Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2010, Tom 55, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytus Chałubiński w tradycji polskiego środowiska lekarskiego Jerzy Woy-Wojciechowski s. 7-11
Refleksje o pradziadku na podstawie paru rodzinnych pamiątek Kinga Maria Chałubińska s. 13-26
W warszawskich szpitalach - ewolucja roli lekarza szpitalnego Zofia Podgórska-Klawe s. 27-36
Środowisko naukowe Tytusa Chałubińskiego w warszawskich uczelniach wyższych Andrzej Śródka s. 37-41
Kasa im. Józefa Mianowskiego - dorobek i znaczenie. W kręgu Tytusa Chałubińskiego i warszawskich społeczników Leszek Zasztowt s. 43-47
Chałubiński był pierwszy... Rozważania na temat ethosu lekarza na przykładzie działalności Tytusa Chałubińskiego i Alberta Schweitzera Antonina Sebesta s. 49-56
Tytus Chałubiński - korporant Jan Trynkowski s. 57-64
Tytus Chałubiński - przyrodnik, lekarz i społecznik Zbigniew J. Wójcik s. 65-77
Chałubiński - Zakopane i górale Wiesław A. Wójcik s. 79-95
Anton Kocyan, prof. Tytus Chałubiński a Tatry L'udovit Kocian s. 97-110
Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Narodziny - ludzie - dokonania Mieczysław Rokosz s. 111-127
Jadwiga Surzycka (1858-1941), córka Tytusa Chałubińskiego Barbara Izdebska Jan Izdebski s. 129-140
"W kręgu doktora Tytusa Chałubińskiego". Informacja o wystawie okolicznościowej przygotowanej przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk Katarzyna Słojkowska s. 141-147
Prasa lekarska w Polsce w latach 1945-1949 Magdalena Paciorek s. 149-184
Rozwój przemysłu chemicznego w Królestwie Polskim do 1914 roku Rafał Kowalczyk s. 185-216
Zagadnienia receptury aptecznej na łamach "Kroniki Farmaceutycznej " (1898-1939) Elżbieta Rutkowska s. 217-230
Stan toksykologii w Polsce w okresie międzywojennym Karolina Zamiara s. 231-248
Problem ochrony rodzimego krajobrazu a tożsamość narodowa Wanda Grębecka s. 249-266
Tradycja romantyczna w polskiej i europejskiej kulturze muzycznej XIX stulecia. Podobieństwa i różnice Andrzej T. Nowak s. 267-286
Historyk subdziedziny 'chemia' jako reprezentant kultury badającej. I Stefan Zamecki s. 287-295
Aleksandra ze Szpilewiczów Milewska (1949-2010) Leszek Zasztowt s. 297-300
"Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", Anna Trojanowska, Warszawa 2008 : [recenzja] Alicja Zemanek Anna Trojanowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
Wkład do poznania dziedzictwa aptekarstwa w Polsce. O książce Jana Majewskiego pt. "Apteka Pod Orłem w Pleszewie" Barbara Kuźnicka Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Pharmazie in Geschichte und Gegenwart. Festgabe für Wolf-Dieter Müller-Jahnke zum 65. Geburtstag", hrsg. von Christoph Friedrich und Joachim Telle, Stuttgart 2008 : [recenzja] Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska Christoph Friedrich (aut. dzieła rec.) Joachim Telle (aut. dzieła rec.) s. 310-315
"Powszechna historia techniki", Bolesław Orłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Sławomir Łotysz Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 315-322
"Wilno chemiczne - do połowy XIX stulecia", Ignacy Z. Siemion, Warszawa 2009 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Z. Siemion (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009 Leszek Zasztowt s. 325-335
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 335-343
Zakład Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 343-349
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009 Janina Owczarek s. 350-363
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 2009 Tadeusz Marian Nowak s. 364-377
39 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, Wiedeń 16-19 września 2009 Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska s. 377-380
"Leczeni, Leczenie, Leczący" - wystawa w zamku papieskim w Awinionie Anna Trojanowska s. 380-383
"Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" w sieci Krystyna Schabowska s. 383