s. 276
"Badania nad roślinami", Teofrast, Kraków 1961 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz s. 277-278
"Historia naturalna", Pliniusz, Wrocław-Kraków 1961 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz s. 278-282
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. II, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1961 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Bibliografie déjin československého hornictvi", Svatova Šteinerová, Praha 1962 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Svatova Šteinerová (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Rówieśnicy Mickiewicza", Alina Witkowska, Warszawa 1962 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-289
"The American Leonardo. The Life of Samuel F. B. Morse", Corleton Mabee, New York 1957 : [recenzja] Janusz Thor Corleton Mabee (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Leningradskij ordiena Lenina Institut inżenierow żeleznodorożnogo transporta imieni akadiemika W. N. Obrazcowa 1809-1959", Moskwa 1960 : [recenzja] Janusz Jankowski s. 291-294
"Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie", Stanisław Brzozowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Stolzman Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 295-296
"Enciclopedia della Cività Atomica", Milano 1961 : [recenzja] Zbigniew Marczewski s. 296-297
"Istorija matiematiki", t. I, K. A. Rybnikow, Moskwa 1960; "Istorija matiematiki w drewnosti", E. Kolman, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki w sriednije wieka", A. P. Juszkiewicz, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki ot Diekarta do sieriediny XIX stoletija", G. Wieleitner, Moskwa 1960 : [recenzja] A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) E. Kolman (aut. dzieła rec.) K. A. Rybnikow (aut. dzieła rec.) G. Wieleitner (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Rivers and Man", Robert Brittain, London-New York-Toronto 1959 : [recenzja] Robert Brittain (aut. dzieła rec.) s. 298-299
"The Pyramids of Egypt", I. E. S. Edwards, Middlesex 1961 : [recenzja] I. E. S. Edwards (aut. dzieła rec.) s. 299
"O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich", Henryk Jost, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Jost (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Istorija russkich gieograficzeskich otkrytii", A. S. Berg, Moskwa 1962 : [recenzja] A. S. Berg (aut. dzieła rec.) s. 300
"Heat Engines. Anchor Books", John F. Sandfort, New York 1962 : [recenzja] s. 300-301
"Razwitije obszczich problem biołogii w Rossii. Pierwaja połowina XIX wieka", S. R. Mikulinskij, Moskwa 1931 : [recenzja] S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Dejiny żeleziarskeho priemyslu na Slowensku od końca 18 storočia do roku 1867", Pavel Hapak, Bratislava 1962 : [recenzja] Pavel Hapak (aut. dzieła rec.) s. 301
"Henryka Schmitta listy do żony (1845-1880)", Stefan Kieniewicz, Wrocław 1961 : [recenzja] Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaus von 1860 bis 1918", Friedrich Sass, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1962 : [recenzja] Friedrich Sass (aut. dzieła rec.) s. 303-304
Górnictwo w 1000-leciu Państwa Polskiego s. 304
Historia przemysłu naftowego s. 304-305
Polski technik w rosyjskim przemyśle naftowym s. 305
Badania pierwszego w Europie mostu spawanego s. 305-306
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 305
Badania zabytkowej ceramiki s. 306-307
Historia włókiennictwa s. 306
Historia papiernictwa s. 306
O nazywanie zakładów przemysłowych imionami uczonych i wynalazców s. 307
Głos w NRD o "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" s. 307-308
O pracach polskich historyków nauki w "Woprosach Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 308
"Physis. Rivista di Storia della Scienza s. 308-309
Z dziejów Gabinetu Historii Naturalnej Paryskiego Ogrodu Botanicznego s. 309-310
Dynamiczne formowanie metali s. 311
Historia angielskiego przemysłu stalowego s. 311
Wprowadzenie maszyn parowych do przemysłu niemieckiego s. 311
Historyczny rozwój sprzętu optycznego s. 311-312
Od Babilonu do Brazylii s. 312-313
Historyczny rozwój żyrokompasów s. 312
Pierwsza radziecka koparka s. 312
O machinach z Marly s. 313
Historia mostów Hamburga s. 313
Franciszek d'Orbay i Jakub Soufflot s. 313
Pierwsze na świecie budowle z prefabrykowanych elementów żelbetowych s. 314
Rozwój chemii w Czechach s. 314
Posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Aleksander Gella s. 315-317
Międzynarodowe sympozjum historii nauki i techniki w Jabłonnie. s. 315
Krakowskie posiedzenia Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Stanisław Grzybowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 317-321
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Renata Dutkowa Karolina Targosz s. 322-323
Zebranie poświęcone opracowaniu historii techniki przemysłu lokomotyw w Polsce Bolesław Orłowski s. 323-324
Dział Historii Zoologii w Instytucie Zoologicznym PAN Krystyna Kowalska s. 324-328
Praca doktorska o rzece kamiennej Mieczysław Radwan s. 324
Wystawa "Śmigłowce" s. 324
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce s. 328-329
350 lat "Officina Ferraria" Jerzy Jasiuk s. 329
Plan badań uczelni wyższych w zakresie historii nauki i techniki s. 329-332
Odczyt o historii nauki. s. 332
Z prac Politechnicznego Muzeum w Moskwie s. 332-333
Wystawa z okazji 10-lecia Czechosłowackiej Akademii Nauk Jerzy Jasiuk s. 332
Z prac seminarium historii matematyki przy Uniwersytecie Moskiewskim s. 333
Wydania prac M. W. Łomonosowa s. 333