Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1973, Tom 18, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym się różni nauka od techniki Derek J. de Solla Price s. 3-15
Eutyfronika - centralna teoria wartości humanistycznych i technicznych Józef Bańka s. 17-32
W sprawie zasady korespondencji w fizyce Leszek Nowak Izabella Nowak s. 33-43
Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki Władyslaw Krajewski s. 45-52
Teoria flogistonu a świadectwo empirii Elżbieta Pietruska s. 53-69
Z dziejów nauk leśnych Antoni Żabko-Potopowicz s. 71-84
O kilku mapach Polski z czasów Stanisława Augusta Karol Buczek s. 85-101
Historyczny aspekt choroby społecznej : próba oceny syderopenii jawnej i utajonej w ciągu ostatnich 150 lat Romuald Wiesław Gutt s. 103-121
Polskie tradycje w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej Zbigniew Mazurkiewicz Danuta Mazurkiewicz s. 123-144
"Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1972 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Philosophie et science. Eléments de bibliographie", Jean Dominique Robert, Paris 1968 : [recenzja] Maria Janeczek Jean Dominique Robert (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Towarzystwa Naukowe w Polsce", Waldemar Rolbiecki, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Geblewicz Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym", Bohdan Jaczewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Syberyjskie szlaki", Antoni Kuczyński, Wrocław 1972 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Traktat o kamieniu filozoficznym", Michał Sędziwój, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Michał Sędziwój (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat 1908-1932", Kazimierz Ochocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Stefan Zamecki Kazimierz Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Woprosy istoriczeskogo matieralizma w trudach Ludwika Krzywickogo. Iz istorii formirowanija marksistskoj fiłozofii w Polsze", Sigismund Adamowicz Malewicz, Minsk 1971 : [recenzja] Henryka Hołda-Róziewicz Sigismund Adamowicz Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
"Autobiografia 1872-1914", Bertrand Russell, Warszawa 1971 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Bertrand Russell (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Register of Polish American Scholars, Scientists, Writers and Artists", Damian S. Wandycz, New York 1969 : [recenzja] Janina Żurawicka Damian S. Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Who's Who in Atoms", Vol. 1-2, London 1969 : [recenzja] Ignacy Stroński s. 175-177
"Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"La logique et son histoire d'Aristote à Russell", Robert Blanché, Paris 1970 : [recenzja] Robert Blanché (aut. dzieła rec.) s. 177
"Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie 1939-1945. Pokłosie wspomnień", Jan Wikarjak, Poznań 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Zapożyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoologicznej", Teresa Zofia Orłoś, Kraków 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teresa Zofia Orłoś (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo", Warszawa 1972 : [recenzja] s. 179
"Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu. Dwadzieścia lat pracy, 1952-1971. Przegląd dorobku", Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 181
"Odłamki wspomnień przez przetak pamięci przesianych", Wiktor Frantz, Kraków 1972 : [recenzja] Wiktor Frantz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Semiotyka polska 1894-1969", Jerzy Pelc, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181
IV Międzynarodowe Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Globusów s. 183-185
Posiedzenie Komitetu Bohdan Jaczewski s. 185-188
Andrzej Frycz Modrzewski i kultura polskiego Odrodzenia s. 188-189
Sesja naukowa w Płocku (w związku z Międzynarodowym Rokiem Książki) Małgorzata Trzcińska s. 189-191
Posiedzenie Konwersatorium Naukoznawczego s. 191-194
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Małgorzata Trzcińska s. 194
Wstępny projekt syntezy historii techniki polskiej Bolesław Orłowski s. 195-198
Posiedzenie naukowe Zespołów HIstorii Geodezji i Historii Kartografii s. 195
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 198-202
Sesja naukowa orientalistów s. 203
III Regionalne Sympozjum Historyczno-Medyczne w Jeleniej Górze s. 203-205
Sesja poświęcona turystyce i zabytkom techniki Kielecczyzny Zbigniew Wójcik s. 205-207
Badania nad badaniami i badania zespolone - referat prof. Hakana Törnebohma Irena Szumilewicz s. 208-210
Wykłady z historii nauki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim s. 210-211
Przed obchodami kopernikowskimi Joanna Kowalska s. 211-213
Posiedzenie Komisji Historii Myśli Geograficznej s. 213-214
MIędzynarodowy Kongres Geologiczny w Kanadzie s. 214
Radziecki Podkomitet Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii Zbigniew Wójcik s. 214-215
Amerykański Maleniec s. 215-216
Trzechsetlecie nauki hydrologicznej s. 216
W sprawie recenzji pracy K. Kubika: "Joachim Pastorius gdański pedagog XVII wieku" Kazimierz Kubik s. 217-222
Odpowiedź recenzenta Stanisław Salmonowicz s. 222-223
W sprawie angielskiej wersji "Przemysłu wiejskiego na Podhalu" J. S. Reychmanów Henryk Jost s. 223
W sprawie nazw ulic upamiętniających uczonych Zygmunt Brocki s. 224-225