Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1957, Tom 2, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie J. A. Komeńskiego w dziejach nauki Bohdan Suchodolski s. 627-636
W stulecie urodzin Konstantego Ciołkowskiego Eugeniusz Olszewski s. 637-649
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1857-1857) Zdzisław Grot s. 651-661
Historia i filozofia nauk przyrodniczych na studiach fizyki Norwood Russel Hanson s. 663-679
O elementy humanistyczne w studiach nauk przyrodniczych Armin Teske s. 681-693
Próba nowej syntezy działalności naukowej Virchowa Leon Szyfman s. 695-717
Kazimierz Gierdziejewski Jerzy Piaskowski s. 719-720
"Histoire générale des sciences", pod red. René Taton, Tome I: "La science antique et médiévale (des origines à 1450)", Paris 1957 : [recenzja] R. Gansiniec René Taton (aut. dzieła rec.) s. 721-725
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom I, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1957 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 725-728
"Z dziejów starożytnej metalurgii na ziemiach Polski Południowej", pod red. J. Marcinkowskiego, 1956 : [recenzja] K. Gierdziejewski J. Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 728-729
"Drzwi Gnieźnieńskie", pod red. Michała Walickiego, Wrocław 1956 : [recenzja] K. Gierdziejewski Michał Walicki (aut. dzieła rec.) s. 730-732
"Vilnius - senasis medicinos mosklo żidinys", V. Micelmacheris, Vilnius 1956 : [recenzja] H. Szwejkowska V. Micelmacheris (aut. dzieła rec.) s. 732-734
"Benedykt Dybowski", Kazimierz Stołyhwo, Wrocław 1957 : [recenzja] M. J. Dąbrowski Kazimierz Stołyhwo (aut. dzieła rec.) s. 734-735
"Fünfzig Jahre Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften", Leipzig 1955/6 : [recenzja] Bolesław Skarżyński s. 735-738
Problemy związane z historią techniki w 25 rocznikach "Wierchów" H. Jost s. 738-745
"Histoire des Sciences", S. F. Mason, Paris 1956 : [recenzja] S. F. Mason (aut. dzieła rec.) s. 745-746
"Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft", Hans Joachim Störig, Stuttgart 1954 : [recenzja] Hans Joachim Störig (aut. dzieła rec.) s. 746
"A History of Technology", vol. I: "From Early Times to Fall of Ancient Empires", Vol. II: "The Mediterranean Civilizations and the Middle Ages", Charles Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall, 1954, 1956; "Histoire des Techniques", Pierre Rousseau, Paris 1956 : [recenzja] A. Rupert Hall (aut. dzieła rec.) E. J. Holmyard (aut. dzieła rec.) Pierre Rousseau (aut. dzieła rec.) Charles Singer (aut. dzieła rec.) s. 747-748
"Istoria jestiestwoznanija w Rossii", pod red. N. A. Figurowskogo, W. P. Zubowa, S. R. Mikulinskogo, Moskwa 1957 : [recenzja] N. A. Figurowski (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 748-749
"Theory and Method in the Social Sciences", Arnold M. Rose, Minneapolis 1954 : [recenzja] Arnold M. Rose (aut. dzieła rec.) s. 749
"For a Science of Social Man. Convergences in Anthropology, Psychology and Sociology", John Gillin, New York 1955 : [recenzja] John Gillin (aut. dzieła rec.) s. 750
"Brücken für die Ewigkeit", D. B. Steinman, Düsseldorf 1957 : [recenzja] D. B. Steinman (aut. dzieła rec.) s. 750-751
"Deutsche und Niederländische astronomische Instrumente des 11-18 Jahrhunderts", Ernst Zinner, München 1956 : [recenzja] Ernst Zinner (aut. dzieła rec.) s. 750
"Dziesięć lat Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej", Henryk Śmigielski, Warszawa 1956; "Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945-1955", Tadeusz Broniewski, Igor Kisiel, Józef Kożuchowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Tadeusz Broniewski (aut. dzieła rec.) Igor Kisiel (aut. dzieła rec.) Józef Kożuchowski (aut. dzieła rec.) Henryk Śmigielski (aut. dzieła rec.) s. 751
"Automation and Social Progress", S. Lilley, London 1957; "Automation, Friend or Foe?", R. H. Macmillan, Cambridge 1956 : [recenzja] S. Lilley (aut. dzieła rec.) R. H. Macmillan (aut. dzieła rec.) s. 751-752
"Carinthia I", Gotbert Moro, 1955 : [recenzja] Gotbert Moro (aut. dzieła rec.) s. 752-753
"Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych", pod red. Władysława Rusińskiego, t. XVIII, Poznań 1956 : [recenzja] Władysław Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 753
Z dziejów farbiarstwa s. 753-754
Zjazd polskich historyków medycyny Stanisław Szpilczyński s. 755-759
Sesja naukowa poświęcona historii górnictwa solnego w Polsce Kazimierz Maślankiewicz s. 759-769
250 lat szkolnictwa technicznego w Pradze (1707-1957) Jerzy Bukowski s. 769-774
Stulecie urodzin Nicoli Tesli s. 774
O zabytkach techniki górniczej i muzealnictwie górniczym s. 774-776
Pokaz filmów z historii techniki s. 776-777
Wystawa Newtonowska w Uniwersytecie Warszawskim s. 777-778