Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1988, Tom 33, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia Eugeniusz Rybka s. 928-942
Agrimensores - zawód mierniczego w starożytnym Rymie Anna Pikulska-Robaszkiewicz s. 943-956
Komisje archeolograficzne i archeologiczne wileńskie w latach 1842-1915 Margarita Chartanowicz Fiedorowna Grzegorz Karczmarz s. 957-980
Paweł Potocki (1879-1932), pionier eksploatacji ropy naftowej spod dna morskiego Andrzej Chodubski s. 981-994
Spory o rzeczypospolitą uczonych Jan Kozłowski s. 995-1012
Polscy inżynierowie w Hiszpanii w XIX w. Bolesław Orłowski s. 1013-1022
Czym jest i czym powinna zajmować się historia nauk medycznych Krzysztof Jeziorski Zofia Podgórska-Klawe Bożena Urbanek s. 1023-1032
"Historia nauki polskiej", t. IV: "1863-1918", Zofia Skubała-Tokarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 1033-1040
"Correspondance du P. Marin Mersenne reigieux minime", T. 16, Paul Tannery, Paris 1986 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 1040-1047
"O pożytku komparatystyki w badaniach nad dziejami bibliotek naukowych. Na marginesie książki Wernera Arnolda pt. Eine norddeutscher Fürstenbibliothek das frühen 18. Jhr. Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig-Lüneburg (1671-1735) und seine Büchersammlung", Göttingen 1980 : [recenzja] Jan Kozłowski Werner Arnold (aut. dzieła rec.) s. 1047-1050
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Nauk Ścisłych Wrócisława Bergandy s. 1051-1053
Sympozjum "Leki naturalne w tradycji naukowej i ludowej" Beata Wysakowska s. 1053-1056
Wizyta dra R. Fundarka w Polsce Beata Wysakowska s. 1056-1057
Z prac Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 1057-1061
Sympozjum z okazji 100-lecia urodzin prof. dr habil. Zdzisława Żygulskiego zorganizowane przez Katedrę Literatury Niemieckiej Uniwersytety Łódzkiego Krzysztof A. Kuczyński s. 1062-1064