Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006, Tom 51, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ta ludność życzy mieć uniwersytet..." - walka o utworzenie Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie Dorota Zamojska
Wincentego Lutosławskiego Aestheitisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Polesie. Opis formalny i analiza merytoryczna Adam Pawłowski s. 47-68
Zielniki i albumy florystyczne Elizy Orzeszkowej Barbara Kuźnicka s. 69-78
Społeczne i ideowe aspekty naukowej organizacji w okresie pionierskim lata dwudzieste dwudziestego wieku Piotr Górski s. 79-98
Zjazdy środowisk medycznych Królestwa Polskiego 1908-1914 Jarosław Cabaj s. 99-122
Nauczanie rzemiosła kowalskiego na Kaszubach i Kociewiu w XX wieku Jerzy Kuniewski s. 123-144
Korespondencja Ignacego Horodeckiego z Aleksandrem Brogniartem w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 145-172
List Konstantego Jelskiego do Władysława Laskowicza-interesujący dokument dla historii polskich badań przyrodniczych końca dziewiętnastego wieku Piotr Daszkiewicz s. 173-178
Instytut Naukowo-Społeczny w Radomiu (1945-1948) Elżbieta Kielska s. 179-194
Prowincjonalne towarzystwa naukowe w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku Wojciech Jaworski s. 195-201
Leo Wutschowsky i jego obserwatorium astronomiczne w Białkowie-uwagi biograficzne Reimund Torge s. 203-210
Na marginesie rozprawy Znaniecki, Florian. Przedmiot i zadania nauki o wiedzy. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, 1925 tom V Stefan Zamecki Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 211-240
Problematyka biomedyczna w Instytucie Historii Nauki PAN Leszek Kuźnicki s. 241-248
"Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881", Barbara Jędrychowska, Wrocław 2005 : [recenzja] Leszek Zasztowt Barbara Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 249-256
Niemiecki historyk Jacob Caro i jego listy do uczonych polskich Tadeusz Marian Nowak Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Ojców jezuitów uczone przypadki Lesław Gruszczyński Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Jubileusz 50-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 1955-2005", pod red. Zbigniewa Wielogórskiego, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Zamecki Zbigniew Wielogórski (aut. dzieła rec.) s. 265-273
"85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu. Księga pamiątkowa", pod red. Anity Magowskiej, Poznań 2005 : [recenzja] Beata Wysakowska Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Nowoczesne opracowanie historii farmacji Jadwiga Brzezińska Rudolf Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917", Artur Kijas, Poznań 2005 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Grażyna Gzella Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Rys życia i działalność naukowa", Waldemar Kozuschek, Wrocław 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Waldemar Kozuschek (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Herosi, gangsterzy i konformiści", Simon Sznol, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Buchowicz Simon Sznol (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Kwiaty dla Anny. Wspomnienia Konrada Millaka. Warszawa-Dorpat-Kresy 1886-1920", K. M. Millak, Warszawa 2003 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński K. M. Millak (aut. dzieła rec.) s. 288-292
"Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie", Elżbieta Szot-Radziszewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Elżbieta Szot-Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 292-298
"Ekslibrisy wierszem pisane", Krzysztof Kmieć, Walter Pyka, Warszawa 2005 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Walter Pyka (aut. dzieła rec.) s. 298-299
Św. Kosma i Damian w ekslibrysie Jadwiga Brzezińska Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Wizerunki Chrystusa - Aptekarza Jadwiga Brzezińska Fritz Krafft (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauk medycznych", Ryszard Witold Gryglewski, Kraków 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Witold Gryglewski (aut. dzieła rec.) s. 302
"Drewniane wodociągi Torunia. (I. poł. XIV w. - pocz. XIX w.)", Robert Kola, Leszek Kotlewski, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Robert Kola (aut. dzieła rec.) Leszek Kotlewski (aut. dzieła rec.) s. 303
"Księga pamiątkowa I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie", pod red. Zdzisława Adamczaka, Aleksandra Piwonia, Leszno 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Zdzisław Adamczak (aut. dzieła rec.) Aleksander Piwoń (aut. dzieła rec.) s. 303
"Kronika 60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945-2005", Kazimierz Matl, Kraków 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Kazimierz Matl (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Księżyc w nauce XVII wieku. Libracja: od astronomii do fizyki", Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"Petr Vasil'evič Budrin. Ucenyj-agrarij (1857-1939)", Viktor Avatol'evic Vergunov, Dimitrievna Kovalenko, Moskva 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Svetlana Dimitrievna Kovalenko (aut. dzieła rec.) Viktor Avatol'evic Vergunov (aut. dzieła rec.) s. 304
"The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium. Colective work", Edward Szczepanik, London 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 304
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2005 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 307-326
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2005 Janina Owczarek s. 327-338
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Informacje o działalności w 2005 r. Halina Lichocka s. 339-348
50 lat chemii analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Adam Hulanicki s. 349-361
Nowości z dziedziny historii chemii Roman Mierzecki s. 361-369
Sprawozdanie z przebiegu sesji naukowej pt.: "Wizja społeczeństwa szczęśliwego" (Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN oraz Archiwum PAN w Warszawie w ramach obchodów "Roku Staszica". Warszawa, 29 XI - 1 XII 2005 r.) Ewelina Tylińska s. 370-375
Sprawozdanie ze spotkania staszicowskiego w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 376-377
Sesja naukowa pt. "Etnofarmacja wschodniego pogranicza" Marcin Dolecki s. 378-379
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm w 2005 r. Jadwiga Brzezińska s. 380-382
[Szanowna Redakcjo!] Jerzy Mioduszewski s. 383-385