Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1981, Tom 26, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rozwoju nauki i techniki na wojskowość polską XVI-XVII w. Tadeusz Nowak
„Scientiae mediae” w ujęciu Roberta Grosseteste Mieczysław Boczar
Nauki biologiczne na łamach "Dziennika Wileńskiego" : zarys problematyki Wanda Grębecka
Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) : szkic do wspomnienia Andrzej Biernacki
<Skarbiec wiedzy> Brunetto Latiniego Małgorzata Frankowska-Terlecka
Refleksje nad lekturą ... Waldemar Voisé
Z dziejów Biblioteki braci Załuskich (1747-1773) Jan Kozłowski
Dzieje Krakowskiego Ogrodu Botanicznego w latach 1809-1917 Alicja Piekiełko s. 111-136
Montaigne i pierwsza książka o Polsce w języku francuskim Waldemar Voisé s. 137-140
Jakuba Tatarkiewicza poczet twórców nauki i kultury polskiej Tadeusz Rudkowski s. 141-152
Na marginesie książki - „Istorija organiczeskoj chimii”, G. W. Bykow, Moskwa 1976 Stefan Zamecki Gieorgij W. Bykow (aut. dzieła rec.) s. 161-176
O Staszicu i nowych staszicianach Zbigniew Wójcik Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 177-186
Zbiór prac kopernikologicznych Józef Hurwic Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) Frank D. Grande (aut. dzieła rec.) Erna Hilfstein (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Mallowan's Memoire", Max Mallowan, London 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Max Mallowan (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Wilhelm Ostwald", N. I. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Leipzig 1977 : [recenzja] Beata Ciećko N. I. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 205-210
"Ketzerschicksale. Christliche Denker aus neun Jahrhunderten", Eduard Winter, Berlin 1979 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Historia poznania radzieckiej Azji", A. A. Azatjan, M. I. Biełow, N. A. Gwozdiecki, L. G. Kamanin, E. M. Murzajew, R. L. Jugaj, Warszawa 1979 : [recenzja] Roman Karczmarczuk A. A. Azatjan (aut. dzieła rec.) M. I. Biełow (aut. dzieła rec.) N. A. Gwozdiecki (aut. dzieła rec.) R. L. Jugaj (aut. dzieła rec.) L. G. Kamanin (aut. dzieła rec.) E. M. Murzajew (aut. dzieła rec.) s. 212-217
"Geologia", T. 2, pod red. A. Jachowicza, Katowice 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik A. Jachowicz (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Drawings of Textile Machines", Leonardo da Vinci, Bradford-on-Avon 1979 : [recenzja] Irena Turnau Leonardo da Vinci (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Les Moulins", Jean Orsatelli, Marseille 1979 : [recenzja] Henryk Jost Jean Orsatelli (aut. dzieła rec.) s. 220
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1979 Agnieszka Dziurlikowska s. 221-223
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 223-224
Współpraca z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 224-226
Apteka na Zamku Królewskim w Warszawie - tematem obrad Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 226
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1979 Bohdan Jaczewski s. 227-228
O problemach muzealnictwa farmaceutycznego : konferencja Sekcji Historycznych PTF w Bieczu Marek Troszyński s. 229-231
Sesja naukowa 400 lat miasta Zamościa Maria Michałowska s. 231-234
Wystawa Chlubna karta techniki polskiej - Państwowe Zakłady Inżynierii 1928-1939 w Muzeum Techniki w Warszawie Jan Tarczyński s. 234-237
Historia nauki i techniki w Słowacji Magda Juricová s. 237-239