Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1982, Tom 27, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W dwudziestolecie polskiego sukcesu w Faras : dziennik terenowy uczestnika polskiej ekspedycji Tadeusz Dzierżykary-Rogalski s. 249-290
Z badań nad dziejami Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu Helena Ostromęcka s. 291-312
Polacy na Uniwersytecie w Heildelbergu 1803-1870 Witold Molik s. 313-336
Prusy Królewskie i Prusy Książęce jako terytoria współżycia dwóch kultur (XVI-XVIII w.) Stanisław Salomonowicz s. 337-366
Kuźnictwo gdańskie w XVI i XVIII wieku Teresa Guć-Jednaszewska s. 367-378
Zagadnienia badań nad polskimi osiągnięciami w dziedzinie techniki rakietowej w XIX w. Tomasz Katafiasz s. 379-396
Występowanie arsenu w starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotach z żelaza dymarskiego Jerzy Piaskowski s. 397-410
O zaginionym śląskim słowniku farmaceutycznym i aptekarstwie w Brzegu w XVI-XVII wieku Witold Włodzimierz Głowacki s. 411-420
Ludwik Młokosiewicz (1831-1909) - pionier badań flory i fauny Kaukazu Andrzej Chodubski s. 421-428
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 429-447
Antoni Łaszkiewicz (1904-1980) Zbigniew Wójcik s. 449-464
O Kazimierzu Maślankiewiczu (1902-1981) Zbigniew Wójcik s. 465-482
"Dzieje nauki polskiej", Maciej Iłowiecki, Warszawa 1981 : [recenzja] Henryk Hollender Maciej Iłowiecki (aut. dzieła rec.) s. 483-488
"Europolonica", Waldemar Voisé, Wrocław 1981 : [recenzja] Zofia Libiszowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 488-491
Czy Fryderyk II był mecenasem nauki? Na marginesie książki Stanisława Salmonowicza: Fryderyk II, Wrocław 1981 Jerzy Serczyk Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 491-498
Pamięci Eduarda Wintera Michał Cieśla Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 498-501
"Deutsch-Slawische Wechselseitigkeit, besonders in der Geschichte der Wissenschaft: Deutsch-russische Wissenschaftbeziehungen im 18. Jahrhundert", Eduard Winter, Berlin 1981 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 502-503
"Problem pracy a miejsce człowieka w społeczeństwie", Władysław Korcz, Zielona Góra 1981 : [recenzja] Irena Łossowska Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 504-506
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1981 Bohdan Jaczewski s. 507-508
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1981 Stanisław Mauersberg s. 509-514
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 514-515
Współpraca z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 515-517
Uroczyste spotkanie Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" z profesor Wilhelminą Iwanowską Jan Kozłowski s. 517
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski Anna Nawarecka s. 517-520
Posiedzenie Zakładu Historii Organizacji Nauki IHNOiT Elżbieta Sztraj s. 520-521
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych IHNOiT Ligia Hayto s. 521
Oficyna Kartograficzna Armii Krajowej. Warszawa, Muzeum Techniki NOT, 30.VII-4.X.1981 Andrzej Makowski s. 522-526
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Budapeszcie Barbara Kuźnicka s. 526-528