Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1986, Tom 31, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia naukowa Aleksander Wasiutyński s. 2-64
35 lat polskiej architektury okrętów Witold Urbanowicz s. 65-94
Wkład Roberta Boyle'a (1627-1691) do teorii i praktyki analizy chemicznej D. Thorburn Burns s. 95-124
Rola i znaczenie tradycji witelońskiej Przedmowy F. Risnera do wydania Perspektywy Witelona z 1572 r. Andrzej Bielski Witold Wróblewski s. 125-147
Rola prac nad Słownikiem języka polskiego Karłowicza-Kryńskiego-Niedźwiedzkiego w integrowaniu życia naukowego w Warszawie w końcu XIX w. Halina Horodyska s. 149-167
Kierunki rozwoju historii nauki i techniki w Polsce do roku 2000 Eugeniusz Tomaszewski s. 169-182
Dziewiętnastowieczne rurociągi z zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu Jacek Krokosz Bronisław Rudnicki Kazimierz Sękowski s. 183-195
Dzieło Franciszka Ksawerego Tuczyńskiego o morzu na tle wcześniejszej, znanej w Polsce, literatury oceanograficznej Władysław Drapella s. 197-221
Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) Zbigniew Wójcik s. 223-231
"Odkrytie elemientarnych czastic. Elektron β Fotony γ", A. N. Wialcew, Moskwa 1981 : [recenzja] Adam Pawlak A. N. Wialcew (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"S wiekom narawnie", E. A. Łazariewicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Gienadij I. Marinko E. A. Łazariewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim", Jerzy Starnawski, Wrocław 1984 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Bibliographie zur Geschichte der Universität Ingolstadt-Landshut-München 1472-1982", Ladislaus Buzas, München 1984 : [recenzja] Henryk Baranowski Ladislaus Buzas (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Stromą na dół drabiną. Z tradycji polskiego górnictwa", Jan Ziemba, Katowice 1983 : [recenzja] Jan Rzymełka Jan Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Grzegorz Karczmarz s. 247-250
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Nauk Ścisłych Wrócisława Bergandy s. 250-251
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Paweł Komorowski Anna Nawarecka s. 251-256
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Tomasz Naganowski s. 257-260
Zebranie naukowe krakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 261
Z dziejów techniki rakietowej w Polsce. Krakowska koncepcja naukowa Polskiego Towarzystwa Astronautycznego Bolesław Gomółka s. 261-263
Polscy członkowie towarzystw historyków nauki w Czechosłowacji i Bułgarii s. 263-264
Sympozjum: Nauka, filozofia, kultura (aspekty historyczne) Jerzy Róziewicz s. 264-266
300 lat chemii w Louvain 1685-1985 s. 267
Współpraca nauki polskiej z nauką radziecką w czterdziestoleciu PRL s. 267