Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2001, Tom 46, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja poglądów na temat roli i funkcji naukowych kartografii polskiej Wiktor Grygorenko s. 7-30
Pierwsze organizmy w dziejach Ziemi : komentarz biologiczny do Buffon, G. L. Epoki natury Andrzej Bednarczyk s. 31-54
"Autobiografia" J. W. Wolfganga z 1850 r. w świetle źródeł rękopiśmiennych i drukowanych Barbara Kuźnicka J. W. Wolfgang (aut. dzieła rec.) s. 55-70
Kwestia "krakowskich autografów" Kopernika w kodeksie Copernicana 4 Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali Grażyna Rosińska s. 71-94
Stypendia Carnegie-Curie, Maria Skłodowska Curie i jej stypendyści Jan Piskurewicz s. 95-108
Tadeusz Augustyn Rakowiecki-hajnowski astronom Konrad Rudnicki s. 109-112
Władysław Michał Nikliborc (1899-1948) Zbigniew S. Olesiak G. A. Sułym s. 113-124
Profesor Antoni Przeborski (1871-1941) Zbigniew S. Olesiak s. 125-132
Przegląd treści rękopisów Antidotarium Tomasza z Wrocławia Przemysław Burchardt s. 133-138
Jak poznawano świat zwierzęcy polskich Karpat Stanisław Tadeusz Sroka s. 139-148
Documenta Copernicana ... Berlin 1996 Marian Biskup s. 149-162
Na marginesie książki Jeszke, Jaromir. W poszukiwaniu paradygmtu polskiej historiografii medycznej Stefan Zamecki Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 163-186
O tym dlaczego mówimy dwadzieścia dwa a Niemcy dwadzieścia i dwa Wojciech Rostafiński s. 187-196
"Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej", Karol Fiedor, Opole 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924-1939)", Andrzej M. Brzeziński, Łódź 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej M. Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Józef Siemiradzki, przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej", Zbigniew Wójcik, Wrocław-Warszawa 2000 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 204-207
Z polono-lituaniców renesansowych Tadeusz Ulewicz S. Narbutas (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Acta Comeniana internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und ideengeschichte der frühen Neuzeit", 13 (XXXVII), Praha 1999 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 214-215
"Mathematiker auf der Flucht vor Hitler", Reinhard Siegmund-Schultze, Vieweg 1998 : [recenzja] Władysław Narkiewicz Reinhard Siegmund-Schultze (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Mein Geist ist offen. Die mathematischen Reisen des Paul Erdös", Bruce Schechter, Basel-Boston-Berlin 1999 : [recenzja] Władysław Narkiewicz Bruce Schechter (aut. dzieła rec.) s. 216
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2000 Andrzej Śródka s. 217-231
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 2000 r. Ryszard W. Wołoszyński s. 232-240
Polacy razem - III Sympozjum (Londyn, 22-25 września 2000) Zdzisław Mikulski s. 240-242
Historia badań konopi w XIX wieku - relacja z seminarium Anna Trojanowska s. 242-243
Podlaskie ślady po Krzysztofie Kluku, Jakubie Falkowskim i rodzinie Piłsudskich Andrzej Sas-Jaworski s. 244-254