Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2003, Tom 48, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychiatria XX wieku w Europie Zachodniej i USA : próba retrospekcji Andrzej Kapusta s. 7-32
Johann Gottfried Herder (1744-1803) i jego koncepcje biologiczne. W dwusetną rocznicę śmierci. Część I Andrzej Bednarczyk s. 33-56
Alojzy Melich - życie i praca Grażyna Musiał s. 57-82
Stowarzyszenia techniczne w dwudziestoleciu międzywojennym-spory o model organizacyjny i kierunki działania Józef Piłatowicz s. 83-108
Pierwsza monografia geologiczna Wyżyny Lubelskiej i jej autor Nikołaj I. Krisztafowicz (1866-1941) Henryk Maruszczak s. 109-122
Kalendarium roku Domeykowskiego (Białoruś, Chile, Francja, Litwa, Polska, Urugwaj, USA) Zdzisław Ryn s. 123-160
Nabytki Archiwum PAN w 2002 r. Dorota Zamojska s. 161-164
W poszukiwaniu substancjalnego indywiduum Kubbinga, Henk. L'historie du concept de "molécule". Paryż 2002 Roman Mierzecki Henk Kubbing (aut. dzieła rec.) s. 165-174
Profesor Henryk Zins (1922-2002) - portret uczonego Antoni Krawczyk s. 175-183
"Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts", Joachim Bahlcke, Leipzig 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Joachim Bahlcke (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Der Export des deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert", Rainer Christoph Schwinges, Basel 2001 : [recenzja] Joanna Schiller Rainer Christoph Schwinges (aut. dzieła rec.) s. 188-196
"Marie Curie et son laboratoire. Sciences et industrie de la radioactivité en France", Soraya Boudia, Paris 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Soraya Boudia (aut. dzieła rec.) s. 196-201
"Przemysław Dąbkowski (1877-1950) profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza", Roman Nowacki, Opole 2002 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Roman Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca. 1800-1879", Roman Jaskuła, Kraków 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 2002 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Etyka lekarska", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002", pod red. Waldemara Kozuschka, Wrocław 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Historia naturalna gwiazdozbiorów", Jerzy Dobrzycki, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856", Halina Lichocka, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 218
"Nauka polska w medalierstwie. Katalog wystawy zorganizowanej w 50-lecie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Muzeum Woli, październik-grudzień 2002", Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Hanna Krajewska (aut. dzieła rec.) Karol Mórawski (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Pan Bóg jest wyrafinowany. Nauka i życie Alberta Einsteina", Abraham Pais, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Abraham Pais (aut. dzieła rec.) s. 219
"Quaestiones", Vol. 1, pod red. Teresy Grabińskiej, Mirosława Zabierowskiego, Wrocław 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) Mirosław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, teksty, recepcja", Dariusz Rott, Katowice 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000. (Materiały)", Jerzy Serczyk, Toruń 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 222
"Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach", Karolina Targosz, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", T. 2, Z. 4, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 222
"Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne", Stefan Zamecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Zamecki (aut. dzieła rec.) s. 223
Sprawozdanie roczne z działalności Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2002 Halina Lichocka s. 225-241
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 2002 Ryszard W. Wołoszyński s. 241-251
Działalność Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności od września 2002 r. do czerwca 2003 r. Adam Strzałkowski s. 252-254
Dni Gabriela Narutowicza. W 80. rocznicę wyboru na urząd Prezydenta RP (Warszawa, listopad-grudzień 2002) Zdzisław Mikulski s. 254-255
Dziedzictwo techniki dla przyszłości Marek Mroziewicz s. 256-258
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN dedykowane profesorowi Gabrielowi Brzękowi Ryszard W. Wołoszyński s. 258-260