Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1963, Tom 8, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiedza górnicza i hutnicza Walentego Roździeńskiego : w 350-lecie "Officiny ferraria" Mieczysław Radwan s. 491-501
Z dziejów nauki o człowieku w zaraniu polskiego Odrodzenia : o nieznanej polemice Kallimacha z platonizmem Marsilia Ficino Andrzej Kempfi s. 503-517
W sprawie pracy Jana Woźniakowskiego z zakresu matematyki W. O. Dobrowolski s. 519-524
Jak Pasteur i Virchow zostali członkami Akademii Umiejętności w Krakowie Zdzisław Gajda s. 525-532
Opis inwentaryzacyjny i analiza geodezyjno-kartograficzna XVIII-wiecznych planów kopalni wielickiej Mieczysław Milewski Michał Odlanicki-Poczbutt s. 533-550
Stanisław Małkowski 1899-1962 Wanda Osińska s. 551-553
Bronisław Rausch 1916-1963 Zdzisław Wojtaszek s. 555-557
"The Structure of Scientific Revolutions", Thomas S. Kuhn, Chicago-London 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 559-564
Elementy historii techniki w nauczaniu fizyki w szkole Eugeniusz Olszewski Roman Polny (aut. dzieła rec.) s. 564-565
"The Ancient Engineers", L. Sprague de Camp, New York 1963 : [recenzja] Bolesław Orłowski L. Sprague de Camp (aut. dzieła rec.) s. 565-568
"Życie codzienne w Babilonie i Asyrii", Georges Contenau, Warszawa 1963 : [recenzja] Bolesław Orłowski Georges Contenau (aut. dzieła rec.) s. 568-571
"Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala", Gilbert Charles-Pisard, Colette Charles-Pisard, Warszawa 1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Gilbert Charles-Pisard (aut. dzieła rec.) Colette Charles-Pisard (aut. dzieła rec.) s. 571-572
"Budownictwo starożytnej Grecji (w okresach od archaicznego do rzymskiego)", Stefan Parnicki-Pudełko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Stefan Parnicki-Pudełko (aut. dzieła rec.) s. 573-574
"The Observatory in Islam and its Place in the General History of the Observatory", Aydin Sayili, Ankara 1960 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Aydin Sayili (aut. dzieła rec.) s. 574-580
"Speculum divinorum et quorundam naturalium", Henricus Bate, Paris-Louvain 1960 : [recenzja] Ryszard Palacz Henricus Bate (aut. dzieła rec.) s. 580-582
"Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek)", Waldemar Voisé, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Arnold Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 582-584
Amerykański historyk hutnictwa żelaza o hutnictwie na Słowiańszczyźnie Mieczysław Radwan s. 584-585
"Pierwyje mietałłurgiczeskije zawody Rossii", N. N. Stoskowa, Moskwa 1962 : [recenzja] Mieczysław Radwan N. N. Stoskowa (aut. dzieła rec.) s. 585-587
"The New Mayflower, Her Design and Construction", William A. Baker, Barre 1958 : [recenzja] Mieczysław Boczar William A. Baker (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940", Lech Paszkowski, Londyn 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Lech Paszkowski (aut. dzieła rec.) s. 589-591
"Les archives de la S. A. métallurgique d'Espérance-Longdoz des origines à nos jours", M. Colle-Michel, Paris 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski M. Colle-Michel (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Istorija tiechniki", A. A. Zworykin, N. J. Ośmowa, W. J. Czernyszew, S. W. Szuchardin, Moskwa 1962 : [recenzja] W. J. Czernyszew (aut. dzieła rec.) N. J. Ośmowa (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Eléments d'histoire des mathématiques", Nicolas Bourbaki, Paris 1960 : [recenzja] Nicolas Bourbaki (aut. dzieła rec.) s. 593
"Geografia powszechna", t. I: "Ziemia - środowisko naturalne człowieka", pod red. Adama Maleckiego, Franciszka Uhorczaka, Warszawa 1962 : [recenzja] Adam Malecki (aut. dzieła rec.) Franciszek Uhorczak (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Oared Fighting Ships, from Classical Times to the Coming of Steam", R. C. Anderson, London 1962 : [recenzja] R. C. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 594
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Warszawa 1963 : [recenzja] Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 594
"Deep-Water Archeology", Frédéric Dumas, London 1962 : [recenzja] Frédéric Dumas (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej", Maria Dembińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Maria Dembińska (aut. dzieła rec.) s. 595
"Oczerki po istorii Leningradskogo Uniwiersitieta", Leningrad 1962 : [recenzja] s. 596
"Wybór poezji", Wincenty Pol, Wrocław 1963; "Dzieje poety. O Wincentym Polu", Janina Rosnowska, Warszawa 1963 : [recenzja] Wincenty Pol (aut. dzieła rec.) Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Jacek Jezierski, kasztelan łukowski (1722-1805)", Krystyna Zienkowska, Warszawa 1963 : [recenzja] Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 596
"Czerskij", A. Ałgan-Siemionow, Moskwa 1962 : [recenzja] A. Ałgan-Siemionow (aut. dzieła rec.) s. 597
"Towarzystwo Urbanistów Polskich 1923-1963", Warszawa 1963 : [recenzja] s. 598
"Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 1961 : [recenzja] s. 598
"Podstawowe problemy współczesnej techniki", t. VII, Warszawa 1962 : [recenzja] s. 598-599
"Przegląd Geodezyjny" w 1962 r. o historii geodezji s. 599-600
Z fabrycznych kronik s. 600
Historia kartografii w czasopiśmiennictwie geograficznym s. 600-601
Z historii map morskich s. 601
Z historii budownictwa parowców s. 601
Z historii przemysłu naftowego s. 602
Z historii hutnictwa s. 602
O górnictwie i hutnictwie w Tatrach s. 602
Unikatowe znalezisko w Szczecinie s. 603
O budowie wicin w czasopiśmie "Sylwan" s. 603
Z historii papiernictwa s. 603-604
Z dziejów polskiego przemysłu okrętowego w dwudziestoleciu s. 603
Współczesne zadania radzieckich historyków przyrodoznawstwa i techniki s. 604-605
O Kazimierzu Prószyńskim s. 604
Początki polskiego przemysłu zapałczanego s. 604
Medycyna w historii żeglugi morskiej s. 605
Historia odlewnictwa na ziemiach czechosłowackich s. 605-606
O problematyce badań naukowych nad historią techniki s. 605
Koparki o napędzie parowym s. 606
O maszynach parowych Newcomena s. 606
XVIII-wieczny teatr w Pradze s. 606
Jan Karłowicz i Uniwersytet Moskiewski s. 607
Historia angielskiej broni palnej s. 607
350-lecie urodzin Jana Heweliusza s. 607
Physis. Rocznik 1962 s. 608-612
O pracy o Jędrzeju Śniadeckim w niemieckim czasopiśmie s. 608
Nowi polscy członkowie Międzynarodowej Akademii Historii Nauki. s. 613
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Bohdan Jaczewski Karolina Targosz-Kretowa s. 613-615
Znajomość zagadnień historii nauki i techniki wśród poborowych Eugeniusz Olszewski s. 615-616
Wizyta dra J. R. Ravetza w Polsce Bolesław Orłowski s. 615
Pamięci prof. Stanisława Małkowskiego s. 616-617
Dziesiąta rocznica Stanisław Walczak s. 617-618
Praca doktorska z historii techniki górniczej s. 618-619
Dwie rocznice hutnictwa polskiego. s. 619
Wystawa poświęcona Wydziałowi Fizyczno-Matematycznemu Szkoły Głównej Barbara Olszewska s. 619-620
Wystawa "Budownictwo przemysłowe Zagłębia Staropolskiego w XIX stuleciu" Jerzy Jasiuk s. 620-621
Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Inwentarza Zabytkowych Przyrządów Naukowych w Brukseli Tadeusz Przypkowski s. 621-622
Komisja Naukoznawcza PAN s. 621
Pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe Światowego Związku Coronellego Miłośników Zabytkowych Globusów w Wiedniu Tadeusz Przypkowski s. 622
Z pobytu we Francji Jerzy Dobrzycki s. 623
Pobyt prof. Bolesława Olszewicza w Czechosłowacji s. 623
Uczczenie J. Czerskiego i A. Czekanowskiego s. 623
Historia matematyki na IV Zjeździe Matematyków ZSRR s. 624-625
Rozwój historii przyrodoznawstwa i techniki na Ukrainie s. 624
Nowy ukraiński organ periodyczny z zakresu historii nauki i techniki s. 624
Wystawa techniki XVIII-wiecznej s. 625-626
Konferencja poświęcona nauce i technice Anglii s. 625
Biuletyn historii nauk o człowieku s. 625
Konferencja młodych radzieckich naukowców s. 625
[Redakcja "Studiów z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa" informuje]. s. 627