Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004, Tom 49, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jesteśmy i być chcemy". Z organizacji statystyki zjazdów międzyzaborowych polskich środowisk medycznych i przyrodniczych, 1869-1914 Jarosław Cabaj
Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004) Leszek Zasztowt s. 7-38
Starożytny Egipt w podręcznikach szkolnych czasów Komisji Edukacji Narodowej Hieronim Kaczmarek s. 39-70
Podstawy filozoficzno-teoretyczne makrobiotyki Ch. W. Hufelanda Andrzej Bednarczyk s. 71-106
Jeszcze raz o rodowodzie Jana Filipa Carosiego (Karozego) Ignacy Zenon Siemion s. 107-126
Mikołaj Kopernik a pisma radców Prus Królewskich do Josta Ludwika Decjusza z 18. VII.1526 Marian Biskup s. 157-166
Nieznany rękopis Jana Śniadeckiego Witold Więsław s. 167-196
Trudne lata Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ w okresie międzywojennym Ryszard W. Gryglewski s. 197-208
Koncepcja dwuwymiarowej wizualizacji konstrukcji mechanicznych oraz elementów maszyn według Stanisława Solskiego (1622-1701) Krystyna Schabowska s. 209-226
200 lat Jeografii Jana Śniadeckiego Zdzisław Mikulski s. 227-230
"Nowe drogi poznania fizycznego a filozofia", Max Planck, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Turek Max Planck (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Śląska republika uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezká vědecka obec", Vol. 1, Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, Wrocław 2004 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Marek Hałub (aut. dzieła rec.) Anna Mańko-Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego", Marek Wroński, Warszawa 2004 : [recenzja] Jan Piskurewicz Marek Wroński (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej", Joanna Zagożdżon, Opole 2002 : [recenzja] Joanna Hołda Joanna Zagożdżon (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Chirurdzy i detektywi", pod red. Krystyny Bochenek, Dariusza Kortko, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krystyna Bochenek (aut. dzieła rec.) Dariusz Kortko (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905. Współtwórca nowoczesnej chirurgii. Johann von Mikulicz-Radecki 1850-1905. Mitbegründer der modernen Chirurgie", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2003 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Tajne studia medyczne w Warszawie 1940-1944", pod red. Andrzeja Zaorskiego, Warszawa 2004 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Zaorski (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r.", Tom I: "Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Główna Komisja FSNT NOT ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego", Józef Piłatowicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach", Jan Święch, Włocławek 2001 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Jan Święch (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Bibliografia Kopernikowska", T. 3: "1972-2001", Henryk Baranowski, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy", Jolanta Dworzaczkowa, Leszno 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Jolanta Dworzaczkowa (aut. dzieła rec.) s. 257
"Jan Rostafiński 1882-1966. Próba biografii", Andrzej Biernacki, Lublin 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 257
"Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej, 1795-1918", Julian Dybiec, Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 258
"Zarys dziejów Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie", Zbigniew Gryczka, Leszno 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Zbigniew Gryczka (aut. dzieła rec.) s. 258
"Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w latach 1918-1921", pod red. Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Aleksander Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Protozoologia w Polsce 1861-2001", Leszek Kuźnicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Polscy Nobliści. Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Materiały pokonferencyjne, 8-9 grudnia 2003 r. Pałac Staszica", Warszawa 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 259-260
"Szkoła w społeczności lokalnej", pod red. Dzierżymira Jankowskiego, Kalisz 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Dzierżymir Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 260-261
XIV Naukowa sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (6-8 czerwiec 2004 r.) Andrzej Sas-Jaworski s. 263-276
"Atlas historyczny szkół na ziemiach polskich: problemy sieci szkolnej Okręgu Naukowego Wileńskiego" - seminarium: 4 czerwca 2004 r. w Pułtusku Ewelina Tylińska s. 276-278
20 lat Polskiego Towarzystwa Historii Techniki Zdzisław Mikulski s. 278-281
Kryształy Rosji - przyroda, nauka, sztuka Andrzej Sas-Jaworski s. 282-287
XX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Anna Marek s. 287-290
XIII Sympozjum Historii Farmacji - Horyniec-Zdrój Jadwiga Brzezińska s. 290-292
Konferencja polsko-czeska w Kuks Jadwiga Brzezińska s. 292-299
Wyprawa do Mongolii szlakiem Benedykta Polaka, czerwiec-wrzesień 2004 Antoni Kuczyński s. 299-303
Nagroda "Złotej Konwalii" za wybitne osągnięcia naukowe dla prof. dr hab. Barbary Rembielińskiej-Kuźnickiej Jadwiga Brzezińska s. 303-304
Nagroda "Przeglądu Wschodniego" dla Władysława M. Łatyszewa, założyciela Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku Antoni Kuczyński s. 305-308
Góra Piłsudskiego na Sachalinie Antoni Kuczyński s. 308-310
Pamięć ofiarowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866-1918) Antoni Kuczyński s. 310-318