Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1975, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od "Studium generale florentine" do "Chorus Achademiae Florentinae", pierwszej włoskiej akademii renesansowej Waldemar Rolbiecki s. 191-220
O Janie Filipie Carosim : na marginesie artykułu Ignacego Z. Siemiona Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 221-241
Pozytywistyczne parantele Kazimierza Kelles-Krauza Henryka Hołda-Róziewicz s. 243-255
Zapomniana karta z dziejów atomistyki chemicznej : o pracach Jana Jarkowskiego Siergiej Altszuler Władimir Wołkow s. 257-268
"Latający smok" Tita Livia Burattiniego Karolina Targosz s. 269-293
Inżynierowie Babińscy Stefan Bratkowski s. 295-311
Działalność polskiego przedstawiciela naukowego we Francji w okresie międzywojennym Bohdan Jaczewski s. 313-328
Maria Ossowska (1896-1974) Wanda Osińska s. 329-332
Ignacy Zarębski (1905-1974) Wacława Szelińska s. 333-336
Eugeniusz Berezowski (1906-1974) Helena Plucińska s. 337-338
Tadeusz Bychawski (1903-1974) Helena Plucińska s. 339-340
W sprawie książki Mieczysława Boczara "Galeona Zygmunta Augusta. Próba rekonkstrukcji" Tadeusz Eichstaedt M. Boczar (aut. dzieła rec.) s. 341-347
"Introducing Archaeology", Magnus Magnusson, London 1972 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Magnus Magnusson (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Dzieje okulistyki", Władysław Henryk Melanowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Witold Juliusz Kapuściński Władysław Henryk Melanowski (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Wsiemirnaja istorija fiziki (s driewniejszych wriemion do konca XVIII wieka)", Jakov Grigoriewicz Dorfman, Moskwa 1974 : [recenzja] Giena Marinko Jakov Grigoriewicz Dorfman (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Zarys dziejów urologii polskiej", Jan Władysław Chojna, Wrocław 1974 : [recenzja] Stefan Wesołowski Jan Władysław Chojna (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800-1900). Zarys historyczno-bibliograficzny", Teresa Ostrowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Kazimierz Lejman Teresa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Rozwitok zoołogii na Ukraini", Boris Nikołajewicz Mazurmowicz, Kijiw 1972 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Boris Nikołajewicz Mazurmowicz (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Vyvoj moravske geografie", František Vitásek, Praha 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik František Vitásek (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Metallkundliche Aussagen an alten Eisenfunden", Richard Pusch, Düsseldorf 1974 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Richard Pusch (aut. dzieła rec.) s. 364-367
"Comenio o della pedagogia", Mario Alighiero Manacorda, Roma 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Mario Alighiero Manacorda (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego", Andrzej Bednarczyk, Wrocław 1973 : [recenzja] Wanda Grębecka Andrzej Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"Alfons Diekandol. 1806-1893", Siemien Romanowicz Mikulinskij, Ludmiła Artiemiewna Markowa, Boris Anatoliewicz Starostin, Moskwa 1973 : [recenzja] G. A. Nowikow Ludmiła Artiemiewna Markowa (aut. dzieła rec.) Siemien Romanowicz Mikulinskij (aut. dzieła rec.) Boris Anatoliewicz Starostin (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Szrenica Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Kazimierz Prószyński", Władysław Jewsiewicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Logistica e Filosofia", Vol. 1, Michele Malatesta, Napoli 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Michele Malatesta (aut. dzieła rec.) s. 380
"Album Antoine De Smet", Antoine De Smet, Bruxelles 1974 : [recenzja] Antoine De Smet (aut. dzieła rec.) s. 380-381
"Obroty słów serdecznych. Antologia poezji o Mikołaju Koperniku", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 381
"O ruchu Ziemi", Michał W. Łomonosow, Warszawa 1974 : [recenzja] Michał W. Łomonosow (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Bałkanistyka polska. Materiały z posiedzeń naukowych Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN w latach 1972-1973", Wrocław 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 382
"Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego", Kraków 1974 : [recenzja] s. 382-383
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", Nr 1 (46), 1974 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 383-385
"Jurija Pilkowe zawostajenstwo w Serbskim kulturnym archiwje. Dokumentacija k přihotam J. Pilkowych 50. posmjertninow w lěće 1976", Frido Mětšk, Budyšin 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 383
Typologia pieców dymarskich Kazimierz Bielenin s. 385-388
Zapomniany polski historyk nauki i techniki Eugeniusz Olszewski s. 388-389
Konferencja w sprawie społecznych funkcji upowszechniania historii nauki, oświaty i techniki Kalina Bartnicka s. 391-395
Konferencja naukowa Komisji Historii Techniki Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Lech Królikowski s. 395-399
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 400-404
Posiedzenie naukowe Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 404-405
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 405-406
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Czesław Majorek s. 406-408
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku Stefan Zamecki s. 408-409
Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych s. 409
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 409-410
Posiedzenie Zespołu Historii Geologii Zbigniew Wójcik s. 410-414
Z pobytu w Budapeszcie Bolesław Orłowski s. 414-415
Sesja poświęcona Witelonowi z Legnicy jego czasów Stanisław Szpilczyński s. 415-416
30-lecie Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce Ludowej s. 416-417
Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Teresa Ostrowska s. 417
Wizyty radzieckich historyków geologii Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 417-418
Konkurs na pracę z dziedziny integracji i filozoficznych problemów nauk szczegółowych. s. 418-419
Rola historii nauki w kursach społecznych zagadnień nauki na uczelniach brytyjskich Henryk Hollender s. 419-422