Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1996, Tom 41, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiograficzne założenia syntezy Historii Kaszubów Gerard Labuda s. 7-20
Pomorze a ideologia ruchu kaszubsko-pomorskiego Józef Borzyszkowski s. 21-30
Z dziejów botaniki Renesansu - padewskie inspiracje polskich zielnikarzy Alicja Zemanek s. 31-58
Kontakty naukowe i współpraca polskich fizyków z Einsteinem Bolesław Średniawa s. 59-98
Bolesław Prus wobec problemów cywilizacji technicznej : (próba rekonstrukcji poglądów na podstawie Kronik Tygodniowych) Józef Piłatowicz s. 99-120
"Documenta Copernicana, Briefe", Andreas Kühne, Stefan Kirschner, Berlin 1994 : [recenzja] Marian Biskup Stefan Kirschner (aut. dzieła rec.) Andreas Kühne (aut. dzieła rec.) s. 121-130
"Histoires de problems. Histoire des mathématiques", Paris 1993 : [recenzja] Zofia Pawlikowska-Brożek Magdalena Sękowska s. 130-133
"The Edges of the Earth in Ancient Thought. Geography, Exploration and Fiction", James S. Romm, New Jersey 1992 : [recenzja] Izabela Żbikowska James S. Romm (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Water Which Does Not Wet Hands. The Alchemy of Michael Sendivogius", Zbigniew Szydło, Warszawa 1994 : [recenzja] Roman Mierzecki Zbigniew Szydło (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"O chemikach polskich doby zaborów. Szkice biograficzne", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 1995 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku", T. 4: "Tradycje i wyzwania", pod red. Bolesława Orłowskiego, Józefa Piłatowicza, Warszawa 1995 : [recenzja] Jadwiga Czerwińska Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Ludwig von Tetmajer Przerwa 1850-1905. Gründer der EMPA, Pionier der Materialprüfung und forschung", Jan Zieliński, Meilen 1995 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Władysław Matlakowski. Lekarz - pisarz - uczony", Janusz Kapuścik, Warszawa 1995 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Dzieje studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim 1918-1993", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"Sigmund Freud (1856-1939). Hirnforscher, Neurologe, Psychotherapeut", Ingrid Kästner, Christina Schröder, Leipzig 1990 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) Christina Schröder (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej", pod red. Jerzego Kucha, Andrzeja Śródki, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Kuch (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Kipčiaku tiurku orientas lietuvoje. Istorija ir tyrimu perspektyva", Vilnius 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 153-155
"Udział Akademii Górniczej w odbudowie gospodarki i ustanowieniu granic Polski", Andrzej Bolewski, Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994", Beata Wysakowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1995 r. Jerzy Dobrzycki s. 159-164
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1995 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 165-169
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Barbara Kleyny s. 170
Sesja: Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów Zbigniew Wójcik s. 170-172
Wystawa Świt ery kosmicznej. Udział Polaków w rozwoju techniki rakietowej, astronomii, astronautyki od średniowiecza do 1939 r. Kraków 11 IX - 14 X 1995 Bolesław Gomółka s. 173-177
Druga Międzynarodowa Konferencja Historii Chemii i Przemysłu Chemicznego (Eger, Węgry) Halina Lichocka s. 177-179
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Paryżu Iwona Arabas s. 180-181
Drezdeńska konferencja naukowa pt. Medycyna i judaizm. Drezno, 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 182-184