Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1959, Tom 4, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O społeczną rolę historii nauki Bohdan Suchodolski s. 3-14
Czy Leowitz był przeciwnikiem Kopernika? Edward Rosen s. 15-18
Czy Leovitius był przeciwnikiem Kopernika? Aleksander Birkenmajer s. 19-34
Najwcześniejsza drukiem wydana rozprawa o eksperymentalnym dowodzie istnienia próżni przeprowadzonym i opisanym przez Waleriana Magniego w Warszawie w r. 1647 Mieczysław Subotowicz s. 35-76
Naoczny dowód możliwości istnienia próżni. Część I Walerian Magni s. 77-104
O klasyfikacji i społecznym znaczeniu nauk : rozważania na łamach czasopism polskich lat 1770-1773 Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 105-128
Polityka i medycyna. Stosunek Rudolfa Virchova do spraw polskich Bolesław Skarżyński s. 129-166
Aleksander Perenc (1888-1958) Konrad Millak s. 167-171
Zadania polskiej historii techniki wobec dochodu Millenium Władysław Jewsiewicki s. 173-182
"Scientific books, libraries and collectors", John L. Thornton, R. I. Tully, London 1954 : [recenzja] Maria Uklejska John L. Thornton (aut. dzieła rec.) R. I. Tully (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Universitas Litterarum. Handbuch der Wissenschaftskunde", Werner Schuder, Berlin 1953-1955 : [recenzja] Maria Uklejska Werner Schuder (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Odczyty filozoficzne", Tadeusz Czeżowski, Toruń 1958 : [recenzja] Waldemar Voisé Tadeusz Czeżowski (aut. dzieła rec.) s. 187-188
O tradycjach koncepcyjnych i metodologicznych w ujmowaniu problematyki nautologicznej Władysław Antoni Drapella Bolesław Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 189-202
"Polacy na szlakach morskich świata", Jerzy Pertek, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Babicz Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Oczerki po istorii kirpicznogo proizwodstwa w Rossii, X - naczała XX wiekow", J. N. Czerniak, Moskwa 1957 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski J. N. Czerniak (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Wydawnictwo jubileuszowe ku czci profesora Bonjour Waldemar Voisé Edgar Bonjour (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Korespondencja Amerbachów Waldemar Voisé s. 207-210
"Die Matrikel der Universität Basel", Hans Georg Wackernagel, Basel 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé Hans Georg Wackernagel (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Oczerki po istorii gieografii w Rossii XVIII w. (1725-1800)", A. M. Lebiediew, Moskwa 1957 : [recenzja] Józef Babicz A. M. Lebiediew (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Feliks Stanisławowicz Jasiński - Oczerk żiźni i nauczno-inżeniernoj diejatielnosti - K stoletiju so dnia rożdienija", A. N. Mitinski, Moskwa 1957 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. N. Mitinski (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Prazske lekarske disertace", L. Schmid, E. Rozsivalova, Praga 1957 : [recenzja] Bolesław Skarżyński E. Rozsivalova (aut. dzieła rec.) L. Schmid (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"A pictoral history of Sciences and Engineering", New York 1957/1958 : [recenzja] s. 216-217
"Mechanisierung des Weltbildes", E. J. Dijksterhuis, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956 : [recenzja] E. J. Dijksterhuis (aut. dzieła rec.) s. 218
"A History of Industrial Chemistry", F. Sherwood Taylor, Melbourne-London-Toronto 1957 : [recenzja] F. Sherwood Taylor (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Istorie nauki o soprotiwlenii matieriało", S. P. Timoszenko, Moskwa 1957 : [recenzja] S. P. Timoszenko (aut. dzieła rec.) s. 219
"Rasskazy iz istorii russkoj nauki i tiechniki", W. Bołchowitinow, A. Bujanow, W. Zacharczenko, G. Ostroumow, Moskwa 1957 : [recenzja] W. Bołchowitinow (aut. dzieła rec.) A. Bujanow (aut. dzieła rec.) G. Ostroumow (aut. dzieła rec.) W. Zacharczenko (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Le Navire et l'Économie Maritime du XV-e au XVIII siècles", M. Mollat, Paris 1957 : [recenzja] M. Mollat (aut. dzieła rec.) s. 221
"Architektura na Śląsku do połowy XIII w.", Zygmunt Świętochowski, Warszawa 1955 : [recenzja] Zygmunt Świętochowski (aut. dzieła rec.) s. 221
"Budownictwo wojenne", Józef Naronowicz-Naroński, Warszawa 1957 : [recenzja] Józef Naronowicz-Naroński (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Geschichte der Universität Basel 1632-1818", Andreas Staehelin, Basel 1957 : [recenzja] Andreas Staehelin (aut. dzieła rec.) s. 222
"Kratkij oczerk istorii Akadiemii Nauk SSSR", G. A. Kniaziew, A. W. Kolcow, Moskwa-Leningrad 1957 : [recenzja] G. A. Kniaziew (aut. dzieła rec.) A. W. Kolcow (aut. dzieła rec.) s. 223
"Réaumur's Memoirs on Steel and Iron", Chicago 1956 : [recenzja] s. 223-224
"Livre d'or de l'entreprise française", Tom I, II, Paris 1955, 1957; "Un demi siècle de progrès dans le travaux publics et le bâtiment, 1903-1953", Paris 1953 : [recenzja] s. 224-225
"Les folies bourgeoises", Paul Gilson, Monaco 1957 : [recenzja] Paul Gilson (aut. dzieła rec.) s. 224
"Grandes découvertes du XX siècle", L. Reprince-Ringuet, Paris 1956 : [recenzja] L. Reprince-Ringuet (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Aleksandr Stiepanowicz Popow w charaktieristikach i wospominanijach sowriemiennikow", Moskwa-Leningrad 1958 : [recenzja] s. 225
"Ruch Filozoficzny", Tom XVIII, nr 1-3, Toruń 1958 : [recenzja] s. 226-227
Zebranie Sekcji Historii Techniki i Nauk Technicznych Komitetu Historii Nauki s. 229-230
Historia astronomii na Moskiewskim Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej s. 230-231
Na margniesie Sesji Miechowity Bolesław Olszewicz Stanisław Szpilczyński s. 231-234
Z pobytu R. Hooykaasa w Polsce Waldemar Voisé s. 234-235
Dyskusja nad Lustrem Twardowskiego s. 235-236
Apel Państwowej Rady Górnictwa s. 236-238
Przegląd aktualnego stanu prac w zakresie historii nauki s. 238-240
Narodowy Komitet Historii i Filozofii Nauk Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej s. 240
Towarzystwo Historii Techniki s. 241-242
Stypendia Narodowej Fundacji Naukowej Stanów Zjednoczonych na prace z zakresu historii i filozofii nauk s. 241