Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 71
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1969, Tom 14, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sebastian Castellion (1515-1563) o tolerancji i rozumie Waldemar Voisé s. 2-14
Postulat mikroredukcji od Lukrecjusza do Boltzmanna i Brillouina Irena Szumilewicz s. 15-29
Wynalazek kompasu w Chinach i problem jego przekazu do Europy Ryszard Sroczyński s. 31-51
Powstanie i ustrój Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872) Danuta Rederowa s. 53-74
Rola Funduszu Kultury Narodowej w popieraniu twórczości naukowej (1928-1939) Bohdan Jaczewski s. 75-93
O surowcach i technologii wyrobu tak zwanej ceramiki białej Jerzy Dereń Leszek Stoch Andrzej Żaki s. 95-104
Stanisław Grzymałowski 1893-1968 Konstanty Chorzewski s. 105-106
"Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych", B. M. Kiedrow, Warszawa 1965 : [recenzja] Leon Szyfman B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 107-115
"Nauka o nauce. Metody objaśniania zjawisk fizycznych", Russell Fox, Max Garbuny, Robert Hooke, Warszawa 1968 : [recenzja] Irena Szumilewicz-Lachman Russell Fox (aut. dzieła rec.) Max Garbuny (aut. dzieła rec.) Robert Hooke (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Spadkobiercy. Opowieść o człowieku i stworzonym przez niego świecie", Ritchie Calder, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Friemann Ritchie Calder (aut. dzieła rec.) s. 118-119
Dwa wybory tekstów jeden problem Waldemar Voisé Edgar Hunger (aut. dzieła rec.) Raymond Zouckermann (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"The Alexandrian Library - Glory of the Hellenic World. Its Rise, Antiquities and Destruction", Edward Alexander Parsons, New York 1967 : [recenzja] Maria Skuratowicz Edward Alexander Parsons (aut. dzieła rec.) s. 122-126
"Thaumantias. Liber de arcu coelesti deque colorum apparentium natura, ortu et causis", Ioannes Marcus Marci, Praha 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé Ioannes Marcus Marci (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Jak budowano w średniowieczu", Jean Gimpel, Warszawa 1968 : [recenzja] Barbara Winter Jean Gimpel (aut. dzieła rec.) s. 127
"Sources for the History of the Science of Steel, 153201786", C. S. Smith, Cambridge-London 1968 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Science and Society in the United States", pod red. Davida D. Van Tassela, Michaela G. Halla, Homewood 1966 : [recenzja] Zdzisław Kowalewski Michael G. Hall (aut. dzieła rec.) David D. Van Tassel (aut. dzieła rec.) s. 130-136
"Hutnictwo żelazne na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku", Zbigniew Kwaśny, Wrocław 1968 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Zbigniew Kwaśny (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Bernard Bolzano - ein Denker und Erzieher im Österreichischen Vormärz", Eduard Winter, Paul Funki, Jan Berg, Wien 1967; "Bolzano und die Sorben. Ein Beitrag zur Geschichte des Wendischen Seminars in Prag zur Zeit der josefinischen Aufklärung und der Romantik", Wilhelm Zeil, Bautzen 1967 : [recenzja] Henryk Moese Jan Berg (aut. dzieła rec.) Paul Funki (aut. dzieła rec.) Eduard Winter (aut. dzieła rec.) Wilhelm Zeil (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"I. P. Pawłow w wospominanijach sowriemiennikow", Leningrad 1967; "Fizjołogiczeskaja szkoła I. P. Pawłowa. Portriety i charaktieristiki sotrudnikow i uczenikow", Dmitrij Grigorjewicz Kwasow, Aleksandra Konstatinowna Fiedorowa-Grot, Leningrad 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Aleksandra Konstantinowna Fiedorowa-Grot (aut. dzieła rec.) Dmitrij Grigorjewicz Kwasow (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"The Evolution of the Nuclear Atom", G. K. T. Conn, H. D. Turner, London 1965 : [recenzja] Ignacy Stroński Jan Szymakowski G. K. T. Conn (aut. dzieła rec.) H. D. Turner (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Finansowanie postępu naukowo-technicznego w krajach socjalistycznych", Mieczysław Marlewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] Jerzy Friemann Mieczysław Marlewicz (aut. dzieła rec.) s. 146-147
"Actes du XIe Congrès International d'Histoire des Sciences. Varsovie-Toruń-Kielce-Cracovie 24-31 août 1965", T. 1-6, Wrocław-Varsovie-Cracovie 1967-1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Wiesław Władyka s. 147-151
"Polski słownik biograficzny", Zeszyty 55-57: t. 12/4, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Barbara Olszewska Eugeniusz Olszewski s. 151-153
"Informator o zespołach archiwalnych, zawierających materiały do historii przemysłu w latach 1815-1945", Irena Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Jost Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Szkice z dziejów języka polskiego", Stanisław Urbańczyk, Warszawa 1968 : [recenzja] s. 154
"Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1802-1830). Bibliografia zawartości", Helena Michałowicz, Czesław Gutry, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Czesław Gutry (aut. dzieła rec.) Helena Michałowicz (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"O Mazurach", Wojciech Kętrzyński, Olsztyn 1968 : [recenzja] s. 155
"Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872)", Zbigniew Jabłoński, Kraków 1967 : [recenzja] Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 155
"Bibliografia zawartości tomów XXI-XXV Nauki Polskiej", Felicja Jałbrzykowska, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Felicja Jałbrzykowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Bibliografija trudow Instituta etnografii im. N. N. Mikłucho-Makłaja 1900-1962", O. W. Bunakowa, R. W. Kamienieckaja, Leningrad 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz O. W. Bunakowa (aut. dzieła rec.) R. W. Kamienieckaja (aut. dzieła rec.) s. 156-157
Historia nauki przekracza barierę dźwięku Eugeniusz Olszewski s. 157-158
O miejsce na uniwersytetach dla historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 158-159
Czy prof. N. Gąsiorowska-Grabowska wykładała na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich? Zygmunt Brocki s. 159
Historia nazw Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego budynków s. 159-160
J. Baudouin de Courtenay wobec teorii języka A. Schleichera Zygmunt Brocki s. 160-161
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 161-164
Słowianie w historiografii niemieckiej s. 161
Kto zafundował Warszawie Skłodowską? Eugeniusz Olszewski s. 164-165
Rocznica pierwszych w Polsce obserwacji Słońca przez lunety Eugeniusz Olszewski s. 164
Pięćdziesiąt lat polskiej techniki Eugeniusz Olszewski s. 165-166
Historia techniki w muzeach zakładowych s. 166-167
Konspiracyjna działalność hutników polskich w okresie okupacji s. 167
Aleksander Gwagnin i hutnictwo szkła s. 167-168
Walka Holendrów z morzem Eugeniusz Olszewski s. 168
Kanał Augustowski jako zabytek techniki s. 168-169
Z najnowszych dziejów polskiego przemysłu chemicznego s. 168
Z historii linii kolejowej Warszawa-Petersburg s. 169-170
Technika budownictwa staronorweskiego Zygmunt Brocki s. 170
Dzieje astronautyki i lotnictwa Janusz Thor s. 170-171
Kanadyjskie Muzeum Lotnictwa s. 171
XII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Paryż 26-31 sierpnia 1968 r. s. 173-191
Posiedzenia Komitetu Andrzej Kempfi Zofia Skubała-Tokarska s. 191-195
Posiedzenie Komisji Kopernikańskiej s. 195-196
Wizyty gości zagranicznych s. 196
Pobyt prof. Georga Uschmanna w Polsce Leon Szyfman s. 197-199
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Zbigniew J. Bezwiński s. 199-204
Posiedzenie Zespołu Historii Polskiej Techniki Naftowej Andrzej Wojtanowicz s. 204-206
Konwersatorium Naukoznawcze PAN w latach 1967-1968 Zdzisław Kowalewski s. 206-208
Dwusetna rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego s. 208-210
Nauka w Akademickim Gimnazjum Toruńskim s. 210-211
Pokazowy wytop żelaza w dymarkach świętokrzyskich Wacław Różański s. 211-212
Jubileusz najstarszego pomorskiego czasopisma historycznego Zygmunt Brocki s. 211
Jubileusze fabryk Jan Klimowski s. 212-213
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Akademii Historii Nauki s. 213-214
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Jerzy Bukowski Jerzy Dobrzycki Eugeniusz Olszewski s. 214-217
XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. s. 217
Powołanie Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki s. 217-218
Konkurs dla młodych historyków nauki. s. 219
Stan badań nad zagadnieniami współczesnej rewolucji naukowo-technicznej Nina Stoskowa s. 219-222
Sprawozdanie z pobytu stypendialnego Karolina Targosz s. 222-224
Rękopis z Sibiu Janusz Thor s. 224