Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1991, Tom 36, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Daty i wspomnienia autobiograficzne Andrzej Środoń s. 3-24
Politechnika Lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 25-70
Rok 1919 : chemików polskich start w niepodległość Krystyna Kabzińska s. 71-86
Rozwój nauk medycznych w Polsce w latach 1919-1951 Romuald Wiesław Gutt s. 87-132
Jędrzej Śniadecki jako chemik-analityk Rajmund Sołoniewicz s. 133-144
Wacław Jan Strażewicz, znawca zielarstwa i farmakognosta (1889-1950) Witold Głowacki s. 145-158
Obserwacje i doświadczenia naukowe Chrystiana Gottlieba Schobera Ignacy Zenon Siemion s. 159-174
Nabytki Archiwum PAN w 1989 roku Stanisław Chankowski s. 175-186
Piśmiennictwo popularnonaukowe w Polsce w latach 1918-1978 Irena Borecka s. 187-190
"Nikołaj Siemienowicz Kurnakow: 1860-1941", J. I. Sołowiew, Moskwa 1986 : [recenzja] Stefan Zamecki J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Szpital Dobrej Woli. Szpital Wolski w latach 1939-1945", Warszawa 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 194-195
Seminarium na temat stanu badań nad dziejami opioidów w Polsce w XIX wieku Beata Wysakowska s. 197-198
Z dyskusji nad koncepcją i źródłami do leksykonu polskich nazw roślin leczniczych Beata Wysakowska s. 198-199
When Pedersen came down from Aarhus Jarosław Włodarczyk s. 199
Manifest Russela-Einsteina we współczesnej interpretacji międzynarodowego ruchu "Pugwash" Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 200-203
Międzynarodowe kolokwium poświęcone dziejom prasy farmaceutycznej na świecie na przełomie XVIII i XIX wieku Beata Wysakowska s. 203-207