Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 116
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1960, Tom 5, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki historii historiografii i kultury we Francji Waldemar Voisé s. 341-349
Determinizm geograficzny jako kierunek mieszczańskiej myśli społecznej Józef Babicz s. 351-359
Teoria paraboliczna a strzelanie bombami z moździerzy A. P. Mandryka s. 361-368
I Zjazd Techników Polskich (8-10 września 1882 r.) Bolesław Kalabiński s. 369-395
Inżynier Wacław Wolski (1865-1922) Antoni Plutyński s. 397-416
Uwagi do pracy B. Skarżyńskiego o Rudolfie Virchowie Kurt Winter s. 417-422
Wyjaśnienia prof. K. Winterowi Bolesław Skarżyński s. 423-428
"Matematica e logica nella storia e nel pensiero contemporaneo", Ettore Carruccio, Torino 1958 : [recenzja] Tadeusz Czeżowski Stanisław Dobrzycki Ettore Carruccio (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Od papirusu do bibliobusu. Książka o książce", Celestyn Kwiecień, Katowice 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowicka Celestyn Kwiecień (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Ludzie, którzy zmienili świat", Eugeniusz Porębski, Warszawa 1960 : [recenzja] Bolesław Orłowski Eugeniusz Porębski (aut. dzieła rec.) s. 434-438
"Studies in early Petroleum History", R. J. Forbes, Leiden 1958; "More Studies in early Petroleum History", R. J. Forbes, Leiden 1959 : [recenzja] Antoni Plutyński R. J. Forbes (aut. dzieła rec.) s. 438-441
"A History of Agriculture", T. Franklin, London 1948 : [recenzja] Stanisław Brzozowski T. Franklin (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym", Władysław Ochmański, Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Marian Wachowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 443-447
"The Medieval Theories of the Just Prince, Romanists, Canonists and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries", John W. Baldwin, Philadelphia 1959 : [recenzja] Paweł Czartoryski John W. Baldwin (aut. dzieła rec.) s. 447-451
"Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11-18 Jahrhunderts", Ernst Zinner, Monachium 1956 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Ernst Zinner (aut. dzieła rec.) s. 451-456
"Ze studiów nad geografią i kartografię XV w.", Bożena Strzelecka, Wrocław 1959 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Bożena Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 456-458
"Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance", Walter Pagel, Basel-New York 1958 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Walter Pagel (aut. dzieła rec.) s. 458-459
"Mosty Warszawy", Wacław Sterner, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Furman Wacław Sterner (aut. dzieła rec.) s. 459-462
"Architekt polski", Stanisław Solski, Wrocław 1959 : [recenzja] Tadeusz Nowak Stanisław Solski (aut. dzieła rec.) s. 462-465
"Gorno-mietałłurgiczeskoje proizwodstwo Francji wo 2 połowinie XVIII wieka", W. S. Wirginskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Mieczysław Radwan W. S. Wirginskij (aut. dzieła rec.) s. 465-469
"Science in the Federal Government: A History of Policies and Activities to 1940", A. Hunter Dupree, Cambridge, Mass. 1957 : [recenzja] Aleksander Gella A. Hunter Dupree (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"Manewry artylerii konnej napisane przez gen. T. Kościuszkę w 1800 roku i zatwierdzone do użytku służbowego artylerii konnej amerykańskiej 1800 roku", Mieczysław Budek, 1958 : [recenzja] Zygmunt Walter Janke Mieczysław Budek (aut. dzieła rec.) s. 472-474
"Podróże po Ameryce Podzwrotnikowej", Aleksander Humboldt, Warszawa 1959 : [recenzja] Mieczysław Fleszar Aleksander Humboldt (aut. dzieła rec.) s. 474-479
"Wspomnienia", Franciszek Salezy Dmochowski, Warszawa 1959 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Franciszek Salezy Dmochowski (aut. dzieła rec.) s. 479-481
"Monografia działalności naukowej Stefana Bryły", Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Furman s. 481-484
"Podstawowe problemy współczesnej techniki", T. IV, Warszawa 1959 : [recenzja] Mieczysław Radwan Roman Wajdowicz s. 484-487
"Historia geografii", Zeszyt 4, Warszawa 1959 : [recenzja] Józef Babicz s. 487-488
"Die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften", Max Hatmann, Stuttgart 1959 : [recenzja] Max Hatmann (aut. dzieła rec.) s. 488-489
"Dzieje rybołówstwa morskiego w zarysie", Józef Kulikowski, Gdynia 1960 : [recenzja] Józef Kulikowski (aut. dzieła rec.) s. 489
"Atlas istorii gieograficzeskich otkrytii i issledowaniji", Moskwa 1959 : [recenzja] s. 490
"Historia odkryć geograficznych. Wielcy odkrywcy i badacze ziemi", Warszawa 1958; "Odkrycia i wyprawy geograficzne", J. L. Baker, Warszawa 1959 : [recenzja] J. L. Baker (aut. dzieła rec.) s. 490-491
"Ekonomiczeskaja gieografija kak nauka", Sun-Czin-Czi, Moskwa 1959 : [recenzja] s. 490
"Najsławniejsi odkrywcy świata", Mieczysław Fleszar, Warszawa 1959 : [recenzja] Mieczysław Fleszar (aut. dzieła rec.) s. 491
"Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów pedagogicznych", T. IV, Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń, Warszawa 1958 : [recenzja] Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 491-492
"History of the Gear-Cutting Machine", Robert S. Woodbury, Cambridge 1958; "History of the Grinding Machine", Robert S. Woodbury, Cambridge 1959; "History of the Milling Machine", Robert S. Woodbury, Cambridge 1960 : [recenzja] Robert S. Woodbury (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Les précurseurs de Marco Polo", A. T'Serstevens, Paris 1957 : [recenzja] A. T'Serstevens (aut. dzieła rec.) s. 493
"Method and Decay of Dialogue. From the Art of Discourse to the Art of Reason", Walter J. Ong, Cambridge 1958; "Ramus and Talon Inventory. A hort-title inventory of the published Works of Peter Ramus and of Omer Talon in their original and in their variously altered forms", Walter J. Ong, Cambridge 1958 : [recenzja] Walter J. Ong (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Rozwój wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1769-1948", Jan Luksa, Katowice 1959 : [recenzja] Jan Luksa (aut. dzieła rec.) s. 495
"Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku", Helena Madurowicz, Antoni Podraza, Wrocław-Kraków 1958 : [recenzja] Helena Madurowicz (aut. dzieła rec.) Antoni Podraza (aut. dzieła rec.) s. 495
"Żywot własny", Beniamin Franklin, Warszawa 1960 : [recenzja] Beniamin Franklin (aut. dzieła rec.) s. 496
"Ewolucjonizm na Uniwersytecie Wileńskim przed Darwinem", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa 1960 : [recenzja] Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 496-497
"Kartki z historii telekomunikacji", Stefan Weinfeld, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Weinfeld (aut. dzieła rec.) s. 497
"Na podbój Arktyki", Alina Centkiewiczowa, Czesław Centkiewicz, Warszawa 1959; "Zdobywcy Białego Lądu", Jacek Machowski, Warszawa 1959 : [recenzja] Czesław Centkiewicz (aut. dzieła rec.) Alina Centkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jacek Machowski (aut. dzieła rec.) s. 497-498
"Pamiętniki", Wincenty Pol, Kraków 1960 : [recenzja] Wincenty Pol (aut. dzieła rec.) s. 498-499
"Stanisław Pietruski w świetle korespondencji zachowanej w zbiorach Ossolińskich", Eugenia Triller, 1957 : [recenzja] Eugenia Triller (aut. dzieła rec.) s. 499-500
"W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki Środkowej", Jan Czekanowski, Wrocław 1958 : [recenzja] Jan Czekanowski (aut. dzieła rec.) s. 500
"Polska teoria rodowa", Jan Adamus, Łódź 1958 : [recenzja] Jan Adamus (aut. dzieła rec.) s. 500-501
"Jan Karłowicz i Ludwik Krzywicki jako reprezentanci dwu nurtów w etnologii polskiej", Olga Gajkowa, Wrocław 1959 : [recenzja] Olga Gajkowa (aut. dzieła rec.) s. 501
"Maszyny liczą same?", Adam B. Empacher, Warszawa 1960 : [recenzja] Adam B. Empacher (aut. dzieła rec.) s. 502
"Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959", Warszawa 1959 : [recenzja] s. 502
Z czasopism historycznych ("Przegląd Historyczny" i "Kwartalnik Historyczny", roczniki 1959 r.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 503-504
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" o historii techniki Bolesław Orłowski s. 504-507
Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk Bogumił St. Kupść s. 507-511
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii w Krakowie Maria Burdowicz-Nowicka s. 511-512
Z historii przemysłu naftowego s. 512-513
Górnictwo i hutnictwo w Tatrach s. 514-515
Kalendarz wydawnictw górniczo-hutniczych na rok 1960 s. 514
Eksploatacja bogactw mineralnych na Warmii i Mazurach s. 515-516
Z dziejów wynalazczości w Polsce s. 515
Historia techniki w "Mechaniku" s. 516-517
Wyższe uczelnie piętnastolecia s. 516
Przemysłowe urządzenia wentylacyjne w XVI i XVII wieku s. 516
"Wiadomości Naftowe" o Marii Skłodowskiej-Curie s. 517
Wyroby żelazne świętokrzyskich prahutników s. 517-518
W 125 rocznicę urodzin Gottlieba Daimlera s. 517
Historia huty "Częstochowa" s. 518
Stan oraz perspektywy muzealnictwa techniczno-naukowego w Polsce s. 518-519
Ewidencja otworów wiertniczych i szybów na Górnym Śląsku s. 519
Polski podręcznik miernictwa z roku 1786 s. 520
Kiedy wynaleziono papier? s. 520
40-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej s. 520
Polska i Polacy na szlakach 1000-lecia postępu technicznego s. 521
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 521
Historia techniki dla dzieci s. 522-523
Kalendarz dziejów polskiego lotnictwa s. 522
Pierwszy "Przegląd Techniczny" s. 523
XV-lecie górnictwa w Polsce powojennej s. 523-524
Pierwsza fabryka lokomotyw w Polsce s. 524
Ochrona zabytków przyrody nieożywionej s. 524-525
Projekt podręcznika historii nauki polskiej s. 525
Pięć lat pracy Archiwum PAN s. 525-526
"Lychnos" z roku 1957/8 s. 526
Prace autorów polskich w "Diogene" s. 527
"Physis" z r. 1960 s. 527-528
"Centaurus" z roku 1959 s. 527
"Osiris" z roku 1958 s. 528
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk s. 529-530
Zmiany organizacyjne w Polskiej Akademii Nauk s. 529
Prace nad wydawnictwem "Historia nauki polskiej w zarysie" s. 530-531
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauki i Techniki Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 531-534
Konferencja Sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 534-541
Konferencja naukowa Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej Stanisław Furman s. 541-543
Posiedzenia Zespołów: Historii Metodologii, Odrodzenia i Oświecenia Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 543-546
Prace nad historią astronomii polskiej s. 546
Seminarium samokształceniowe warszawskich pracowników nauki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski s. 547-551
Spotkanie archiwistów z historykami techniki Ryszard W. Wołoszyński s. 551-553
Prace Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji nad historią drogownictwa polskiego s. 553-554
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego Jerzy Jasiuk s. 554-555
Wystawa Poligrafii Czechosłowackiej s. 554
Nieznane wykłady geografii Wincentego Pola Józef Babicz s. 555-556
Konferencja o niemiecko-rosyjskich stosunkach naukowych w XVIII wieku Ryszard W. Wołoszyński s. 556-558
Nowe włoskie wydawnictwo klasyków nauki s. 558-559
Instytut Historii Medycyny na Uniwersytecie w Rzymie s. 559-560
XVI Kongres Narodowy Włoskiego Towarzystwa Historii Medycyny s. 560
Z dydaktyki historii nauki i techniki we Francji s. 560-561
Międzynarodowe Kolowkium w sprawie historii okrętu s. 561
Szwajcarskie Towarzystwo Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczych s. 561-562
Węgierska Biblioteka Narodowa Historii Medycyny s. 562-563
Pięćsetna rocznica fundacji Uniwersytetu Bazylejskiego (1460-1960) s. 562
Historia nauk ścisłych s. 563
Międzynarodowy Kongres Historii Wielkich Odkryć Geograficznych s. 564
Instytut Historii Nauk w Zagrzebiu s. 564-565
Śmierć prof. W. W. Danilewskiego s. 565
Przegląd zawartości działu "Spuścizn" Archiwum PAN Michał Flis s. 567-573
Brückner o Janie Potockim Bolesław Orłowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 575-576
Poszukiwania korespondencji A. Humboldta. s. 575