Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 72
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1970, Tom 15, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lenin a historia nauki Boris Kuzniecow s. 3-11
Lenin a problemy przewidywania przyszłości Waldemar Rolbiecki s. 13-29
Ze studiów nad poematem hutniczym W. Roździeńskiego Officina ferraria Jerzy Piaskowski s. 31-56
Józef Oettinger, pierwszy habilitowany docent i profesor historii medycyny na polskim uniwersytecie (1818-1895) Jerzy Strojnowski s. 57-69
Wiktor Hahn (1871-1959), historyk literatury, biograf, organizator życia naukowego Ryszard Torchalski s. 71-80
Rozwój elektrycznych urządzeń do przewozu urobku w polskim górnictwie Władyslaw Dudek Józef Machowski Ludger Szklarski s. 81-107
Dymitr Mendelejew a Akademia Umiejętności w Krakowie Zygmunt Kolankowski s. 109-117
Pierre Mesnard (1900-1969) Andrzej Kempfi s. 119-121
Stanisław Kossuth (1893-1968) Jerzy Jaros s. 123-124
Wykaz prac doc. Stanisława Kossutha z zakresu historii górnictwa Jerzy Jaros s. 125
"Science Perspectives", pod red. A. Rahmana, K. T. Achaya, Bombay-New Delhi 1969 : [recenzja] Zdzisław Kowalewski K. T. Achay (aut. dzieła rec.) A. Rahman (aut. dzieła rec.) s. 127-132
"Sześć wykładów nowoczesnej filozofii przyrody", C. Truesdell, Warszawa 1969 : [recenzja] Irena Szumilewicz C. Truesdell (aut. dzieła rec.) s. 133-139
"Technology in Western Civilization", T. 1: "The Emergence of Modern Industrial Society. Earliest Times to 1900", T. 2: "Technology in the Twentieth Century", Melvin Kranzberg, Carroll W. Pursell Jr., New York-London-Toronto 1967 : [recenzja] Andrzej Wojda Carroll W. Pursell Jr. (aut. dzieła rec.) Melvin Kranzberg (aut. dzieła rec.) s. 139-146
"Zagadki starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego", Jerzy Piaskowski, Kraków 1968 : [recenzja] Kazimierz Bielenin Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"English Land Measuring to 1800. Instruments and Practice", A. W. Richeson, Cambridge 1966 : [recenzja] Tadeusz Bychawski A. W. Richeson (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Istorija otieczestwiennoj matiematiki w czetyriech tomach", T. 1: "S driewniejszych wriemien do konca XVIII w.", T. 2: "1801-1917", Kijew 1966-1967 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 154-156
"Catalogo della mostra di cimeli copernicani", Roma 1966; "La mostra dei cimeli copernicani del Museo dell'Osservatorio Astronomico di Roma", M. Cimino, C. Chełkowska, M. A. Giannuzzi, Roma 1968 : [recenzja] Zofia Wardęska C. Chełkowska (aut. dzieła rec.) M. Cimino (aut. dzieła rec.) M. A. Giannuzzi (aut. dzieła rec.) s. 157
"Joachim Jungius' Experimente und Gedanken zur Begründung der Chemie als Wissenschaft", Hans Kangro, Wiesbaden 1968 : [recenzja] Włodzimierz Hubicki Hans Kangro (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Rassegna e prospettive degli studi comeniani oggi", Giuliana Limiti, Roma 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé Giuliana Limiti (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Pucharek ze srebra", Hanna Muszyńska-Hoffmannowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Hanna Muszyńska-Hoffmannowa (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Balony i sterowce", Zbigniew Jankiewicz, 1968 : [recenzja] Bolesław Orłowski Zbigniew Jankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Budowa atomów", J. J. Lagowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Szpikowski J. J. Lagowski (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"George Washington Carver. The Man Who Overcame", Lawrence Elliot, New York 1966 : [recenzja] Maria Skuratowicz Lawrence Elliot (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"<< Pamiętnik Fizjograficzny >> (1881-1922). Monografia bibliogaficzna", Regina Danysz-Fleszarowa, [w:] "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 14, Warszawa 1968 : [recenzja] Czesław Gutry Regina Danysz-Fleszarowa (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Z dziejów hydrotechniki morskiej w Polsce", Stanisław Hückel, Gdańsk 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Alfred Wiślicki Stanisław Hückel (aut. dzieła rec.) s. 169-173
"Słownik terminologii językoznawczej", Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Warszawa 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Gołąb (aut. dzieła rec.) Adam Heinz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Polański (aut. dzieła rec.) s. 174-175
O historii medycyny w dziesięciu tomach Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN Bronisław Seyda s. 175-184
"G.-W. Leibniz a russkaja kultura. Iz istorii mieżdunarodnych naucznych i kulturnych swiaziej", W. I. Czuczmariew, Moskwa 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé W. I. Czuczmariew (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Od periodyków naukowych do czasopism moralnych w przeddzień Oświecenia Zygmunt Brocki s. 185-186
Świeże spojrzenie na tematykę naukowo-techniczną "Kalendarza" Ungra Zygmunt Brocki s. 186-187
Periodyk z pionierskich czasów powojennych s. 187
Przyczynek do historii Uniwersytetu Poznańskiego s. 187-188
Bibliotekarska działalność Wojciecha Kętrzyńskiego s. 188
O zasługach biskupa Adama Stanisława Grabowskiego dla nauki s. 188
Edward Lipiński jako historyk myśli ekonomicznej s. 189-190
Stanisław Staszic jako ekonomista s. 189
Prace językoznawcze Mrongoviusa Zygmunt Brocki s. 190
Osiemnastowieczny historyk języków odkryty na nowo przez slawistów NRD i Polski Zygmunt Brocki s. 190-191
Zapomniane karty orientalistyki polskiej s. 191-192
Rewindykacja zasług skandynawistycznych Stanisława Wędkiewicza s. 192
Znów o szesnastowiecznej (rzekomej) kpinie z Kopernika Zygmunt Brocki s. 193-194
Prace lekarzy o Jędrzeju Śniadeckim s. 193
Związki Kopernika z Gdańskiem s. 193
W sprawie Muzeum Fromborskiego s. 194-195
Nautologiczna analiza Peregrynacji Radziwiłła-Sierotki s. 195
"Przekrój" o galeonie Zygmunta Augusta Zygmunt Brocki s. 196-197
O wyrazach: kuźnica, kuźniczy Zygmunt Brocki s. 197
Zagadnienia filozofii nauki w czasopiśmie Uniwersytetu w Gryfii Zdzisław Kowalewski s. 198-200
Rys historyczny polskiej leksykografii technicznej s. 198
Nowe czasopismo z pogranicza historii i filozofii nauki Waldemar Voisé s. 200-201
Cenne publikacje prof. B. H. Slichera van Batha z historii ekonomii i demografii Waldemar Voisé s. 201-202
Dwa zeszyty "Technology and Culture" Bolesław Orłowski s. 202-204
Leon Derlich - polski "prywatny uczony" z Karwiny s. 202
W stulecie Kanału Sueskiego s. 204
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Ryszard Torchalski s. 205-206
Posiedzenia Rady Naukowej s. 206-208
Wizyta prof. A. T. Grigorjana w Polsce s. 208
Polsko-radzieckie sympozjum o rosyjsko-polskich kontaktach w dziedzinie geologii i geografii Kazimierz Maślankiewicz Władimir Tichomirow s. 208-214
Sesja naukowa Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski Ligia Hayto s. 214-218
Posiedzenie Zespołu Historii Nauki XIX i XX wieku Hanna Dylągowa s. 218-219
Pół wieku Polskiego Towarzystwa Chemicznego s. 219-220
X Zjazd Polskich Historyków Medycyny Teresa Ostrowska s. 220-222
Dzieje orientalistyki w Polsce Ludowej Zygmunt Brocki s. 222
Wystawa lamp naftowych w Łańcucie Jerzy Hołubiec s. 222-225
Trzy międzynarodowe konferencje historyków geografii i kartografii s. 225-226
Dwusetna rocznica urodzin Aleksandra Humboldta Józef Babicz s. 226-228
Międzynarodowe spotkanie komeniologów w Przerowie Marta Bečkova s. 228-229
Międzynarodowe sympozjum na temat powiązań nauki i techniki Eugeniusz Olszewski s. 230-231
Muzeum Kopernikańskie w Rzymie przejściowo zamknięte Jan Sulowski s. 231-232
Nowe czasopismo poświęcone historii astronomii Eugeniusz Rybka s. 232
Dwunaste międzynarodowe seminarium studiów nad humanizmem w epoce Odrodzenia s. 233
Wydobycie i odnawianie pięciu drakkarów Olaf Olsen s. 233-235