Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1964, Tom 9, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe materiały do dziejów mineralogii na Uniwerytecie Jagiellońskim w okresie profesury Jana Jaśkiewicza Bolesław Schiller
Sześć wieków działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1964 Henryk Barycz s. 173-197
Futine olim alchimia in Academia Cracoviensi lecta? Włodzimierz Hubicki s. 199-210
Michał Wiszniewski jako profesor historii powszechnej w Uniwersytecie Jagiellońskim Julian Dybiec s. 211-227
Gmach Starą Drukarnią zwany jako siedziba Instytutu Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Zdzisław Wojtaszek s. 229-242
Nowe materiały do dziejów mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie profesury Jana Jaśkiewicza Stanisław Czarniecki Bolesław Schiller s. 243-262
Opis Uniwersytetu Krakowskiego z roku 1833 Henryk Barycz s. 263-291
Przyczynek do związków Uniwersytetu Jagiellońskiego z Politechniką Warszawską w pierwszym okresie jej istnienia Rafał Łąkowski s. 293-295
"Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 6001-7000", Anna Jałbrzykowska, Jerzy Zathey, Zofia Łagodowa, Janina Tyszkowska, Kraków 1963 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Anna Jałbrzykowska (aut. dzieła rec.) Janina Tyszkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Zathey (aut. dzieła rec.) Zofia Łagodowa (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1956", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 302-303
Kautsky o roli techniki i jej dziejach Bolesław Orłowski Karol Kautsky (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce", Mieczysław Radwan, Warszawa 1963 : [recenzja] Jan Pazdur Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 306-312
"Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza", Kazimierz Siemienowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Janusz Thor Kazimierz Siemienowicz (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Rachunkowość rolna w dawnej Polsce", Ryszard Łukasik, Warszawa 1963 : [recenzja] Zuzanna Kosiek Ryszard Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Sbornik nieopublikowannych matieriałow A. L. Czekanowskogo. Stati o jewo naucznoj rabotie", A. L. Czekanowski, Irkutsk 1962 : [recenzja] Józef Babicz A. L. Czekanowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Z dziejów motoryzacji", Kazimierz Groniowski, Warszawa 1963; "Dzieje samochodu", Witold Rychter, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Furman Kazimierz Groniowski (aut. dzieła rec.) Witold Rychter (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Fire Aboard. The Problems of Prevention and Control on Ships and Port Installations", Frank Rushbrook, London 1961 : [recenzja] Frank Rushbrook (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Problemy kultry i wychowania. Zbiór studiów", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 320
"Deutsche Techniker aus sechs Jahrhunderten", pod red. Alfonsa Kauffeldta, Leipzig 1963 : [recenzja] Alfons Kauffeldt (aut. dzieła rec.) s. 321-322
"The Pirotechnica", Vannoccio Biringuccio, New York 1963; "Natural Magick", John Baptiste Porta, New York 1963 : [recenzja] Vannoccio Biringuccio (aut. dzieła rec.) John Baptiste Porta (aut. dzieła rec.) s. 322-323
"Histoire de l'électricité", Edward T. Canby, Lausanne 1963 : [recenzja] Edward T. Canby (aut. dzieła rec.) s. 322
"An Account of the Astronomical Discoveries of Kepler", Robert Small, Madison 1963 : [recenzja] Robert Small (aut. dzieła rec.) s. 323
"Rozwytok gazyfikacii Ukrainy (istoriko-tiechnicznyj narys)", P. I. Gnyp, Kyiw 1963 : [recenzja] P. I. Gnyp (aut. dzieła rec.) s. 324
"Istorija awtomaticzeskoj elektroswarki", A. A. Czekanow, Moskwa 1963 : [recenzja] Andriej A. Czekanow (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Na łasce prądów morskich", Andrzej Perepeczko, Gdynia 1963 : [recenzja] Andrzej Perepeczko (aut. dzieła rec.) s. 324
Z dziejów placówek PAN i ośrodków naukowych Zygmunt Brocki s. 325-326
Stulecie urodzin Maurycego Rudzkiego s. 326
Antoni Magier, fizyk i meteorolog warszawski s. 326
Setna rocznica urodzin Fridtjofa Nansena s. 326-327
Zeszyt specjalny "Biluetynu Nautologicznego" s. 327-328
Z historii polskiego szkolnictwa zawodowego s. 327
Z fabrycznych kronik s. 327
W 25-lecie śmierci Stefana Drzewieckiego Eugeniusz Olszewski s. 328-329
Z historii górnictwa s. 329
Z historii papiernictwa s. 330
Wywiad z prof. R. S. Cohenem s. 330-331
Z historii geodezji s. 330
Z historii przemysłu chemicznego s. 330
O XVII-wiecznym poprzedniku astronautyki s. 331-332
50-lecie Holenderskiego Stowarzyszenia Historyków Medycyny i Nauki s. 331
Jugosłowiański głos w sprawie spojrzenia na dawne budownictwo okrętowe okiem technika Zygmunt Brocki s. 332-334
Historia techniki i nauki w "The Mariner's Mirror" Zygmunt Brocki s. 334-335
Z historii czeskiego i słowackiego budownictwa statków Zygmunt Brocki s. 336
W sprawie ochrony zabytków techniki s. 337
Sześćdziesięciolecie prof. Bogdana Suchodolskiego s. 337
Zebranie warszawskich pracowników naukowych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Barbara Kuźnicka s. 338
Gabinet Historii Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni s. 338-339
Praca doktorska z pogranicza archeologii i historii techniki s. 339
Muzeum Latarnictwa w Rozewiu Józef Kuszewski s. 339
Z prac Oddziału Historii Nauk Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Czechosłowackiej Akademii Nauk. s. 340