Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1995, Tom 40, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizje nauki i oświaty uczonych gdańskich XVII i XVIII wieku Lech Mokrzecki s. 7-14
Zasób społeczny jako czynnik wzrostu bogactwa społecznego w teorii Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 15-38
Pismo społeczno-medyczne: "Dzieje Dobroczynności Karajowey i Zagraniczney" w latach 1820-1824 Bożena Urbanek s. 39-56
Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech w latach 1918-1939 Jan Piskurewicz s. 57-70
Od zbieractwa kamieni do nauk geologicznych, ich zastosowań i filozofii. Cz. 2 Witold Cezariusz Kowalski s. 71-112
Nabytki Archiwum PAN w latach 1993-1994 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 113-122
Arabskie koneksje biskupa Lincolnu (na marginesie książki Mieczysława Boczara "Grosseteste") Michał Zgórzak s. 123-138
Karl Reimund Popper 1902-1994 Wojciech Jerzy Bober s. 139-150
"Pozytywistyczna teoria wiedzy", Janusz Skarbek, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 151-160
"An Introduction to the Historiography of Science", Helge Kragh, Cambridge-New York-Port Chester-Melbourne-Sydney 1989 : [recenzja] Jacek Soszyński Helge Kragh (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"25 wieków historii. Historycy i ich dzieła", Jerzy Serczyk, Toruń 1994 : [recenzja] Antoni Krawczyk Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-170
"Polska technika wojskowa do 1500 roku", pod red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa 1994 : [recenzja] Michał Klimecki Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi", Stanisław Obirek, Kraków 1994 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Kultura polska na Łotwie", Ryga 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 177-182
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce w XIX wieku", Iwona Arabas, Warszawa 1995 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i Jego Twórca", Gabriel Brzęk, Lublin 1994 : [recenzja] Wanda Grębecka Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 188-192
"Historia nauki polskiej. Wiek XX. Nauki ścisłe", Zeszyt pierwszy: "Matematyka, fizyka, chemia, astronomia", Warszawa 1995 : [recenzja] Bronisław Średniawa s. 192-194
"Wielka Encyklopedia Tatrzańska", Zofia Radwańska-Paryska, Witold Paryski, Poronin 1995 : [recenzja] Henryk Jost Zofia Radwańska-Paryska (aut. dzieła rec.) Paryski Witold (aut. dzieła rec.) s. 194-195
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Sympozjum zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności i Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków 2-3 grudnia 1994 roku Rita Majkowska Piotr Milczanowski s. 197-200
Konferencja naukowa Historia medycyny i ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny, Grodno 2-3 lutego 1995 r. Tadeusz Srogosz s. 200-203
Warsztaty dyskusyjne Od Perkina do Boscha. Przemysł chemiczny w drugiej połowie XIX w., Maastricht 23-25 marca 1995 Roman Mierzecki s. 203-207
XXII Międzynarodowe Sympozjum ICOHTEC Bolesław Orłowski s. 207-209
Seminaria Zakładu Historii Nauk Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 1994 r. Mariusz Affek s. 209-210
Wystawa Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza (14 XI-16 XII 1994, Oddział Archiwum PAN w Krakowie) Ewa Dziurzyńska s. 210-212