Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1960, Tom 5, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Darwinizm Adam Paszewski s. 170-186
Karol Chrystian Langsdorf i jego podręcznik "Institutiones Technologicae" Kazimierz Sarnecki s. 187-204
Z historii odkrycia sztucznego cementu hydraulicznego Igor Znaczko-Jaworski s. 205-223
Działalność Ludwika Krzywickiego jako Kierownika Instytutu Gospodarstwa Społecznego Edward Strzelecki s. 225-241
W odpowiedzi R. Wołoszyńskiemu Władyslaw Jewsiewicki s. 243-246
"Historia nauk przyrodniczych w zarysie", F. Sherwood Taylor, Warszawa 1959 : [recenzja] Bolesław Orłowski F. Sherwood Taylor (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Ten Founding Fathers of the Electrical Science", Bern Dibner, Norwalk 1954; "Heralds of Science", Bern Dibner, Norwalk 1955; "The Atlantic Cabel", Bern Dibner, Norwalk 1959 : [recenzja] Bolesław Orłowski Bern Dibner (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce", pod red. Ewy Pawlikowskiej, Warszawa 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Ewa Pawlikowska (aut. dzieła rec.) s. 250-251
"Ancient Slavic Medicine", Mirko Drazen Grmek, [w:] "Journal of the History of Medicine and Allied Sciences" 1959, Volume XIV, Number 1 : [recenzja] Helena Ostromęcka Mirko Drazen Grmek (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Św. Jan Kanty i Benedykt Hesse w świetle krakowskiej kompilacji teologicznej z XV w.", Marian Rechowicz, Lublin 1958 : [recenzja] Paweł Czartoryski Marian Rechowicz (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Agricola on Metals", Bern Dibner, Norwalk-Connecticut 1958 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Bern Dibner (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Nartow i << Jasnoje zrieliszcze maszin >>", W. W. Danilewskij, Moskwa-Leningrad 1958 : [recenzja] Henryk Jost W. W. Danilewskij (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Korespondencja Adama Naruszewicza, 1762-1796", Julian Platt, Tadeusz Mikulski, Wrocław 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Dziennik podróży po Polsce", Jan Jerzy Forster, "Archiwum Historii Medycyny", nr 1-2/1958, 3-4/1958 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Jan Jerzy Forster (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"L'atomisme en biologie", Jean Rostand, Gallimard 1956; "Aux sources de la biologie", Jean Rostand, Gallimard 1958 : [recenzja] Leon Szyfman Jean Rostand (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Wospominanija o razwitii mojego uma i charaktiera (Awtobiografija)", Charles Darwin, Moskwa 1957; "The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882", Charles Darwin, Nora Barlow, London 1958 : [recenzja] Leon Szyfman Nora Barlow (aut. dzieła rec.) Charles Darwin (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"Social Darwinism in American Thought, 1860-1915", Richard Hofstadter, 1955 : [recenzja] Aleksander Gella Richard Hofstadter (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Żukowskij", M. Arłazorow, Moskwa 1959 : [recenzja] Stanisław Furman M. Arłazorow (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Polscy badacze przyrody", Warszawa 1959 : [recenzja] s. 278
"A Philosopher looks at Science", John G. Kemeny, Princeton-New Jersey-Toronto-London-New York 1959 : [recenzja] John G. Kemeny (aut. dzieła rec.) s. 278-279
"Psychologisches Wörterbuch", Friedrich Dorsch, Bern 1959 : [recenzja] Friedrich Dorsch (aut. dzieła rec.) s. 279
"Eto izobrietieno w Kitaje", Mao Czo-ben, Moskwa 1959 : [recenzja] Mao Czo-ben (aut. dzieła rec.) s. 280
"History of the British Iron and Steel Industry from c. 450 B.C. to A.D. 1775", H. R. Schubert, London 1957 : [recenzja] H. R. Schubert (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought", Thomas S. Kuhn, Cambridge 1957 : [recenzja] Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku", Brygida Kürbisówna, Warszawa 1959 : [recenzja] Brygida Kürbisówna (aut. dzieła rec.) s. 281
"Les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'idée d'évolution", Émile Guyènot, Paris 1957 : [recenzja] Émile Guyènot (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Sprawa Konstytucji ekonomicznej z 1791 r. (na tle wewnętrznej i zagranicznej sytuacji Polski)", Jan Dihm, Wrocław 1959 : [recenzja] Jan Dihm (aut. dzieła rec.) s. 283-284
"Die deutsch-russische Begegnung und Leonard Euler", Berlin 1958; "Die Berliner und die Petersburger Akademi der Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers", Teil I, A. P. Juskevic, E. Winter, Berlin 1959; "Leven und Werk des Chemikers Tobias Lowitz (1757-1804)", N. A. Figurowskij, Berlin 1959 : [recenzja] N. A. Figurowskij (aut. dzieła rec.) A. P. Juskevic (aut. dzieła rec.) E. Winter (aut. dzieła rec.) s. 284
"Kritik der deutschen Geopolitik. Wesen und soziale Funktion einer reaktionären soziologischen Schule", Gunter Heyden, Berlin 1958 : [recenzja] Gunter Heyden (aut. dzieła rec.) s. 285
"Dąbrowska << Sztygarka >>", Jan Ziemba, Katowice 1958 : [recenzja] Jan Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 285
"Wspomnienia", Ludwik Krzywicki, t. I, II, III, Warszawa 1957, 1958, 1959 : [recenzja] Ludwik Krzywicki (aut. dzieła rec.) s. 285
"The Works of Pier Luigi Nervi", Fredric A. Praeger, New York 1957; "The structures of Eduardo Torroja", New York 1958 : [recenzja] Fredric A. Praeger (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Kratkaja istorija chimiczeskoj promyszlennosti SSSR", P. M. Łukjanow, Moskwa 1959 : [recenzja] P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 286
"Motori Primi, Metallurgia - Fonderia nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci", Milano 1959 : [recenzja] s. 287
Dwa zagraniczne głosy o polskiej powojennej historiografii nauki s. 288-290
Problem kształcenia w zakresie techniczno-inżynieryjnym s. 290
Czy Kopernik budował wodociąg we Fromborku? s. 291
Zapomniane projekty mostów warszawskich s. 291
Bibliografia budownictwa okrętowego s. 292
Kuźnictwo ciężkie w Polsce s. 292
Pierwszy okres historii Huty Bankowej s. 292-293
Z historii polskiego nafciarstwa s. 292
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 293-294
Rejestracja wiatraków w województwie olsztyńskim s. 293
Pierwszy akademicki wykład papiernictwa w Polsce s. 293
Życiorys profesora Maksymiliana Thullie s. 294
Czy istniał polski samochód turbinowy? s. 294
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki PAN s. 295-296
Przedstawiciele historii nauki i techniki w Komitecie Nauk Historycznych PAN s. 296
70-lecie urodzin prof. Witolda Wierzbickiego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 296-297
70-lecie urodzin doc. Mieczysława Radwana Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 297-298
Z prac Zespołu Historii Polskiej Techniki Filmowej Zakładu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk s. 298-300
Doktorat nauk technicznych za pracę z zakresu historii techniki Władysław Jewsiewicki s. 300-302
Pokaz zabytków górnictwa i hutnictwa w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem Stefan Zwoliński s. 303
Organizacja Muzeum Naftowego w Krośnie s. 304
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa współdziała w akcji ochrony zabytków techniki s. 304-305
Jan Ewangelista Purkyne. Uroczystości i wystawa we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 305-309
Jubileusz dzieła Darwina "O powstawaniu gatunków" Anna Straszewicz s. 309-312
Nauczanie historii nauki w Stanach Zjednoczonych Duane H. D. Roller s. 313-315
Obecny stan historii techniki Robert S. Woodbury s. 315-318
Konferencja naukowa w Pradze poświęcona literaturze Oświecenia Zdzisław Libera s. 318-319
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1959 Zofia Skubała-Tokarska s. 320-334