Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1992, Tom 37, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lek w dziejach człowieka : uwagi metodologiczne Barbara Kuźnicka s. 3-10
Znaczenie nierozróżnialności kwantów energii przy wyprowadzaniu formuły Plancka Bogdan Lange s. 11-22
Rozwój i osiągnięcia polskiej myśli dydaktycznej matematyki (1918-1939) Władysław Dubiel s. 23-34
Księgozbiór medyczny Biblioteki Załuskich Jan Kozłowski s. 35-62
Osiemnastowieczne analizy chemiczne opali z Radomyśla Ignacy Zenon Siemion s. 63-68
W sprawie towarzystw naukowych działających w Wilnie w XIX i XX wieku Maria Magdalena Blombergowa s. 69-88
Kursy zachodnie dla pracowników oświaty w latach 1945-1947 Justyna Wrzosek-Matlowa s. 89-106
"Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku", Georges Ifrah, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Ryszard Grzesik Georges Ifrah (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Antike Wasserkultur. Beck's Archeologische Bibliothek", Renate Tölle-Kastenbein, München 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Renate Tölle-Kastenbein (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500", Alan B. Cobban, 1988 : [recenzja] Jacek Soszyński Alan B. Cobban (aut. dzieła rec.) s. 113-116
"Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit", Engelhard Weigl, Stuttgart 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Weigl Engelhard (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Handlist of scientific instrument-makers. Trade cataologues 1600-1914", R. G. W. Anderson, J. Burnett, B. Gee, Edinburgh 1990 : [recenzja] Artur Magnuszewski Gee B. (aut. dzieła rec.) J. Burnett (aut. dzieła rec.) Anderson R. G. W. (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Hermetyzm", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 120-133
"Gelehrte Kontakte zwischen Finnland und Göttingen zur Zeit der Aufklärung. Ausstelung aus anlass des 500-jährigen Jubiläums des finnischen Buches", Göttingen 1988 : [recenzja] Jacek Wijaczka s. 134-138
"Kulturgeschichte des Heilbades", Vladimir Križek, 1990 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Vladimir Križek (aut. dzieła rec.) s. 138-144
"Grand Obsession - Madame Curie and her world", Rosalynd Pflaum, 1989 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Rosalynd Pflaum (aut. dzieła rec.) s. 144-150
"Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki", Andrzej Siemianowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki Andrzej Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 150-160
"The Royal Society of Chemistry: The First 150 Years", David H. Whiffen, Donald H. Hey, London 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Donald H. Hey (aut. dzieła rec.) David H. Whiffen (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Wspólnota i stowarzyszenie", Ferdinand Tönnies, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryka Hołda-Róziewicz Ferdinand Tönnies (aut. dzieła rec.) s. 164-174
"Ochotniki amierikanskogo siewiera", L. A. Fajnberg, Moskwa 1991 : [recenzja] Roman Karczmarczuk L. A. Fajnberg (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Z Kleparowa w świat szeroki", Alfred Jahn, Wrocław 1991 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Alfred Jahn (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce", pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Aleksander Kozłowski Krzysztof A. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", Tom I, Piotr Szarejko, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Nekropol farmaceutyczny. Cmentarz Komunalny d. Wojskowy w Warszawie", Bolesław Golonka, Jan Hołyński, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bolesław Golonka (aut. dzieła rec.) Jan Hołyński (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869-1906. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa imienia Mianowskiego", Jan Piskurewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Rafał Janowicz Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Władysław Matlakowski (1850-1895): Źródła do biografii i bibliografii", wydał i oprac. Janusz Kapuścik, Warszawa 1991 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"O Portuguēs Cristovāo Colombo, Agento secreto do Rei Dom Jōao II", Augusto de Mascarenhas Barreto, Lisboa 1988 : [recenzja] Józef Babicz Augusto de Mascarenhas Barreto (aut. dzieła rec.) s. 200-205
"Człowiek odkrywa człowieka - o początkach greckiej refleksji moralnej", Dobrochna Dembińska-Siury, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Dobrochna Dembińska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 205-210
Seminarium kodykologiczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Jacek Soszyński s. 211-212
Posiedzenie Zespołu Historii Farmacji i Chemii Beata Wysakowska s. 212-214
Z dyskusji nad koncepcją opracowania źródeł do dziejów botaniki w Polsce Beata Wysakowska s. 214-216
Światowe kierunki historii chemii w świetle konferencji Mineralkontor Halina Lichocka s. 216-220
Z pobytu na XXI Sesji zorganizowanej przez Centre Meridional des Recontres sur le XVIIe Siecle w Marsylii w dniach 19-23 czerwca 1991 r. Karolina Targosz s. 221-224
Wznowienie działalności Kasy im. Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki. s. 224-225
Studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w zakresie historii nauki, medycyny i techniki. s. 225-226
Postgraduate Studies at the University of Oxford in the History of Science, Medicine and Technology. s. 226