Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1992, Tom 37, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Elzenberg (1887-1967) : w dwudziesta piątą rocznicę śmierci Janusz Skrabek s. 3-26
U źródeł wiązań chemicznych Maciej Woźniczka s. 27-64
Dyskusja z końca XIX w. o losach romantyzmu w dziejach słowianoznawstwa:Historycznonaukowa koncepcja Jana Sobestyjańskiego i jej krytyka Leonid Gorizontow Anna Rarobylska s. 65-82
Droga Jana Sobestyjańskiego do profesury na Uniwersytecie Charkowskim Jerzy Róziewicz s. 83-92
Z dziejów wydawnictwa Petersburskiej Komisji Archeologicznej Margarita Chartanowicz s. 93-100
Dokumenty doktoratu Marii Skłodowskiej-Curie Roman Mierzecki s. 101-110
Zapomniana spuścizna naukowa Mikołaja Regniera Bożena Urbanek s. 111-116
"Bogowie zeszli z Olimpu - Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego", Anna Świderkówna, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 117-129
"Od Homera do Jana Jakuba Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Słownik Biograficzny Techników Polskich", Warszawa 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 131-132
"Paweł Iwanowicz (Paul) Walden. 1863-1957", J. P. Stradyń, J. I. Sołowiew, Moskwa 1988 : [recenzja] Stefan Zamecki J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 132-138
"Sylwetki polskich lekarzy - humanistów XIX i XX wieku", Poznań 1989 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 138-140
"Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942", Odo Bujwid, Kraków 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Odo Bujwid (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945", Warszawa 1991 : [recenzja] Zbigniew Domosławski s. 144-145
"Prožitoje i pierežitoje. Podgotovka teksta vstupitielnaja statia i kommentarii V. P. Zołotarjeva", N. I. Kariejev, Leningrad 1990 : [recenzja] Leszek Zasztowt N. I. Kariejev (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1985-1989", Beata Wysakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki", Rok 1992, Nr 1, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 150-155
Działalność Sekcji Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1977-1988 Roman Mierzecki s. 157-167