Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2002, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walki metamorfoz, czyli dyskusja nad genezą chrześcijaństwa w powojennej humanistyce Wiktor Werner s. 7-46
Friedmanowska krytyka studiów Oskara Langego i Abby Paula Lernera na temat kontroli cen w gospodarce : metodologiczne różnice w ramach paradygmatu neoklasycznego Danuta Drabińska s. 47-70
Polskie rzeczne okręty wojenne okresu międzywojennego i główne drogi rozwojowe ich konstrukcji Mieczysław Prosnak s. 71-96
Pierwsze polskie komputery Odra Witold Komorowski s. 97-110
Jan Uphagen (1731-1802) bibliofil i miłośnik nauk przyrodniczych Małgorzata Czerniakowska s. 111-122
Nabytki archiwum PAN w 2001 r. Dorota Zamojska s. 123-126
Uwagi o książce Kostro, Krzysztof. Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka. Warszawa 2001 Grażyna Musiał Krzysztof Kostro (aut. dzieła rec.) s. 127-142
Na marginesie książki Złota Księga Wydziału Chemii. T. 1 pod redakcją Elżbiety Szczepaniec-Cięciak. Kraków 2000 Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) s. 143-158
Julian Krzyżanowski - jaki był, jakim go wspominamy Maria Bokszczanin s. 159-168
Jak wspominamy Juliusza Krzyżanowskiego? Tadeusz Ulewicz s. 169-172
Wspomnienie o profesorze Janie Pazdurze (1909-2001) Jacek Jaśkiewicz s. 173-176
Odszedł wybitny historyk farmacji Witold Włodzimierz Głowacki (1909-2001) Jadwiga Brzezińska s. 177-178
Zmarł prof. dr hab. Wojciech Roeske (1916-2001) Jadwiga Brzezińska s. 179-182
"L'Europe des sciences. Constitution d'un espace scientifique", Michel Blay, Efthymios Nicolaïdis, Paris 2001 : [recenzja] Robert Zaborowski Michel Blay (aut. dzieła rec.) Efthymios Nicolaïdis (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Krzysztof Stopka Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"The Philosophy of Robert Boyle", Peter R. Anstey, London and New York 2000 : [recenzja] Joanna Gęgotek Peter R. Anstey (aut. dzieła rec.) s. 193-201
"Adam Wrzosek. Życie i działalność", Zenon Maćkowiak, Michał Musielak, Poznań 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zenon Maćkowiak (aut. dzieła rec.) Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2001 Andrzej Śródka s. 207-217
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 2001 Ryszard W. Wołoszyński s. 217-225
Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności od września 2000 r. Adam Strzałkowski s. 226-228
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej roli Kościoła Katolickiego na Syberii Lilianna Światek s. 229-233
Wystawy "Wilnu przypisani" i "Światła Wilna" Alicja Kulecka s. 234-239
Trzecie Spotkanie Staszicowskie w Pile Józef Olejniczak s. 239-240
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 241-242