Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 77
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1961, Tom 6, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lenin a naukowość filozofii Zygmunt Poniatowski s. 3-15
Stosunki między Krajami Skandynawskimi a Polską w zakresie kartografii (od epoki Odrodzenia po wiek XIX) Bolesław Olszewicz s. 17-24
Nowe badania nad historią najstarszego górnictwa w Polsce Tadeusz Żurowski s. 25-44
Nieznany rękopis o metalurgii z końca XVIII wieku. Próba ustalenia autorstwa Helena Madurowicz-Urbańska s. 45-73
Uwagi o rękopisie O rozkładzie chemicznym roślin, o sokach i ekstraktach Emilian Ostachowski s. 75-92
Z doświadczeń badawczych historyka techniki Roman Wajdowicz s. 93-109
Świdry łyżwowe i łyżki wiertnicze sprzed stu lat. Z historii wiertnictwa studziennego w Polsce Alfred Kępiński s. 111-115
"Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku", Dirk J. Struik, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Dirk J. Struik (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Mała Encyklopedia Techniki", Warszawa 1960 : [recenzja] Bolesław Orłowski s. 119-123
"Oczerki razwitija mietieorłogii", t. I, A. Ch. Chrgian, Leningrad 1959; "Wetterkunde, Wetterforschung. Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse aus drei Jahrtausenden", K. Schneider-Carius, München 1955; "Fortschritte in der meteorologischen Forschung seit 1900", B. Neis, Frankfurt a. M. 1956 : [recenzja] Ananiasz Rojecki A. Ch. Chrgian (aut. dzieła rec.) B. Neis (aut. dzieła rec.) K. Schneider-Carius (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Theophrastus on Stones", Earle R. Caley, John C. Richards, Columbia 1956 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Earle R. Caley (aut. dzieła rec.) John C. Richards (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Der Kosmos des Mittelalters", Wolfram von den Steinen, Bern-München 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Wolfram von den Steinen (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Studenten aus Polen an der Universität Jena (1548-1795)", Juliusz Schultz, [w:] "Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena", Jahrgang 9, 1959/60 : [recenzja] Michał Cieśla Juliusz Schultz (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Filozofia zoologii", J. B. Lamarck, Warszawa 1960 : [recenzja] Leon Szyfman J. B. Lamarck (aut. dzieła rec.) s. 134-139
"Leningradskij ordiena Lenina Institut Inżenierow Żeleznodorożnogo Transporta - Kratkij oczerk", Leningrad 1959 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 139-140
"Istorija kłassiczeskoj teorii chimiczeskogo strojenija", G. W. Bykow, Moskwa 1960 : [recenzja] Edmund Trepka G. W. Bykow (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Max Weber, an intellectual portrait", Reinhard Bendix, New York 1960 : [recenzja] Aleksander Gella Reinhard Bendix (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Science and Economic Development", Richard L. Meier, New York 1956 : [recenzja] Jerzy Chodorowski Richard L. Meier (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Industry and Technical Progress", C. F. Carter, B. R. Williams, London 1957 : [recenzja] Jerzy Chodorowski C. F. Carter (aut. dzieła rec.) B. R. Williams (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Telewizja w nauce i przemyśle", V. K. Zworykin, E. G. Ramberg, L. E. Flory, Warszawa 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowicka L. E. Flory (aut. dzieła rec.) E. G. Ramberg (aut. dzieła rec.) V. K. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"The Economic and Social Consequences of Automation", F. Pollock, Oxford 1957 : [recenzja] Jerzy Chodorowski F. Pollock (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Zur Oekonomik und Technik der Atomzeit", Tuebingen 1957 : [recenzja] Jerzy Chodorowski s. 150-151
"Nauka o rzeczach. Rys jej historycznego rozwoju i podstawy psychologiczne, metoda oraz wzory lekcji", Jan Władysław Dawid, Wrocław 1960 : [recenzja] Jan Władysław Dawid (aut. dzieła rec.) s. 152
"Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej", Tom I: "Nauka w średniowieczu w okresie V-XIII w.", A. C. Crombie, Warszawa 1960 : [recenzja] A. C. Crombie (aut. dzieła rec.) s. 153
"Elementare Mechanik vom höhere Standpunkt", Ludwig Föppl, München 1959 : [recenzja] Ludwig Föppl (aut. dzieła rec.) s. 153
"Zarys historii i propedeutyki farmacji", Czesław Fink-Finowicki, Warszawa 1959 : [recenzja] Czesław Fink-Finowicki (aut. dzieła rec.) s. 154
"Historia leśnictwa", Antoni Żabko-Potopowicz, Warszawa 1960 : [recenzja] Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam", Erwin Treu, Basel 1959 : [recenzja] Erwin Treu (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Ruhrbergbau (Geschichte, Aufbau und Verflechtung seiner Gesellschaften und Organisationen)", Gerhard Gebhardt, Essen 1957 : [recenzja] Gerhard Gebhardt (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Pursuit of Science in Revolutionary America 1735-1789", Brooke Hindle, 1958 : [recenzja] Brooke Hindle (aut. dzieła rec.) s. 155
"Bergmännische Trachten des 18 Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen", Karl-Ewald Fritzsch, Friedrich Sieber, Berlin 1957 : [recenzja] Karl-Ewald Fritzsch (aut. dzieła rec.) Friedrich Sieber (aut. dzieła rec.) s. 156
"Polacy-słuchacze akademii górniczych we Freibergu (Saksonia) i w Szemnicach (Słowacja)", Stanisław Kossuth, Katowice 1960 : [recenzja] Stanisław Kossuth (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej (1815-1868)", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1960 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Geołogija w Rossii pierwoj połowiny XIX wieka", W. W. Tichomirow, Moskwa 1960 : [recenzja] W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 157
"Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym na Śląsku w latach 1889-1914", Karol Jonca, Wrocław 1960 : [recenzja] Karol Jonca (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Szkice biograficzne", Jan Zawidzki, Warszawa 1959 : [recenzja] Jan Zawidzki (aut. dzieła rec.) s. 158
"Nikólaj Semienowicz Kurnakow - Żiźń i diejatielnost", J. I. Sołowiew, O. E. Zwjagincew, Moskwa 1960 : [recenzja] J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) O. E. Zwjagincew (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"O besprowołocznoj telegrafii", A. S. Popow, Moskwa 1959 : [recenzja] A. S. Popow (aut. dzieła rec.) s. 159
"Techniczne nowości świata", Warszawa 1960 : [recenzja] s. 160
Życiorys zasłużonego działacza przemysłu naftowego s. 161
Mechanizm z Antikytery s. 161
Z historii badań geologicznych s. 161
Z historii górnictwa w rejonie koneckim s. 162-163
Z historii górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich s. 162
Starożytne hutnictwo świętokrzyskie s. 162
Kronika kopalnictwa rud żelaza rejonu Starachowic s. 162
Z dziejów szkolnictwa kolejowego s. 163
Młyny wodne w woj. olsztyńskim s. 163-164
Zarys dziejów roweru s. 163
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 163
25 wieków budownictwa obronnego s. 164
The Polish Review. s. 164
Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie s. 165
Praca o historii nauki w bibliotekarskim czasopiśmie francuskim s. 165-167
Huxley i Guitton o nauce i religii s. 167-169
Physis s. 169-170
Centaurus s. 170
Z prac Zespołu Historii Polskiej Techniki Filmowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Władysław Jewsiewicki s. 171-173
Zebranie organizacyjne Zespołu Historii Nauki i Techniki Wojskowej Tadeusz Nowak s. 173-176
Posiedzenie naukowe krakowskich Zespołów Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Janusz Górski Jerzy Rebeta s. 176-178
Z prac Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej s. 178-179
Zagadnienia historii techniki na sesjach naukowych w Krośnie i Rzeszowie Jerzy Pilecki s. 179-184
Konferencja poświęcona problematyce Zagłębia Staropolskiego s. 184-186
Międzynarodowa konferencja matematyków o dorobku naukowym Stefana Banacha s. 186
Pierwszy polski podręcznik wytrzymałości materiałów i stałości budowli Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 186-187
W sprawie zabezpieczenia prototypów sprzętu motoryzacyjnego s. 187
Wykłady z historii chemii na Politechnice Łódzkiej s. 187
Jubileusz Mikołaja Pirogowa s. 188
Francusko-rosyjskie stosunki naukowe s. 188
"Scientiarum Historia" s. 189
O wykładach historii nauki na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów s. 189
Nowe katedry historii nauki s. 190
Międzynarodowe Sympozjum Historii Nauki s. 190
X Międzynarodowy Kongres Historyków Nauki s. 190
Materiały źródłowe z historii nauki w Indiach s. 191
Premio Galileo 1964 s. 191
[W numerze 3-4] Janusz Deresiewicz s. 192