Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1990, Tom 35, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia Aleksander Rummel s. 149-206
Recepcja polskiego przekładu Relazioni universali Janusz Tazbir s. 207-224
Organizacja centralnych służb inżynieryjnych w Królestwie Polskim w latach 1864 (1867)-1915 na tle organizacji analogicznych służb w Cesarstwie Rosyjskim Lech Królikowski s. 225-258
Wileńscy miłośnicy "starożytności" w latach 1899-1914 Leszek Zasztowt s. 259-284
Metodologiczne aspekty odkrycia praw stechiometrycznych : subdziedzina chemii na przełomie XVIII i XIX w. Stefan Zamecki s. 285-312
Studenckie towarzystwa naukowe w Charkowskim Instytucie Technologicznym i Kijowskim Instytucie Politechnicznym na początku XX wieku Jewgienija Stiepanowicz s. 313-328
Z historii stosowania konopi w Polsce Iwona Arabas s. 329-336
Udział Polaków w chemicznych badaniach leku naturalnego 1805-1856 Halina Lichocka s. 337-342
Dzieło Profesora Zdzisława Wojtaszka po latach Jerzy Dubowy Halina Kuzyk Elżbieta Szczepaniec-Cięciak s. 343-358
Od księgi twierdzeń do świata tekstów : historia nauki wśród nauk humanistycznych Henryk Hollender s. 359-378
Stanisław Dobrzycki (1905-1989) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 379-384
"La << Descriptio mappae mundi >> de Hugues de Saint-Victor", Patrick Gautier Dalché, Paris 1988 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Patrick Gautier Dalché (aut. dzieła rec.) s. 385-390
"Philosophia botanica", Caroli Linnaei, Moskva 1989 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Caroli Linnaei (aut. dzieła rec.) s. 390-399
"Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX wieku na ziemiach polskich", Krystyna Jaworska-Cygorijni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Krystyna Jaworska-Cygorijni (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój-metamorfozy-załamania", Włodzimierz Tyburski, Toruń 1989 : [recenzja] Janina Chodakowska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"Aleksander Brückner 1856-1939", Wł. Berbelicki, Warszawa 1989 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Wł. Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 407-414
"Polski wkład w medycynę światową", Roman K. Meissner, Jan M. Hasik, Poznań 1989 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jan M. Hasik (aut. dzieła rec.) Roman K. Meissner (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Łaurieaty Nobielewskoj premii po chimii 1901-1917 gg. Bibliograficzeskij ukazatiel", W. M. Tiutiunnik, Tambow 1989 : [recenzja] Józef Hurwic W. M. Tiutiunnik (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"An Encyclopedia of the History of Technology", Ian McNeil, London-New York 1989 : [recenzja] Bolesław Orłowski Ian McNeil (aut. dzieła rec.) s. 420-422
"Słownik biograficzny techników polskich", z. 1, Warszawa 1989 : [recenzja] Bolesław Orłowski s. 422-424
"Historia transportu", Andrzej Piskozub, Gdańsk 1989 : [recenzja] Józef Stanielewicz Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Byłem tam z nimi", Feliks Testka, Drawski Młyn 1989 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Feliks Testka (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Eskimosi, kultura - język - folklor", Marian Adamus, Warszawa 1989 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Marian Adamus (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"Messagio e itinerari Copernicani. Celebrazioni Italiane del V Centenario della nascita di Niccolo Copernico 1473-1973", Bronisław Biliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja]. Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Christian Jürgensen Thomsen 1788 - 29. december - 1988", [w:] "Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988", København 1988 : [recenzja] Andrzej Abramowicz s. 431-432
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Nauk Ścisłych Roman Mierzecki s. 433-434
XX-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Zbigniew J. Wójcik s. 435-437
Powołanie Pracowni Historii Nauk o Leku Beata Wysakowska s. 435
P. E. Strzelecki na tle 200-letniej rocznicy Państwa Australijskiego Józef Babicz s. 437-439
Założenie Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. s. 437
Międzynarodowe konferencje z historii kartografii w 1989 r. Józef Babicz s. 439-441
150-lecie powstania Odeskiego Towarzystwa Historii i Starożytności Maria Magdalena Blombergowa s. 441-442