Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1994, Tom 39, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Algebra w kręgu astronomów krakowskich XV wieku : traktat z Flores almagesti Jana Bianchiniego Grażyna Rosińska s. 3-20
Zygmunt Sierakowski - członek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego Paweł Usenko s. 21-34
Od zbieractwa kamieni do nauk geologicznych, ich zainteresowań i filozofii : (cz. 1) Witold Cezariusz Kowalski s. 35-60
Marceli Pius Rudzki a początki geofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim Katarzyna Garlicka s. 61-68
Przyczynek do biografii Mieczysława Dunin-Wąsowicza (na podstawie archiwaliów lwowskich) Beata Wysakowska s. 69-76
Polonika w rosyjskich czasopismach historycznych w latach 1860-1900 Jurij Sztakelberg s. 77-88
Biografie geografów polskich - stan obecny, baza źródłowa i zamierzenia na przyszłość Aldona Ertman s. 89-102
Syberyjskie podróże Leonarda Jaczewskiego Dorota Kozłowska s. 103-108
Nabytki Archiwum PAN w latach 1991-1993 Alicja Kulecka Dorota Zamojska s. 109-120
Wacław Słabczyński (1904-1994) Tadeusz Słabczyński s. 121-132
"Bertelsann Museum Führer", Gütersloch-München 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 133-134
"Kowale i alchemicy", Mircea Eliade, Warszawa 1993 : [recenzja] Roman Mierzecki Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) s. 134-139
"British Oceanographie. Vessels 1800-1950", Antony L. Rice, London 1986 : [recenzja] Walter Pater Antony L. Rice (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Die Anfänge des Deichbaues in Schleswig-Holstein", H. J. Kühn, Heide 1992 : [recenzja] Jerzy Makowski H. J. Kühn (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Woprosy Istorii Jestwiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1991 Stefan Zamecki s. 143-154
"Public Understanding of Science. International Journal of Research in the Public Dimesion of Science and Technology", Norwich : [recenzja] Andrzej Lisowski s. 154-155
Czterdziestolecie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Alicja Kulecka s. 157-158
Utworzenie Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Alicja Zemanek s. 158-159
Dziesięć lat Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego Alicja Zemanek s. 159-165
O szpitalach w dawnej Polsce Bożena Urbanek s. 166-167
Czwarta Międzynarodowa Konferencja Oksfordzka w Starej Zagorze Stanisław Iwaniszewski s. 167-171
Czas - zabytki - ludzie Maria Magdalena Blombergowa s. 171-173
"Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki". Seria wydawnicza Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 173