Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2000, Tom 45, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kręgu interpretacji i polemik wokół chemicznej teorii atomistyczo-molekularnej (1807-1840) Stefan Zamecki s. 7-56
Geneza i ewolucja epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca Zenon Roksal s. 59-76
Dzieje epicykliczo-deferencjalnej teorii ruchu Księżyca a hipotetyczno-dedukcyjna metoda myślenia korespondencyjnego Michał Kokowski s. 77-108
Anonymus Londinensisi : kategorie teoretyczne medycyny starożytnej Andrzej Bednarczyk s. 109-160
Dzieło Krzysztofa Kluka na tle rozwoju botaniki Wanda Grębecka s. 161-172
Valdemar Poulsen (1869-1942) i jego kontynuatorzy Józef Koszewski s. 173-208
Kostki obliczeniowe Johna Napiera Ewa Wyka s. 209-230
Problematyka naukowa i pedagogiczna w korespondencji Jana Jonstona z Samuelem Hartlibem z lat 1628-1645 Adam Matuszewski s. 231-240
Chybiona krytyka indukcjonizmu, hipotetyzmu oraz antykumulatywizmu : uwagi do referatu dr Zenon E. Roskala: Kontekst odkrycia i uzasadnienia epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca Michał Kokowski s. 241-252
"Bibliography of the history of biology. Bibliographie zur Geschichte der Biologie", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1997 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821)", Małgorzata Gorczyńska, Lublin 1999 : [recenzja] Grażyna Gzella Małgorzata Gorczyńska (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym", Józef Piłatowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Krystyna Schabowska Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-269
"Steinkohle und Salz. Der lange Weg zum industriellen Ruhrrevier", Michael Fessner, Bochum 1998 : [recenzja] Eufrozyna M. Piątek Michael Fessner (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Politechnika Częstochowska 1949-1999", T. 1: "Od Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do Politechniki Częstochowskiej", T. 2: "Wykaz absolwentów Politechniki Częstochowskiej", Aleksander Gąsiorowski, Częstochowa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Aleksander Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 273-274
"Geneza i początki Akademii Medycznej w Gdańsku (1945-1950). Wybór źródeł", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 274
"Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia", Przemysława Matuszewska, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 275
"O senatorze doskonałym księgi dwie. W których są wyjaśnione obowiązki urzędników oraz szczęśliwe życie obywateli i pomyślność państwa (1568)", Wawrzyniec Grzymała Goślicki, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Wawrzyniec Grzymała Goślicki (aut. dzieła rec.) s. 275
"Słownik biograficzny techników polskich", Z. 10, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 275-276
"Die Astrolabiensammlungen des Deutschen Museums und des Bayerischen Nationalmuseums", Burkhard Stautz, München 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Burkhard Stautz (aut. dzieła rec.) s. 276
"Słowo i obraz. Przenikanie znaczeń Georgia O'Keeffe", Witold Sygocki, Kielce 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Witold Sygocki (aut. dzieła rec.) s. 276
"U źródeł Uniwersytetu 1993-1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 277
Z prac Komisji Historii Nauki PAU w Krakowie Stefan Zamecki s. 279-280
Sesja naukowa Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, Kraków, 2-3 czerwca 2000 Zofia Pawlikowska-Brożek Alicja Zemanek s. 280-283
Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych Iwona Arabas s. 283-285
11. Sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Andrzej Sas-Jaworski s. 285-303
Spotkanie z Karin Blanc w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 303-304
Nagroda "Przeglądu Wschodniego" dla Antoniego Kuczyńskiego Bronisław Przesmycki s. 304-309
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 309