Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1983, Tom 28, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludwik Fleck, a Classical Scholar of the Sociology of Science and of Epistemology Thomas Schnelle s. 524-544
Ludwik Fleck's Epistemological Conception and Contemporary Discussion on the Nature and Dynamics of Scientific Knowledge Vladimir N. Porus s. 545-560
Logos in Science. Some Remarks in the Margin of Ludwik Fleck's Genesis and Development of a Scientific Fact Jerzy Gierasimiuk s. 561-568
Two Sociologies of Knowledge. L. Fleck-T. Bilikiewicz Stefan Symotiuk s. 569-582
My Meetings with Ludwik Fleck in Lublin during the Years 1945-1950 Tadeusz Kielanowski s. 583-588
O wpływie walk z Turcją i Tatarami na rozwój polskiej techniki wojskowej XVI-XVII w. Tadeusz Nowak s. 589-614
Nie przypisujmy Rhetykowi dzieła Regiomontana... Grażyna Rosińska s. 615-620
Nieznana karta z działalności Henryka Arctowskiego Jadwiga Ciechanowska s. 621-630
Nabytki Archiwum PAN w 1982 roku Stanisław Chankowski s. 631-642
Mowa wygłoszona z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Padwie Bogdan Suchodolski s. 643-646
Refleksje nad czasem w Zapiskach do autobiografii Władysława Tatarkiewicza, Władysław. Zapiski do autobiografii. "Kwartalnik Historii i Nauki" nr 2 (1976) Jadwiga Suchmiel s. 647-650
"Prawda i mity w fizyce", Andrzej K. Wróblewski, Wrocław 1982 : [recenzja] Andrzej Arendarski Andrzej K. Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 651-653
"Historia gleboznawstwa polskiego. Od zarania polskiego piśmiennictwa rolniczo-gleboznawczego do powstania Drugiej Rzeczypospolitej", Michał Strzemski, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Michał Strzemski (aut. dzieła rec.) s. 653-655
"Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk (1800-1832)", Teresa Ostrowska, Wrocław 1982 : [recenzja] Romuald W. Gutt Teresa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 655-657
"Kadra naukowa w zakresie dyscyplin społecznych w II Rzeczypospolitej", Krzysztof Baranowski, Łódź 1981 : [recenzja] Bohdan Jaczewski Krzysztof Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 658-662
"Litwa a sprawy polskie 1939-1940", Piotr Łossowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 662-666
"Ludwick Fleck: Leben und Denken. Zur Entstehung und Entwicklung des soziologischen Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie", Thomas Schnelle, Hamburg 1982 : [recenzja] Jacek Ganowicz Thomas Schnelle (aut. dzieła rec.) s. 666-671
Trzy nowe bibliografie Zbigniew J. Wójcik Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) Paweł Rybicki (aut. dzieła rec.) Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 671-676
Nowe czeskie publikacje z historii nauki Aleksandra Ergetowska Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Josef Haubelt (aut. dzieła rec.) s. 676-679
"Imiena na skale", B. Koszeczkin, Leningrad 1981 : [recenzja] Roman Karczmarczuk B. Koszeczkin (aut. dzieła rec.) s. 679-681
"U istokow Jaksarta", J. Antoszko, A. Sołowjow, Moskwa 1977 : [recenzja] Roman Karczmarczuk A. Antoszko (aut. dzieła rec.) A. Sołowjow (aut. dzieła rec.) s. 681-683
"Molens", Klaas Woudt, Amersfoort 1981 : [recenzja] Henryk Jost Klaas Woudt (aut. dzieła rec.) s. 683
"Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1964-1980)", Krzysztof A. Kuczyński, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria", 5, 1982 : [recenzja]. Krzysztof A. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 684-685
"Tradycje polsko-szwedzkiej współpracy w przyrodniczych podstawach rolnictwa", Stanisław Brzozowski, [w:] "Wszechświat", t. 83, z. 1-2, 1982; "Polish-Swedish Contacts in the Farming Sciences", Stanisław Brzozowski, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne", z. 61, 1979 : [recenzja] Stanisław Sroka Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 684
Sprawozdanie z prac naukowo-badawczych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1982 Stanisław Mauersberg s. 687-692
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 692-694
Współpraca z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 694-695
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski Adam Matuszewski s. 695-698
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 698-699
Spotkanie z profesorem Konradem Górskim Zbigniew J. Wójcik s. 699-702
25-lecie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego Andrzej Rembalski s. 702-704
Obchody z okazji stu lat działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego (1882-1982) Bohdan Szymański s. 704-707
Konferencja Filozoficzno-Historyczna w Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym Eugeniusz Olszewski s. 709
Medycyna i nauki przyrodnicze w czasach Marcina Lutra (Halle-Eisleben-Wittenberga, 14-17 IV 1983) Eugeniusz Kucharz s. 710
IX Kongres Krajów Beneluxu z historii nauki s. 710
W sprawie korespondencji Marina Mersenne'a (1588-1648) s. 711
Do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Eugeniusz Olszewski s. 711-712
Errare humanum est Helena Ostromęcka s. 712