Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2005, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W skorodowanym zwierciadle pamięci : szkic autobiograficzny Zbigniew Ryszard Grabowski s. 7-202
Spory Wincentego Lutosławskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Piotr Biliński s. 203-230
Nabytki Archiwum PAN w roku 2004 Dorota Zamojska s. 231-234
Na marginesie książki Czarnocka, Małgorzata. Podmiot poznania a nauka. Wrocław 2003 Stefan Zamecki Małgorzata Czarnocka (aut. dzieła rec.) s. 235-256
"Kłasicznyj univiersitiet. Evoljucja, suczasnyj stan, pierspiektivy", M. V. Poljakov, V. S. Savczuk, Kijev 2004 : [recenzja] Tadeusz Srogosz M. V. Poljakov (aut. dzieła rec.) V. S. Savczuk (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator", pod red. Lucyny Stankiewicz, Wrocław 2004 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Lucyna Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"150 lat. H. Füllner Fampa Beloit Poland PMPoland", Maciej Szymczyk, Duszniki Zdrój-Jelenia Góra 2004 : [recenzja] Józef Piłatowicz Arkadiusz Zawadzki Maciej Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Ochrona zabytków w okresie gospodarki rynkowej na przykładzie modernizacji Wielkiego Młyna w Gdańsku", E. Ratajczyk-Piątkowska, Gdańsk 2001 : [recenzja] Anna Czapska E. Ratajczyk-Piątkowska (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Die Bausch-Bibliothek in Schweinfurt. Katalog", Uwe Müller, Claudia Michael, Michael Bucher, Ute Grad, Halle 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Michael Bucher (aut. dzieła rec.) Ute Grad (aut. dzieła rec.) Claudia Michael (aut. dzieła rec.) Uwe Müller (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Henryk Barycz 1901-1994. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r.", Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 275
"Sen, czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej", Johannes Kepler, Warszawa 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Johannes Kepler (aut. dzieła rec.) s. 276
"Chimiki. Početnye členy i doktora Kievskogo Universiteta", Viktor Vasil'evič Skopienko, Tat'jana Vladimirovna Tebenskaja, Viktor Andreevič Korotkij, Jurij Vladimirovič Cimbal, Kijv 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Jurij Vladimirovič Cimbal (aut. dzieła rec.) Viktor Andreevič Korotkij (aut. dzieła rec.) Viktor Vasil'evič Skopienko (aut. dzieła rec.) Tat'jana Vladimirovna Tebenskaja (aut. dzieła rec.) s. 276
"Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie", Stanisław Szafran, Krzysztof Kmieć, Iwona Dymarczyk, Andrzej Znamirowski, Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Iwona Dymarczyk (aut. dzieła rec.) Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Stanisław Szafran (aut. dzieła rec.) Andrzej Znamirowski (aut. dzieła rec.) s. 277-278
"Copernicus's Originality. Towards Integration of Contemporary Copernican Studies", Michał Kokowski, Warszawa-Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Ekslibrisy farmaceutów", Krzysztof Kmieć, Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) s. 277
"Der Briefwechsel von Johann Bartholomaus Trommsdorff (1770-1837)", Johann Bartholomaus Trommsdorff, Halle 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Johann Bartholomaus Trommsdorff (aut. dzieła rec.) s. 278
"Słownik biograficzny Leszna", pod red. Barbary Głowinkowskiej, Alojzego Koniora, Leszno 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Barbara Głowinkowska (aut. dzieła rec.) Alojzy Kinior (aut. dzieła rec.) s. 278
"Witelona << Perspektywy >> Księga V, VI, VII", Witelo, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 278-279
"Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Sprawozdanie z działalności w 2004 r. Halina Lichocka s. 281-289
Działalność Komisji Historii Polskiej Akademii Umiejętności od września 2003 r. do czerwca 2005 r. Adam Strzałkowski s. 289-291
Wczoraj, dziś i jutro muzealnictwa farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 291-294
Sesja referatowa Sekcji Historii Botaniki na 53 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury Piotr Klepacki s. 294-297
Zespół Historii Nauki XIX/XX w. - seminarium prowadzone przez doc. dr hab. Andrzeja Biernackiego Robert Zaborowski s. 297-301
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm w 2004 r. Jadwiga Brzezińska s. 301-304
Polacy razem - IV Sympozjum (Wilno, 21-24 października 2004 r.) Andrzej E. Paszkiewicz s. 305-308
Ochrona dziedzictwa przemysłowego Andrzej E. Paszkiewicz s. 308-320
Inżynierowie i technicy - twórcami uzbrojenia Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945. (Konferencja - Warszawa, 2 lipca 2004 r.) Zdzisław Mikulski s. 320-322
Wystawa "Polskie czasopisma techniczne XIX wieku - Izys Polska (1820-1828)" Krystyna Schabowska s. 322-323