Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1974, Tom 19, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia nauki i techniki wśród nauk o kulturze Bogusław Leśnodorski s. 445-461
Pierwotny projekt rosyjskiej Akademii Nauk w świetle korespondencji Leibniza z Piotrem I Waldemar Voisé s. 463-475
Rys historyczny rozwoju techniki rakietowej i badań kosmicznych w Polsce Mieczysław Subotowicz s. 477-493
Jan Filip Carosi (1744-1801?) : szkic biograficzny Ignacy Zenon Siemion s. 495-508
O myśli filozoficznej i działalności społecznej Władysława Biegańskiego na tle epoki Stanisław Miłosz s. 509-524
Studia Aleksandra Birkenmajera nad dziejami nauki polskiej Henryk Barycz s. 525-538
Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1811-1863) Stanisław Brzozowski s. 539-545
Kazimierz Abramowicz w Kijowie : przyczynek do polsko-ukraińskich związków naukowo-kulturalnych Wiaczesław A. Dobrowolski s. 547-551
Zygmunt Federowicz (1889-1973) Stanisław Feliksiak s. 553-560
Bogdan Nawroczyński (1882-1974) Wanda Osińska s. 561-566
"Modern Physics and Its Philosophy - Selected Papers in the Logic, History and Phiosophy of Science", Martin Strauss, Dordrecht 1972 : [recenzja] Michał Heller s. 567-569
"Dzieje medycyny w zarysie", Bronisław Seyda, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Der Eintritt der südlichen Hemisphäre in die europäische Geschichte. Die Erschliessung des Afrikaweges nach Asien vom Zeitalter Heinrichs des Seefahrers bis zu Vasco da Gama", Günther Hamann, Wien 1968 : [recenzja] Józef Babicz Günther Hamann (aut. dzieła rec.) s. 572-575
"Geographie. Europäische Entwicklung in Texten und Erläuterungen", Hanno Beck, Freiburg 1973 : [recenzja] Józef Babicz Hanno Beck (aut. dzieła rec.) s. 575-579
"Mosty w Polsce i mostowscy polscy (od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej)", Janusz Jankowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Janusz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 579-582
"Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Część I: Przyrodoznawstwo", Barbara Bieńkowska, Tadeusz Bieńkowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 582-584
"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. 1836-1886", Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Wrocław 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Elżbieta Achremowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 584-587
"Sowietskije uczenyje poczetnyje czleny inostrannych naucznych uczrieżdienij", Stiepan Gawriłowicz Korniejew, Moskwa 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Stiepan Gawriłowicz Korniejew (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"Jeszcze jedno życie", Alicja Dorabialska, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki Alicja Dorabialska (aut. dzieła rec.) s. 590-592
"Slawistyka w NRD i w NRF na tle jej historycznego rozwoju", Tadeusz Seweryn Wróblewski, Poznań 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Tadeusz Seweryn Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Mały słownik kultury dawnych Słowian", pod red. Lecha Leciejewicza, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 593
"Mikołaj Kopernik w filatelistyce", Roman Puchniarski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Roman Puchniarski (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Śpiewy słowiańskie pod strzechą wiejską zebrane", Zorian Dołęga-Chodakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zorian Dołęga-Chodakowski (aut. dzieła rec.) s. 593
"Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa", Ludwika Press, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Nowicka Ludwika Press (aut. dzieła rec.) s. 594-596
"Książka polska w dawnym Gdańsku", Zbigniew Nowak, Damroka Majkowska, Marian Pelczar, Gdańsk 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Damroka Majkowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Marian Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 596
"Biało-czerwoną ścieżką", Jerzy Ławicki, Janusz Maruszewski, Mieczysław Siemieński, Warszawa 1972 : [recenzja] Bolesław Orłowski Janusz Maruszewski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Siemieński (aut. dzieła rec.) Jerzy Ławicki (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Technik Geschichte", Bd. 38 (1971), 39 (1972), 40 (1973) : [recenzja] Roman Wajdowicz s. 597-600
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Bohdan Jaczewski s. 601-602
Posiedzenia naukowe Pracowni Historii Nauk Społecznych s. 602-604
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 604-606
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Organizacji Nauki Małgorzata Kinowska s. 606-608
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Karolina Targosz s. 608-609
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Fizyki Stanisław Brzozowski Edward Skarżyński s. 609-612
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 609
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Chemicznych Ignacy Stroński s. 612-613
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 613-614
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geologii Wojciech Narębski Zbigniew Wójcik s. 614-617
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 618-620
Zebranie Zespołu Historii Zoologii Wanda Grębecka s. 618
Sympozjon chronozoficzny Waldemar Rolbiecki s. 620-622
Odczyt Susanne Délorme Zofia Wardęska s. 622-624
Nominacje profesorskie. s. 624
Wystawa Księgozbioru Uppsalskiego Mikołaja Kopernika w Toruniu Marian Biskup s. 625-630
Polska książka techniczna wczoraj i dziś Jerzy Jasiuk s. 630-631
XX Seminarium historyczno-medyczne doktorantów Leszek Barg Stanisław Szpilczyński s. 631-633
Uroczystość nadania imienia prof. dra Wojciecha Świętosławskiego auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Zamecki s. 633-635
Z prac Międzynarodowej Akademii Historii Nauki s. 636
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1973 Bohdan Jaczewski Roman Schulz s. 637-641
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki w roku 1973 Agnieszka Dziurlikowska s. 641-648
W sprawie poprawnej wymowy nazwiska ojca geologii polskiej Zygmunt Brocki s. 649-650