Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1993, Tom 38, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Stacja Sejsmologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego (1903-1956) Maciej Mazur s. 5-36
Pierwsi Polsce badacze związków kompleksowych Rajmund Sołoniewicz s. 37-50
Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego w dobie Królestwa Kongresowego Konrad Ajewski s. 51-76
Historia nauk o Ziemi : przygoda intelektualna czy kierunek badawczy? : (uwagi na marginesie ostatnio wygłoszonych ksiąg pamiątkowych) Zbigniew Wójcik s. 77-92
Ankieta fizjograficzna jako forma organizacji badań Wanda Grębecka s. 93-106
Polski szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii podczas wojny i w latach powojennych Stanisław Mauersberg s. 107-114
O odkrywcy i odkryciu subtelnej struktury magnetycznego widma promieni alfa : (na marginesie obchodów 125 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie) Józef Hurwic s. 115-120
Archiwum Matematyczne w Sopocie Zofia Pawlikowska-Brożek Magdalena Sękowska Danuta Węglowska s. 121-136
Problem klęsk żywiołowych w aspekcie współpracy międzynarodowej Zdzisław Mikulski s. 137-146
"Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945", Zbysław Poławski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zbysław Popławski (aut. dzieła rec.) s. 147-154
"Geschichte der Pharmazeutischen Ausbildung in Österreich", Teil 1: "Die Ausbildung der Apotheker und Pharmazeuten in den Ländern des Habsburgerreiches bis 1853", Herbert Hans Egglmaier, Graz 1985; Teil 2: "Zwischen Zunft und Wissenschaft der Österreichische Apotheker - und Pharmazeutenstand in der Kirse. Von der mitte des 19. Jahrhundert bis 1922", Alois Kernbauer, Graz 1989 : [recenzja] Beata Wysakowska Herbert Hans Egglmaier (aut. dzieła rec.) Alois Kernbauer (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Mühlen am Niederrhein. Die Wind- und Wassermühlen des linken Niederrheine im Zeitalter der Industrialisierung (1814-1914)", S. Sommer, Köln 1991 : [recenzja] Zbigniew Pasławski S. Sommer (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Antique barometers. An illustrated survey", E. Banfield, Trowbridge 1989; "Barometers: Stick or cistern tube", E. Banfied, Trowbridge 1985; "Barometers: Wheel or banjo", E. Banfield, Trowbridge 1985; "Barometers: Aneroid and barographs", E. Banfield, Trowbridge 1985; "Barometer makers and retailers, 1660-1900", E. Banfield, Trowbridge 1991 : [recenzja] Urszula Kossowska-Cezak E. Banfield (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"The Meaning of Alchemy", Tadeusz Reichstein, Wisconsin 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki Tadeusz Reichstein (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku. Wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 162-173
"Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz", Niklaus Schnitter, Zürich 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Niklaus Schnitter (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920", Jerzy Szews, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Serczyk Jerzy Szews (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji universum", Ewa Śnieżyńska-Stolot, Warszawa 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Ewa Śnieżyńska-Stolot (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"The North Sea. A Highway of Economic and Cultural Exchange, Character-History", A. Bang-Andersen, B. Greenhill, E. H. Frude, Stavanger-Oslo-Bergen-Troms 1985; "The North Sea. Twelve Essays on Social History of Maritime Labour", L. R. Fischer, H. Hamre, P. Holm, J. R. Bruijn, Stavanger 1992 : [recenzja] Aleksander Majewski A. Bang-Andersen (aut. dzieła rec.) J. R. Bruijn (aut. dzieła rec.) L. R. Fischer (aut. dzieła rec.) B. Greenhill (aut. dzieła rec.) E. H. Grude (aut. dzieła rec.) H. Hamre (aut. dzieła rec.) P. Holm (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Flutkatastrophe 1634", B. Hinrichs, A. Panten, G. Riecken, Neumünster 1991 : [recenzja] Aleksander Majewski B. Hinrichs (aut. dzieła rec.) A. Panten (aut. dzieła rec.) G. Riecken (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Verlegt bei Korn im Breslau. Kleine Geschichte eines bedeutenden Verlages von 1732 bis heute", U. Schmilewski, Würzburg 1991 : [recenzja] Jacek Puchalski U. Schmilewski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Astronomie in Bayern 1914-1945", Freddy Litten, Stuttgart 1992 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Freddy Litten (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Wspomnienie o pani profesor Jadwidze Dyakowskiej (1905-1992) Alicja Zemanek s. 193-198
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1990 Stefan Zamecki s. 199-221
Współczesna koncepcja badań nad dziejami ekologii człowieka Beata Wysakowska s. 223-225
Pierwszy zagraniczny coroczny zjazd amerykańskiego SHOT-u Bolesław Orłowski s. 225-226
I Sejmik Konserwatorski Śląska i Nadodrza Bolesław Orłowski s. 226-227
"VIII Międzynarodowy Kongres poświęcony ochronie i konserwacji dziedzictwa techniczno-przemysłowego Bolesław Orłowski s. 228
Sesja naukowa w Lesznie z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Amosa Komeńskiego (20-21 listopada 1992 r.) Adam Matuszewski s. 229-230
Zebranie naukowe Sekcji Nauk Ścisłych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Roman Mierzecki s. 231-233
Sympozjum poświęcone Polish University College Bolesław Orłowski s. 233-234
Sesja poznańska PTM Wiesław Żelazko s. 235